Lưu ý khi đi du lịch Thái

Thái Lan ngày càng trở thành thiên đường du lịch của Châu Á và từ Việt Nam du khách có thể du lịch đến nước này một cách dễ dàng.


Thái Lan ngày càng trở thành thiên đường du lịch của Châu Á và từ Việt Nam du khách có thể du lịch đến nước này một cách dễ dàng.

Tuy nhiên được mệnh danh là thiên đường du lịch nhưng Thái Lan không phải là nơi du lịch như trong mơ mà bao du khách nghĩ đến. Sau đây một vài lưu ý khi đi du lịch Thái Lan, đất nước của những điều ngạc nhiên.

dulich4phuong.net sotay dulich khampha kham pha thailan thai lan thái lan
Du lịch Thái Lan du khách cần lưu ý để chuyến du hành của mình được hoàn hảo


-    Khách sạn tại Thái Lan tuy đạt 5 sao hay 4, 3 sao nhưng về chất lượng thì không thể so bằng Việt Nam. Vì cơ sở nơi lưu trú quốc gia này được xây dựng từ lâu do đó so với những khách sạn 5, 4 và 3 sao tại Việt Nam có sự chênh lệch.

-    Khi du lịch đến Thái du khách nhất là nam giới nhớ mang theo cao cạo râu. Bàn chảy đánh răng và kem đánh răng cũng không cung cấp tại khách sạn.

-    Khác ở khách sạn Việt Nam, hầu như khách sạn 4 sao trở xuống tại Thái Lan không cung cấp dép mang trong phòng và dép mang đi biển (nhất là ở Pataya) nên tốt nhất bạn nên mang theo một đôi dép quai kẹp hay đôi dép đi biển.

-    Sử dụng khăn tắm ở khách sạn Thái Lan không như Việt Nam. Các khách sạn ở biển tại Việt Nam du khách có thể mang ra ngoài để sử dụng nhưng tại Thái Lan khi mang ra ngoài sẽ bị tính phí. Tuy nhiên có một vài khách sạn có thể cung cấp khăn tắm biển riêng cho du khách.

-    Ở Thái Lan hàng hóa họ bán không nói thách nhiều  nhưng không vì thế mà bạn không trả giá. Người Thái Lan có ưu điểm là vui vẻ và mến khách nên giá cả bạn có thể trả giá tầm xuống tầm 20 đến 30%.

-    Giao thông Thái Lan đi tay láy nghịch so với Việt Nam vì thế khi qua đây nhất là tản bộ hãy lưu ý kẻo gây tai nạn.
-    Tiền boa cho hướng dẫn viên người Thái và láy xe là điều bất buộc, thường một tour du lịch sẽ mất khoảng tầm 400 đến 500 Bath. Tiền boa cho phụ vụ phòng khách sạn thường tầm 20 đến 50 Bath/lần phục vụ.


Những lưu ý trên hy vọng sẽ hữu ích cho bạn, những ai sẽ du lịch Thái Lan để chuẩn bị kỹ càng. Thái Lan là thiên đường du lịch, chính vì thế người dân nơi đây rất mến khách, đi đâu gặp khách du lịch họ cũng niềm nở nụ cười chào đó du khách theo kiểu truyền thống của mình.
Luu y khi di du lich Thai


Thái Lan ngày càng tro thành thiên duong du lich cua Châu Á và tu Viet Nam du khách có the du lich den nuoc này mot cách de dàng.


Thái Lan ngày càng tro thành thiên duong du lich cua Châu Á và tu Viet Nam du khách có the du lich den nuoc này mot cách de dàng.

Tuy nhiên duoc menh danh là thiên duong du lich nhung Thái Lan không phai là noi du lich nhu trong mo mà bao du khách nghi den. Sau dây mot vài luu ý khi di du lich Thái Lan, dat nuoc cua nhung dieu ngac nhiên.

dulich4phuong.net sotay dulich khampha kham pha thailan thai lan thái lan
Du lich Thái Lan du khách can luu ý de chuyen du hành cua mình duoc hoàn hao


-    Khách san tai Thái Lan tuy dat 5 sao hay 4, 3 sao nhung ve chat luong thì không the so bang Viet Nam. Vì co so noi luu trú quoc gia này duoc xây dung tu lâu do dó so voi nhung khách san 5, 4 và 3 sao tai Viet Nam có su chênh lech.

-    Khi du lich den Thái du khách nhat là nam gioi nho mang theo cao cao râu. Bàn chay dánh rang và kem dánh rang cung không cung cap tai khách san.

-    Khác o khách san Viet Nam, hau nhu khách san 4 sao tro xuong tai Thái Lan không cung cap dép mang trong phòng và dép mang di bien (nhat là o Pataya) nên tot nhat ban nên mang theo mot dôi dép quai kep hay dôi dép di bien.

-    Su dung khan tam o khách san Thái Lan không nhu Viet Nam. Các khách san o bien tai Viet Nam du khách có the mang ra ngoài de su dung nhung tai Thái Lan khi mang ra ngoài se bi tính phí. Tuy nhiên có mot vài khách san có the cung cap khan tam bien riêng cho du khách.

-    O Thái Lan hàng hóa ho bán không nói thách nhieu  nhung không vì the mà ban không tra giá. Nguoi Thái Lan có uu diem là vui ve và men khách nên giá ca ban có the tra giá tam xuong tam 20 den 30%.

-    Giao thông Thái Lan di tay láy nghich so voi Viet Nam vì the khi qua dây nhat là tan bo hãy luu ý keo gây tai nan.
-    Tien boa cho huong dan viên nguoi Thái và láy xe là dieu bat buoc, thuong mot tour du lich se mat khoang tam 400 den 500 Bath. Tien boa cho phu vu phòng khách san thuong tam 20 den 50 Bath/lan phuc vu.


Nhung luu ý trên hy vong se huu ích cho ban, nhung ai se du lich Thái Lan de chuan bi ky càng. Thái Lan là thiên duong du lich, chính vì the nguoi dân noi dây rat men khách, di dâu gap khách du lich ho cung niem no nu cuoi chào dó du khách theo kieu truyen thong cua mình.

Lưu ý khi đi du lịch Thái

Thái Lan ngày càng trở thành thiên đường du lịch của Châu Á và từ Việt Nam du khách có thể du lịch đến nước này một cách dễ dàng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá