Độc đáo lễ ăn hỏi dân tộc Phù Lá

Từ nay đến đầu tháng 12 âm lịch, khi nông nhàn cũng là lúc người Phù Lá tổ chức cưới hỏi cho con em mình. Nếu đã đến cao nguyên trắng Bắc Hà, bạn hãy dành thời gian vượt núi ghé thăm bản của người Phù Lá, tìm hiểu nghi lễ, phong tục cưới hỏi độc đáo này.


KinhNghiemDuLich.org Độc đáo lễ ăn hỏi dân tộc Phù Lá
Đoàn nhà trai mang lễ vật sang nhà gái - Ảnh: Ngọc Bằng

Bản của người Phù Lá chênh vênh trên núi cao Nậm Đét. Đồng bào dân tộc Phù Lá cho đến giờ vẫn giữ được tinh hoa văn hóa truyền thống dân tộc nguyên sơ, độc đáo, đặc sắc. Và chúng tôi đã may mắn có dịp dự ăn hỏi của người dân tộc Phù Lá ngay xã Nậm Đét.

Khi đôi trai gái quen nhau, mến nhau và đi đến quyết định xây dựng hạnh phúc lứa đôi, gia đình nhà trai sang nhà gái tiến hành thủ tục hỏi vợ cho chàng trai và đi đến lễ cưới. Đến ngày ăn hỏi nhà trai chuẩn bị cho đủ lễ vật là 50 lít rượu, 50 kg thịt lợn, 120 kg gạo, 1 bộ quần áo, 1 bộ trang sức bằng bạc…

Khi đã chuẩn bị xong các lễ vật, ông thầy mối đi trước, đoàn người mang hành lý đi sau. Khi đến nhà gái, hai thầy mối của nhà trai và nhà gái bắt đầu nói chuyện, mời đại diện nhà gái lên nhận lễ vật.

Bố mẹ nhà gái tặng cho con gái 6 bộ quần áo, 1 đôi vòng tay bằng bạc, giày dép rồi căn dặn con gái đi làm dâu phải phục vụ nhà chồng, phải sống hạnh phúc. Tiếp đó, cô dâu quỳ lạy hậu tạ tổ tiên, thầy mối mời đại diện nhà gái bế cô dâu lên ngựa dắt về nhà chồng. Khi về đến nhà chồng thì trả lại toàn bộ đồ trang sức cho nhà trai đón dâu.

Tham dự lễ ăn hỏi, bạn sẽ có những cảm nhận về sự độc đáo, đặc sắc, tinh tế của phong tục truyền thống nơi này.


KinhNghiemDuLich.org Độc đáo lễ ăn hỏi dân tộc Phù Lá
Nhà gái nhận lễ vật - Ảnh: Ngọc Bằng

KinhNghiemDuLich.org Độc đáo lễ ăn hỏi dân tộc Phù Lá
Cô dâu phải bịt mặt khi lên ngựa để về nhà trai - Ảnh: Ngọc Bằng

KinhNghiemDuLich.org Độc đáo lễ ăn hỏi dân tộc Phù Lá
Cô dâu chú rể quỳ lạy gia đình nhà gái - Ảnh: Ngọc Bằng

KinhNghiemDuLich.org Độc đáo lễ ăn hỏi dân tộc Phù Lá
Đại diện nhà gái bế cô dâu lên ngựa để về nhà trai - Ảnh: Ngọc Bằng

KinhNghiemDuLich.org Độc đáo lễ ăn hỏi dân tộc Phù Lá
Trên đường rước dâu về nhà trai - Ảnh: Ngọc Bằng

KinhNghiemDuLich.org Độc đáo lễ ăn hỏi dân tộc Phù Lá
Ông bà thông gia uống rượu chúc mừng cho vợ chồng trẻ - Ảnh: Ngọc Bằng

Đọc thêm:
>
Thú vị tục cưới hỏi của người Thái đen
Doc dao le an hoi dan toc Phu La


Tu nay den dau tháng 12 âm lich, khi nông nhàn cung là lúc nguoi Phù Lá to chuc cuoi hoi cho con em mình. Neu dã den cao nguyên trang Bac Hà, ban hãy dành thoi gian vuot núi ghé tham ban cua nguoi Phù Lá, tìm hieu nghi le, phong tuc cuoi hoi doc dáo này.


KinhNghiemDuLich.org Doc dao le an hoi dan toc Phu La
Doàn nhà trai mang le vat sang nhà gái - Anh: Ngoc Bang

Ban cua nguoi Phù Lá chênh vênh trên núi cao Nam Dét. Dong bào dân toc Phù Lá cho den gio van giu duoc tinh hoa van hóa truyen thong dân toc nguyên so, doc dáo, dac sac. Và chúng tôi dã may man có dip du an hoi cua nguoi dân toc Phù Lá ngay xã Nam Dét.

Khi dôi trai gái quen nhau, men nhau và di den quyet dinh xây dung hanh phúc lua dôi, gia dình nhà trai sang nhà gái tien hành thu tuc hoi vo cho chàng trai và di den le cuoi. Den ngày an hoi nhà trai chuan bi cho du le vat là 50 lít ruou, 50 kg thit lon, 120 kg gao, 1 bo quan áo, 1 bo trang suc bang bac…

Khi dã chuan bi xong các le vat, ông thay moi di truoc, doàn nguoi mang hành lý di sau. Khi den nhà gái, hai thay moi cua nhà trai và nhà gái bat dau nói chuyen, moi dai dien nhà gái lên nhan le vat.

Bo me nhà gái tang cho con gái 6 bo quan áo, 1 dôi vòng tay bang bac, giày dép roi can dan con gái di làm dâu phai phuc vu nhà chong, phai song hanh phúc. Tiep dó, cô dâu quy lay hau ta to tiên, thay moi moi dai dien nhà gái be cô dâu lên ngua dat ve nhà chong. Khi ve den nhà chong thì tra lai toàn bo do trang suc cho nhà trai dón dâu.

Tham du le an hoi, ban se có nhung cam nhan ve su doc dáo, dac sac, tinh te cua phong tuc truyen thong noi này.


KinhNghiemDuLich.org Doc dao le an hoi dan toc Phu La
Nhà gái nhan le vat - Anh: Ngoc Bang

KinhNghiemDuLich.org Doc dao le an hoi dan toc Phu La
Cô dâu phai bit mat khi lên ngua de ve nhà trai - Anh: Ngoc Bang

KinhNghiemDuLich.org Doc dao le an hoi dan toc Phu La
Cô dâu chú re quy lay gia dình nhà gái - Anh: Ngoc Bang

KinhNghiemDuLich.org Doc dao le an hoi dan toc Phu La
Dai dien nhà gái be cô dâu lên ngua de ve nhà trai - Anh: Ngoc Bang

KinhNghiemDuLich.org Doc dao le an hoi dan toc Phu La
Trên duong ruoc dâu ve nhà trai - Anh: Ngoc Bang

KinhNghiemDuLich.org Doc dao le an hoi dan toc Phu La
Ông bà thông gia uong ruou chúc mung cho vo chong tre - Anh: Ngoc Bang

Doc thêm:
>
Thú vi tuc cuoi hoi cua nguoi Thái den

Độc đáo lễ ăn hỏi dân tộc Phù Lá

Từ nay đến đầu tháng 12 âm lịch, khi nông nhàn cũng là lúc người Phù Lá tổ chức cưới hỏi cho con em mình. Nếu đã đến cao nguyên trắng Bắc Hà, bạn hãy dành thời gian vượt núi ghé thăm bản của người Phù Lá, tìm hiểu nghi lễ, phong tục cưới hỏi độc đáo này.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá