Hồi hộp bay với khinh khí cầu

Sau nhiều ngày nằm chờ tránh những cơn mưa ở khu vực Bình Thuận đầu tháng 7, cuối cùng nhóm khảo sát chọn đường bay cho lễ hội Khinh khí cầu quốc tế VN lần thứ nhất tại Bình Thuận (từ ngày 29-8 đến 3-9-2012) đã có thể ”cất cánh”.


>>> Cuộc thi ảnh “Không gian xanh Bình Thuận-góc nhìn khinh khí cầu”
>>> Đặc sắc lễ hội khinh khí cầu tại Mexico
>>> Lễ hội khinh khí cầu quốc tế VIHABF 2012 tại Bình Thuận
>>> Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam

Nhóm do phi công Malaysia Mohammad Sabri Saad (được ban tổ chức mời tham gia bay khảo sát) điều khiển.

dulich4phuong.net Hoi hop bay voi khinh khi cau
Kiểm tra lại hệ thống dây bên trong khí cầu trong lúc thổi hơi vào

Mohammad nói bay khinh khí cầu là môn thể thao mạo hiểm, là cuộc chơi kịch tính đòi hỏi tính kiên nhẫn, khéo léo, sức khỏe cũng như sự nhanh nhạy... Để được ngồi trên giỏ mây bay tự do trên bầu trời, ngoài việc được cấp phép bay (lần đầu tiên tại VN, khinh khí cầu được phép bay tự do - trước đây chỉ được bay treo) phi công phải biết đợi tốc độ gió từ 7km đến dưới 26km/giờ, canh hướng gió để có thể đáp xuống khu vực an toàn tránh va vào nhà dân, đường điện cao thế...

Bắt đầu từ 5g sáng, khi nhiệt độ ngoài trời còn thấp, êkip bay đã ra bãi để chuẩn bị dọn chỗ cho khinh khí cầu bay. Rồi quả bóng khí cầu được dựng lên, phi công dùng máy đo tốc độ gió, xem hướng gió để quyết định bay tự do, bay treo hay... dọn đồ về. Có lần mọi việc đã sẵn sàng chỉ cần kéo van gas là bay lên, nhưng chuyến bay phải hủy vì gió đổi hướng liên tục, hoặc gió chuyển hướng tây - đông thổi khinh khí cầu ra biển - là nơi không có chỗ đáp!

Được lệnh bay, người phụ lái ở dưới đất tháo dây neo ra, giỏ mây chở ba người từ từ bay lên cao trong lúc phi công liên tục mở gas đốt khí. Đồng hồ độ cao nhích lên từng con số dao động từ 80-100m. Ấn tượng nhất là đáp xuống, phi công quan sát thấy dưới đất đủ điều kiện cho phép mới hạ độ cao. Tùy hướng gió nên khu vực chọn bãi đáp sẽ thay đổi, khi thì phải hãm đà bay bằng cách cho giỏ mây va chạm với ngọn dương, khi thì cho “tưng tưng” dưới những đụn cát hoặc kéo cày một đường trên bãi cỏ của sân golf.

Lễ hội dự kiến quy tụ hơn 50 phi công và chuyên gia khinh khí cầu quốc tế đến từ mười quốc gia và vùng lãnh thổ. Tất cả sẽ tham gia bay trên bầu trời Phan Thiết.

dulich4phuong.net Hoi hop bay voi khinh khi cau
Đốt hơi gas tạo nhiệt kết hợp thổi gió để khinh khí cầu nở tròn và bay đứng lên
 

dulich4phuong.net Hoi hop bay voi khinh khi cau
Đội tiếp ứng kéo khinh khí cầu
đến nơi an toàn hơn để thu gom
 

dulich4phuong.net Hoi hop bay voi khinh khi cau
Khí cầu nhẹ nhàng bay dọc theo đường 706B,
một cảm giác lâng lâng trên độ cao 100m
 

dulich4phuong.net Hoi hop bay voi khinh khi cau
Khinh khí cầu trong tình trạng bay treo
 

dulich4phuong.net Hoi hop bay voi khinh khi cau
Phi công Mohammad chuẩn bị
kéo dây nóc khinh khí cầu để tiếp đất
 

dulich4phuong.net Hoi hop bay voi khinh khi cau
Thu gom khinh khí cầu sau khi tiếp đất
Hoi hop bay voi khinh khi cau


Sau nhieu ngày nam cho tránh nhung con mua o khu vuc Bình Thuan dau tháng 7, cuoi cùng nhóm khao sát chon duong bay cho le hoi Khinh khí cau quoc te VN lan thu nhat tai Bình Thuan (tu ngày 29-8 den 3-9-2012) dã có the ”cat cánh”.


>>> Cuoc thi anh “Không gian xanh Bình Thuan-góc nhìn khinh khí cau”
>>> Dac sac le hoi khinh khí cau tai Mexico
>>> Le hoi khinh khí cau quoc te VIHABF 2012 tai Bình Thuan
>>> Le hoi khinh khí cau lan dau tiên to chuc o Viet Nam

Nhóm do phi công Malaysia Mohammad Sabri Saad (duoc ban to chuc moi tham gia bay khao sát) dieu khien.

dulich4phuong.net Hoi hop bay voi khinh khi cau
Kiem tra lai he thong dây bên trong khí cau trong lúc thoi hoi vào

Mohammad nói bay khinh khí cau là môn the thao mao hiem, là cuoc choi kich tính dòi hoi tính kiên nhan, khéo léo, suc khoe cung nhu su nhanh nhay... De duoc ngoi trên gio mây bay tu do trên bau troi, ngoài viec duoc cap phép bay (lan dau tiên tai VN, khinh khí cau duoc phép bay tu do - truoc dây chi duoc bay treo) phi công phai biet doi toc do gió tu 7km den duoi 26km/gio, canh huong gió de có the dáp xuong khu vuc an toàn tránh va vào nhà dân, duong dien cao the...

Bat dau tu 5g sáng, khi nhiet do ngoài troi còn thap, êkip bay dã ra bãi de chuan bi don cho cho khinh khí cau bay. Roi qua bóng khí cau duoc dung lên, phi công dùng máy do toc do gió, xem huong gió de quyet dinh bay tu do, bay treo hay... don do ve. Có lan moi viec dã san sàng chi can kéo van gas là bay lên, nhung chuyen bay phai huy vì gió doi huong liên tuc, hoac gió chuyen huong tây - dông thoi khinh khí cau ra bien - là noi không có cho dáp!

Duoc lenh bay, nguoi phu lái o duoi dat tháo dây neo ra, gio mây cho ba nguoi tu tu bay lên cao trong lúc phi công liên tuc mo gas dot khí. Dong ho do cao nhích lên tung con so dao dong tu 80-100m. An tuong nhat là dáp xuong, phi công quan sát thay duoi dat du dieu kien cho phép moi ha do cao. Tùy huong gió nên khu vuc chon bãi dáp se thay doi, khi thì phai hãm dà bay bang cách cho gio mây va cham voi ngon duong, khi thì cho “tung tung” duoi nhung dun cát hoac kéo cày mot duong trên bãi co cua sân golf.

Le hoi du kien quy tu hon 50 phi công và chuyên gia khinh khí cau quoc te den tu muoi quoc gia và vùng lãnh tho. Tat ca se tham gia bay trên bau troi Phan Thiet.

dulich4phuong.net Hoi hop bay voi khinh khi cau
Dot hoi gas tao nhiet ket hop thoi gió de khinh khí cau no tròn và bay dung lên
 

dulich4phuong.net Hoi hop bay voi khinh khi cau
Doi tiep ung kéo khinh khí cau
den noi an toàn hon de thu gom
 

dulich4phuong.net Hoi hop bay voi khinh khi cau
Khí cau nhe nhàng bay doc theo duong 706B,
mot cam giác lâng lâng trên do cao 100m
 

dulich4phuong.net Hoi hop bay voi khinh khi cau
Khinh khí cau trong tình trang bay treo
 

dulich4phuong.net Hoi hop bay voi khinh khi cau
Phi công Mohammad chuan bi
kéo dây nóc khinh khí cau de tiep dat
 

dulich4phuong.net Hoi hop bay voi khinh khi cau
Thu gom khinh khí cau sau khi tiep dat

Hồi hộp bay với khinh khí cầu

Sau nhiều ngày nằm chờ tránh những cơn mưa ở khu vực Bình Thuận đầu tháng 7, cuối cùng nhóm khảo sát chọn đường bay cho lễ hội Khinh khí cầu quốc tế VN lần thứ nhất tại Bình Thuận (từ ngày 29-8 đến 3-9-2012) đã có thể ”cất cánh”.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá