Cách giữ tiền an toàn khi du lịch

Để giữ tiền an toàn khi đi du lịch, các bạn tham khảo một trong các cách sau nhé !


Dùng thẻ ATM hay các loại thẻ thanh toán quốc tế

KinhNghiemDuLich.org  cach giu tien an toan khi di du lich

Dễ dàng, tiện lợi,.. đó chính là lý do tại sao hầu như mọi khách du lịch đều mang theo mình ít nhất một loại thẻ nào đó có chức năng giữ tiền.

Nếu đi du lịch trong nước thì các loại thẻ ATM của các ngân hàng trong nước là đủ. Các ngân hàng hiện nay đều có chi nhánh ở khắp các tỉnh thành phố trong cả nước, đặc biệt là các điểm du lịch nổi tiếng cho nên việc tìm một máy ATM để rút tiền hay một máy POS để thanh toán không phải là việc khó khăn. Đó là còn chưa kể đến việc các ngân hàng trong nước đều có sự liên kết, dù bạn làm thẻ ATM ở ngân hàng này nhưng vẫn có thể rút tiền từ máy ATM của ngân hàng kia.

Nếu đi du lịch nước ngoài bạn có thể sử dụng các thẻ thanh toán quốc tế như Visa, Master Card, American Express… Các loại thẻ này hiện nay đều đã rất phổ biến trên thế giới. Bạn có thể rút tiền, mua sắm,… tại bất cứ đâu chấp nhận nó. Ngoài ra, một số loại thẻ ghi nợ còn cho phép bạn vay ít tiền nếu bạn đã tiêu hết số tiền của mình trong tài khoản nữa chứ. Các ngân hàng tại Việt Nam đều có dịch vụ làm các thẻ này.

Nhược điểm của việc sử dụng các loại thẻ này là một số điểm du lịch mới hay lạ chưa có máy ATM hoặc chưa chấp nhận thanh toán các loại thẻ này.

Lưu ý: khi đi du lịch đến một điểm du lịch, việc tìm hiểu các ngân hàng, địa điểm đặt máy ATM tại địa phương đó cũng rất quan trọng.

Bảo hiểm du lịch

KinhNghiemDuLich.org  cach giu tien an toan khi di du lich

Dù sửa soạn kỹ lưỡng đến đâu bạn cũng có thể trở thành đối tượng của những tên trộm. Cách an toàn cho bạn và tài sản của bạn là bạn nhờ đến dịch vụ bảo hiểm, có thể bạn sẽ phải bỏ ra một số tiền để mua sự an toàn nhưng cũng đáng đó chứ. Thử nghĩ đến tình huống bạn không còn một xu dính túi trong khi bạn đang ở một nơi xa lạ, đó là chưa nói đến trường hợp bạn bị tấn công… Vì vậy bạn nên mua bảo hiểm cho mình lẫn tài sản của mình khi đi du lịch.

Sử dụng các túi đựng tiền

KinhNghiemDuLich.org  cach giu tien an toan khi di du lich

Cách tốt nhất để giữ tiền là luôn giữ nó bên bạn. Nếu bạn thấy ví của bạn dùng hàng ngày không đủ an toàn thì bạn có thể sử dụng thắt lưng đựng tiền, túi đựng tiền đeo quanh bụng (dấu trong áo) hay ví đeo cổ (được áo che phủ nên người ngoài khó nhìn thấy, mà có thấy cũng khó lấy được - rất nhiều khách du lich sử dụng túi loại này). Với các loại dụng cụ này, bạn vừa có thể giữ tiền bên mình một cách an toàn lại vừa có thể tự do trong sinh hoạt, kẻ gian cũng khó mà lấy được tiền của bạn.

Lưu ý: Bạn nên để tiền làm sao cho an toàn nhưng cũng phải dễ dàng cho bạn khi lấy ra sử dụng nữa.

Ngoài các loại vật dụng giữ tiền nói trên, hiện nay trên thị trường còn bày bán một số vật dụng khác cũng có chức năng tương tự như: giầy có ngăn chứa tiền, túi đựng tiền đeo trước bụng…. tuy nhiên những vật dụng này ít phổ biến.

Một số khách du lich còn tự chế ra những dụng cụ giữ tiền rất hay khác như: vớ tất đựng tiền, áo có ngăn chứa tiền…

Nhờ khách sạn giữ tiền

KinhNghiemDuLich.org  cach giu tien an toan khi di du lich

Khi đến một thành phố du lịch, nếu muốn đi dạo phố bạn khó có thể mang hết tất cả số tiền mà bạn có theo người mà chỉ có thể mang theo một ít tiền để sử dụng mà thôi. Vậy giữ tiền bằng cách nào cho an toàn?

Bạn nên gửi tiền (và cả những vật dụng có giá trị khác nữa) cho tiếp tân của khách sạn, khi gửi những đồ đạc này bạn nhớ nhắc tiếp tân khách sạn niêm phong đồ của bạn lại và viết cho bạn một biên lai ghi nhận việc gửi đồ. Trường hợp bạn để tiền và các đồ có giá trị khác trong khách sạn mà xảy ra mất mát thì khách sạn sẽ không chịu trách nhiệm, nếu họ có can thiệp để tìm lại đồ cho bạn thì cũng mất nhiều thời gian của bạn (nên nhớ là bạn đang đi du lịch và việc này có thể ảnh hưởng đến chuyến đi của bạn). Nếu gửi đồ ở tiếp tân mà xảy ra tình trạng mất đồ thì khách sạn sẽ bồi hoàn cho bạn.

Một số khách sạn có trang bị trong phòng tủ đựng các vật dụng cá nhân cho khách du lich (khách du lich tự giữ chìa khóa tủ), bạn nên xem độ an toàn của nó trước khi quyết định sử dụng hay không.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Cach giu tien an toan khi du lich


De giu tien an toàn khi di du lich, các ban tham khao mot trong các cách sau nhé !


Dùng the ATM hay các loai the thanh toán quoc te

KinhNghiemDuLich.org  cach giu tien an toan khi di du lich

De dàng, tien loi,.. dó chính là lý do tai sao hau nhu moi khách du lich deu mang theo mình ít nhat mot loai the nào dó có chuc nang giu tien.

Neu di du lich trong nuoc thì các loai the ATM cua các ngân hàng trong nuoc là du. Các ngân hàng hien nay deu có chi nhánh o khap các tinh thành pho trong ca nuoc, dac biet là các diem du lich noi tieng cho nên viec tìm mot máy ATM de rút tien hay mot máy POS de thanh toán không phai là viec khó khan. Dó là còn chua ke den viec các ngân hàng trong nuoc deu có su liên ket, dù ban làm the ATM o ngân hàng này nhung van có the rút tien tu máy ATM cua ngân hàng kia.

Neu di du lich nuoc ngoài ban có the su dung các the thanh toán quoc te nhu Visa, Master Card, American Express… Các loai the này hien nay deu dã rat pho bien trên the gioi. Ban có the rút tien, mua sam,… tai bat cu dâu chap nhan nó. Ngoài ra, mot so loai the ghi no còn cho phép ban vay ít tien neu ban dã tiêu het so tien cua mình trong tài khoan nua chu. Các ngân hàng tai Viet Nam deu có dich vu làm các the này.

Nhuoc diem cua viec su dung các loai the này là mot so diem du lich moi hay la chua có máy ATM hoac chua chap nhan thanh toán các loai the này.

Luu ý: khi di du lich den mot diem du lich, viec tìm hieu các ngân hàng, dia diem dat máy ATM tai dia phuong dó cung rat quan trong.

Bao hiem du lich

KinhNghiemDuLich.org  cach giu tien an toan khi di du lich

Dù sua soan ky luong den dâu ban cung có the tro thành doi tuong cua nhung tên trom. Cách an toàn cho ban và tài san cua ban là ban nho den dich vu bao hiem, có the ban se phai bo ra mot so tien de mua su an toàn nhung cung dáng dó chu. Thu nghi den tình huong ban không còn mot xu dính túi trong khi ban dang o mot noi xa la, dó là chua nói den truong hop ban bi tan công… Vì vay ban nên mua bao hiem cho mình lan tài san cua mình khi di du lich.

Su dung các túi dung tien

KinhNghiemDuLich.org  cach giu tien an toan khi di du lich

Cách tot nhat de giu tien là luôn giu nó bên ban. Neu ban thay ví cua ban dùng hàng ngày không du an toàn thì ban có the su dung that lung dung tien, túi dung tien deo quanh bung (dau trong áo) hay ví deo co (duoc áo che phu nên nguoi ngoài khó nhìn thay, mà có thay cung khó lay duoc - rat nhieu khách du lich su dung túi loai này). Voi các loai dung cu này, ban vua có the giu tien bên mình mot cách an toàn lai vua có the tu do trong sinh hoat, ke gian cung khó mà lay duoc tien cua ban.

Luu ý: Ban nên de tien làm sao cho an toàn nhung cung phai de dàng cho ban khi lay ra su dung nua.

Ngoài các loai vat dung giu tien nói trên, hien nay trên thi truong còn bày bán mot so vat dung khác cung có chuc nang tuong tu nhu: giay có ngan chua tien, túi dung tien deo truoc bung…. tuy nhiên nhung vat dung này ít pho bien.

Mot so khách du lich còn tu che ra nhung dung cu giu tien rat hay khác nhu: vo tat dung tien, áo có ngan chua tien…

Nho khách san giu tien

KinhNghiemDuLich.org  cach giu tien an toan khi di du lich

Khi den mot thành pho du lich, neu muon di dao pho ban khó có the mang het tat ca so tien mà ban có theo nguoi mà chi có the mang theo mot ít tien de su dung mà thôi. Vay giu tien bang cách nào cho an toàn?

Ban nên gui tien (và ca nhung vat dung có giá tri khác nua) cho tiep tân cua khách san, khi gui nhung do dac này ban nho nhac tiep tân khách san niêm phong do cua ban lai và viet cho ban mot biên lai ghi nhan viec gui do. Truong hop ban de tien và các do có giá tri khác trong khách san mà xay ra mat mát thì khách san se không chiu trách nhiem, neu ho có can thiep de tìm lai do cho ban thì cung mat nhieu thoi gian cua ban (nên nho là ban dang di du lich và viec này có the anh huong den chuyen di cua ban). Neu gui do o tiep tân mà xay ra tình trang mat do thì khách san se boi hoàn cho ban.

Mot so khách san có trang bi trong phòng tu dung các vat dung cá nhân cho khách du lich (khách du lich tu giu chìa khóa tu), ban nên xem do an toàn cua nó truoc khi quyet dinh su dung hay không.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Cách giữ tiền an toàn khi du lịch

Để giữ tiền an toàn khi đi du lịch, các bạn tham khảo một trong các cách sau nhé !
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá