Báu vật thời Nguyễn khẳng định chủ quyền biển đảo

Biển Đông (bao gồm hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa) đã được chạm nổi trên Cửu đỉnh bằng đồng từ đầu thế kỷ 19, nhằm khẳng định chủ quyền quốc gia thiêng liêng của Tổ quốc.


>>> Câu cá ở Trường Sa
>>> Một ngày trên đảo Trường Sa lớn
>>> Thiêng liêng vạn dặm hải đảo quê hương – Trường Sa

dulich4phuong.net Bau vat thoi Nguyen khang dinh chu quyen bien dao

Nổi bật trong số hai báu vật vừa được Bộ VHTT&DL đề nghị Chính phủ công nhận "báu vật quốc gia" là chín đỉnh đồng với tên gọi Cửu đỉnh, đặt tại phía nam Kinh thành Huế. Cửu đỉnh được đúc dưới thời vua Minh Mạng và được thực hiện trong 2 năm (1835 - 1837).

dulich4phuong.net Bau vat thoi Nguyen khang dinh chu quyen bien dao

Cửu đỉnh được đặt trước Thế Miếu, nơi thờ các vua triều Nguyễn và đều đối diện, song song với các án thờ vua bên trong Thế Miếu. Cao đỉnh được đặt cao hơn các đỉnh khác khoảng 3m, ứng với bài vị của vua Gia Long. Mặt sau của 9 đỉnh đồng hướng về Hiển Lâm Các - nơi cao nhất trong Hoàng Thành Huế (17 m) và được xem là đài kỷ niệm ghi nhớ công tích của các quan triều Nguyễn và các quan đại thần. Trải qua 170 năm, Cửu đỉnh vẫn nằm uy nghi, bất di bất dịch khỏi vị trí này.

dulich4phuong.net Bau vat thoi Nguyen khang dinh chu quyen bien dao
Khu vực chính của Cửu đỉnh được thiết kế hai cặp rồng
và lân chầu từ trên Hiển Lâm Các xuống và cùng hướng đầu về Thế Miếu.

dulich4phuong.net Bau vat thoi Nguyen khang dinh chu quyen bien dao

Cửu đỉnh được làm hoàn toàn khác nhau từ phần quai đến miệng, các họa tiết trang trí và chân của từng đỉnh, với ngụ ý mỗi đỉnh ứng với một tính cách khác nhau của mỗi vị vua được thờ đối diện trong Thế Miếu. Ở mỗi đỉnh đều có 17 hình ảnh thắng cảnh, sản vật của đất nước. Các hình chạm nổi trên Cửu đỉnh không đơn thuần chỉ là sự trang trí mà nó còn là biểu tượng về sự giàu đẹp của đất nước Việt Nam.

dulich4phuong.net Bau vat thoi Nguyen khang dinh chu quyen bien dao

Vua Minh Mạng đã cho khắc 3 vùng biển của Tổ quốc lên 3 đỉnh cao, to và quan trọng nhất: biển Đông ở Cao Đỉnh, biển Nam ở Nhân Đỉnh và biển Tây ở Chương Đỉnh. Trong ảnh là hình chạm nổi Đông Hải (biển Đông) trên Cao Đỉnh, với lãnh thổ bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Điều này cho thấy từ thời các vua Nguyễn, vấn đề về chủ quyền biển đảo đã được đề cao. Hằn lên những đỉnh đồng là vết bom đạn, dấu tích chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

dulich4phuong.net Bau vat thoi Nguyen khang dinh chu quyen bien dao
Hình rồng cưỡi mây, thể hiện sự uy quyền và thế vững mạnh
của nhà cầm quyền thời Nguyễn được chạm nổi trên Cao đỉnh.
 

dulich4phuong.net Bau vat thoi Nguyen khang dinh chu quyen bien dao
Phía mặt sau của Cao đỉnh là hình súng Thần công
và chiến thuyền. Bên trên là mặt trời mọc lên từ phía Đông.
 

dulich4phuong.net Bau vat thoi Nguyen khang dinh chu quyen bien dao
Mỗi ngày, hàng nghìn lượt khách tham quan Cố đô Huế được nghe giới thiệu về Cửu đỉnh.

dulich4phuong.net Bau vat thoi Nguyen khang dinh chu quyen bien dao

Cửu vị thần công là tên gọi của 9 khẩu thần công được đúc bằng đồng dưới thời vua Gia Long. Ban đầu 9 khẩu thần công được đặt ngay dưới chân Ngọ Môn. Đến đời vua Khải Định thì được dời đi, xếp thành hai nhóm, nhóm bên trái Hoàng thành Huế được đặt tên theo bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, nhóm còn lại gồm 5 khẩu bên phải Hoàng thành được đặt tên theo Kim - Mộc - Thổ - Hỏa - Thủy.

dulich4phuong.net Bau vat thoi Nguyen khang dinh chu quyen bien dao

Ngoài phần chữ Hán được chạm nổi Hoa ở núm từng đuôi súng, trên thân súng cũng được chạm nổi nhiều hoa văn tinh xảo và đều có hai quai lớn hình con lân. Cửu vị thần công bằng đồng này được đánh giá là to nhất và đẹp nhất Việt Nam. Năm 1916, triều đình đặt tên là "Thần oai vô địch thượng tướng công cửu vị" và sau đó được người Huế gọi tắt là Cửu vị Thần công.

dulich4phuong.net Bau vat thoi Nguyen khang dinh chu quyen bien dao

Hai nhóm thần công được đặt trên giá gỗ đối diện nhau và hướng về kỳ đài Huế, tạo thành dáng đứng uy nghi. Mỗi khẩu có chiều dài 5,1 m, đường kính nòng 0,225 m. Khẩu nặng nhất là 18.400 kg, khẩu nhẹ nhất là 17.000 kg.
Bau vat thoi Nguyen khang dinh chu quyen bien dao


Bien Dông (bao gom hai quan dao Truong Sa và Hoàng Sa) dã duoc cham noi trên Cuu dinh bang dong tu dau the ky 19, nham khang dinh chu quyen quoc gia thiêng liêng cua To quoc.


>>> Câu cá o Truong Sa
>>> Mot ngày trên dao Truong Sa lon
>>> Thiêng liêng van dam hai dao quê huong – Truong Sa

dulich4phuong.net Bau vat thoi Nguyen khang dinh chu quyen bien dao

Noi bat trong so hai báu vat vua duoc Bo VHTT&DL de nghi Chính phu công nhan "báu vat quoc gia" là chín dinh dong voi tên goi Cuu dinh, dat tai phía nam Kinh thành Hue. Cuu dinh duoc dúc duoi thoi vua Minh Mang và duoc thuc hien trong 2 nam (1835 - 1837).

dulich4phuong.net Bau vat thoi Nguyen khang dinh chu quyen bien dao

Cuu dinh duoc dat truoc The Mieu, noi tho các vua trieu Nguyen và deu doi dien, song song voi các án tho vua bên trong The Mieu. Cao dinh duoc dat cao hon các dinh khác khoang 3m, ung voi bài vi cua vua Gia Long. Mat sau cua 9 dinh dong huong ve Hien Lâm Các - noi cao nhat trong Hoàng Thành Hue (17 m) và duoc xem là dài ky niem ghi nho công tích cua các quan trieu Nguyen và các quan dai than. Trai qua 170 nam, Cuu dinh van nam uy nghi, bat di bat dich khoi vi trí này.

dulich4phuong.net Bau vat thoi Nguyen khang dinh chu quyen bien dao
Khu vuc chính cua Cuu dinh duoc thiet ke hai cap rong
và lân chau tu trên Hien Lâm Các xuong và cùng huong dau ve The Mieu.

dulich4phuong.net Bau vat thoi Nguyen khang dinh chu quyen bien dao

Cuu dinh duoc làm hoàn toàn khác nhau tu phan quai den mieng, các hoa tiet trang trí và chân cua tung dinh, voi ngu ý moi dinh ung voi mot tính cách khác nhau cua moi vi vua duoc tho doi dien trong The Mieu. O moi dinh deu có 17 hình anh thang canh, san vat cua dat nuoc. Các hình cham noi trên Cuu dinh không don thuan chi là su trang trí mà nó còn là bieu tuong ve su giàu dep cua dat nuoc Viet Nam.

dulich4phuong.net Bau vat thoi Nguyen khang dinh chu quyen bien dao

Vua Minh Mang dã cho khac 3 vùng bien cua To quoc lên 3 dinh cao, to và quan trong nhat: bien Dông o Cao Dinh, bien Nam o Nhân Dinh và bien Tây o Chuong Dinh. Trong anh là hình cham noi Dông Hai (bien Dông) trên Cao Dinh, voi lãnh tho bao gom ca quan dao Hoàng Sa và Truong Sa. Dieu này cho thay tu thoi các vua Nguyen, van de ve chu quyen bien dao dã duoc de cao. Han lên nhung dinh dong là vet bom dan, dau tích chien tranh xâm luoc cua thuc dân Pháp và de quoc My.

dulich4phuong.net Bau vat thoi Nguyen khang dinh chu quyen bien dao
Hình rong cuoi mây, the hien su uy quyen và the vung manh
cua nhà cam quyen thoi Nguyen duoc cham noi trên Cao dinh.
 

dulich4phuong.net Bau vat thoi Nguyen khang dinh chu quyen bien dao
Phía mat sau cua Cao dinh là hình súng Than công
và chien thuyen. Bên trên là mat troi moc lên tu phía Dông.
 

dulich4phuong.net Bau vat thoi Nguyen khang dinh chu quyen bien dao
Moi ngày, hàng nghìn luot khách tham quan Co dô Hue duoc nghe gioi thieu ve Cuu dinh.

dulich4phuong.net Bau vat thoi Nguyen khang dinh chu quyen bien dao

Cuu vi than công là tên goi cua 9 khau than công duoc dúc bang dong duoi thoi vua Gia Long. Ban dau 9 khau than công duoc dat ngay duoi chân Ngo Môn. Den doi vua Khai Dinh thì duoc doi di, xep thành hai nhóm, nhóm bên trái Hoàng thành Hue duoc dat tên theo bon mùa Xuân - Ha - Thu - Dông, nhóm còn lai gom 5 khau bên phai Hoàng thành duoc dat tên theo Kim - Moc - Tho - Hoa - Thuy.

dulich4phuong.net Bau vat thoi Nguyen khang dinh chu quyen bien dao

Ngoài phan chu Hán duoc cham noi Hoa o núm tung duôi súng, trên thân súng cung duoc cham noi nhieu hoa van tinh xao và deu có hai quai lon hình con lân. Cuu vi than công bang dong này duoc dánh giá là to nhat và dep nhat Viet Nam. Nam 1916, trieu dình dat tên là "Than oai vô dich thuong tuong công cuu vi" và sau dó duoc nguoi Hue goi tat là Cuu vi Than công.

dulich4phuong.net Bau vat thoi Nguyen khang dinh chu quyen bien dao

Hai nhóm than công duoc dat trên giá go doi dien nhau và huong ve ky dài Hue, tao thành dáng dung uy nghi. Moi khau có chieu dài 5,1 m, duong kính nòng 0,225 m. Khau nang nhat là 18.400 kg, khau nhe nhat là 17.000 kg.

Báu vật thời Nguyễn khẳng định chủ quyền biển đảo

Biển Đông (bao gồm hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa) đã được chạm nổi trên Cửu đỉnh bằng đồng từ đầu thế kỷ 19, nhằm khẳng định chủ quyền quốc gia thiêng liêng của Tổ quốc.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá