Về Hà Giang vui lễ hội ném còn của người Tày

Từ sau 3 ngày Tết chính, khắp bản làng của người dân tộc Tày đều tưng bừng lễ hội “lồng tồng”, hay gọi là lễ hội xuống đồng, ngoài ra còn có tên gọi dân gian hơn nữa là ném còn.


Vào ngày 5 tháng 1 âm lịch Nhâm Thìn, đồng bào dân tộc Tày ở Nà Nèn, Yên Phú, Bắc Mê, Hà Giang đã tổ chức lễ hội xuống đồng, thu hút được nhiều sự quan tâm của nhân dân quanh vùng, mọi người tham gia lễ hội với mong muốn sẽ có được mà màng bội thu trong năm tới.

dulich4phuong.net Ve Ha Giang vui le hoi nem con cua Nguoi Tay

Trước khi hội ném còn diễn ra, vào giờ Ngọ, đồng bào đem đồ ăn ra chòi cùng bày mâm, ngồi lại chúc tụng nhau sức khỏe, mùa màng năm tới. Cùng với đó, thầy Cúng sẽ có vài lời mời các vị thần thổ địa mời tham gia lễ hội và phù hộ cho mùa màng của vùng đó.

dulich4phuong.net Ve Ha Giang vui le hoi nem con cua Nguoi Tay

Người dân háo hức xem hội ném còn. Với cây tre cao khoảng 20 – 30m, trên đỉnh cột có một vòng tròn dán giấy đỏ, cuộc ném còn sẽ kết thúc khi quả còn ném trúng vòng tròn trên đỉnh đó. Thời gian cuộc ném còn ngắn hay dài tùy thuộc vào năm đó may mắn hay không, nếu năm đó may mắn thì thời gian tung còn khoảng 15 phút, nhưng nếu không may thì kéo dài cả một buổi chiều, và khi không thể ném thủng thì dân bản sẽ không vui, lo lắng cho năm tới.

dulich4phuong.net Ve Ha Giang vui le hoi nem con cua Nguoi Tay

Quả còn được làm bằng ngô, thóc, bông, các loại giống cây trồng trong gia đình. Để chuẩn bị cho hội này, mỗi gia đình thường làm 2 – 3 quả còn, đem tới góp cho bản làng.

dulich4phuong.net Ve Ha Giang vui le hoi nem con cua Nguoi Tay
Hồng tâm đã bị ném thủng, mọi người rất vui mừng,
hội sẽ kết thúc khi có 3 quả còn ném qua vòng tròn đó.

dulich4phuong.net Ve Ha Giang vui le hoi nem con cua Nguoi Tay

Mọi người vui vẻ trở về nhà sau khi hội ném còn kết thúc, đem theo những quả còn. Đồng bào Tày quan niệm rằng, lấy những quả còn đó đem treo lên các cây ăn quả, thì năm tới cây đó sẽ đơm hoa, kết trái thật nhiều. Ngoài ra, lấy hạt thóc, ngô, đậu tương từ trong quả còn đem gieo trồng trong mùa vụ này thì mùa màng sẽ bội thu.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Ve Ha Giang vui le hoi nem con cua nguoi Tay


Tu sau 3 ngày Tet chính, khap ban làng cua nguoi dân toc Tày deu tung bung le hoi “long tong”, hay goi là le hoi xuong dong, ngoài ra còn có tên goi dân gian hon nua là ném còn.


Vào ngày 5 tháng 1 âm lich Nhâm Thìn, dong bào dân toc Tày o Nà Nèn, Yên Phú, Bac Mê, Hà Giang dã to chuc le hoi xuong dong, thu hút duoc nhieu su quan tâm cua nhân dân quanh vùng, moi nguoi tham gia le hoi voi mong muon se có duoc mà màng boi thu trong nam toi.

dulich4phuong.net Ve Ha Giang vui le hoi nem con cua Nguoi Tay

Truoc khi hoi ném còn dien ra, vào gio Ngo, dong bào dem do an ra chòi cùng bày mâm, ngoi lai chúc tung nhau suc khoe, mùa màng nam toi. Cùng voi dó, thay Cúng se có vài loi moi các vi than tho dia moi tham gia le hoi và phù ho cho mùa màng cua vùng dó.

dulich4phuong.net Ve Ha Giang vui le hoi nem con cua Nguoi Tay

Nguoi dân háo huc xem hoi ném còn. Voi cây tre cao khoang 20 – 30m, trên dinh cot có mot vòng tròn dán giay do, cuoc ném còn se ket thúc khi qua còn ném trúng vòng tròn trên dinh dó. Thoi gian cuoc ném còn ngan hay dài tùy thuoc vào nam dó may man hay không, neu nam dó may man thì thoi gian tung còn khoang 15 phút, nhung neu không may thì kéo dài ca mot buoi chieu, và khi không the ném thung thì dân ban se không vui, lo lang cho nam toi.

dulich4phuong.net Ve Ha Giang vui le hoi nem con cua Nguoi Tay

Qua còn duoc làm bang ngô, thóc, bông, các loai giong cây trong trong gia dình. De chuan bi cho hoi này, moi gia dình thuong làm 2 – 3 qua còn, dem toi góp cho ban làng.

dulich4phuong.net Ve Ha Giang vui le hoi nem con cua Nguoi Tay
Hong tâm dã bi ném thung, moi nguoi rat vui mung,
hoi se ket thúc khi có 3 qua còn ném qua vòng tròn dó.

dulich4phuong.net Ve Ha Giang vui le hoi nem con cua Nguoi Tay

Moi nguoi vui ve tro ve nhà sau khi hoi ném còn ket thúc, dem theo nhung qua còn. Dong bào Tày quan niem rang, lay nhung qua còn dó dem treo lên các cây an qua, thì nam toi cây dó se dom hoa, ket trái that nhieu. Ngoài ra, lay hat thóc, ngô, dau tuong tu trong qua còn dem gieo trong trong mùa vu này thì mùa màng se boi thu.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Về Hà Giang vui lễ hội ném còn của người Tày

Từ sau 3 ngày Tết chính, khắp bản làng của người dân tộc Tày đều tưng bừng lễ hội “lồng tồng”, hay gọi là lễ hội xuống đồng, ngoài ra còn có tên gọi dân gian hơn nữa là ném còn.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá