Đảm bảo sức khỏe cho chuyến du lịch

Trước, trong và sau khi đi du lịch bạn đều cần phải đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình.


Bạn đã từng nghe những câu chuyện không may khi đi du lịch: Một người đi du lịch ở châu Phi và đã trở lại với bệnh sốt rét hay người hàng xóm tốt bụng của bạn đã lên cơn đau tim trong chuyến leo núi đầu tiên của anh ta... và vô vàn những 'tai nạn' như thế. Do đó, để chuẩn bị cho chuyến du lịch của bạn thì bạn cần phải kiểm tra sức khỏe thật kỹ tùy vào chuyến đi đó là chuyến du lịch của bạn như thế nào. Điều này giúp đảm bảo sức khỏe và niềm đam mê phiêu lưu sẽ vẫn đầy ắp cho chuyến du lịch tiếp theo của bạn.

dulich4phuong.net dam bao suc khoe cho chuyen du lich


1. Trước khi đi, bạn hãy kiểm tra qua Trung tâm kiểm soát dịch bệnh để xem các cảnh báo dịch bệnh và thông tin về các khu vực bạn sẽ đi du lịch.

2. Thực hiện tiêm chủng cũng trước khởi hành. Điều này giúp bác sĩ theo dõi những phản ứng có thể bị dị ứng của bạn và thời gian để phục hồi.

dulich4phuong.net dam bao suc khoe cho chuyen du lich

3. Hãy đem những loại thuốc cần thiết cho chuyến du lịch và kèm theo những dặn dò của bác sỹ. Việc này giúp bạn không gặp khó khăn khi phải đi mua thuốc ở nước ngoài.

4. Nếu bạn đang tham gia một chuyến du lịch thể thao vất vả thì bạn nên cho cơ thể của mình đến các phòng tập thể dục địa phương thường xuyên. Ở đây bạn có thể nhận được lời khuyên và đánh giá của bác sỹ hoặc các chuyên gia ở phòng tập. Những lời khuyên đó sẽ là đèn xanh cho bạn sắp đặt các kế hoạch vừa sức.

dulich4phuong.net dam bao suc khoe cho chuyen du lich

5. Bạn cần nắm vững được những căn bệnh của bản thân để sẵn sàng đối phó với mỗi lần bệnh tái phát.

6. Không được bỏ qua sức khỏe răng miệng. "Nếu bạn không thể tìm thấy nước sạch để đánh răng  trong chuyến bay hoặc trên đường, thì ít nhất là bạn nên xỉa sạch răng", nha sĩ New York, Tiến sĩ Michael Margolis. Hãy chắc chắn vệ sinh an toàn răng miệng bởi dịch vụ nha khoa tại các nước đang phát triển có thể không đạt tiêu chuẩn.

dulich4phuong.net dam bao suc khoe cho chuyen du lich

7. Đề ra một kế hoạch chăm sóc sức khỏe hợp lý trong khi đi đu lịch đồng thời luôn có chứng nhận sức khỏe trong thời gian quy định. Một số quốc gia đòi hỏi khách du lịch phải trình giấy tờ liên quan đến sức khỏe.

8. Mang theo một bộ đồ sơ cứu với băng, nhiều kem chống vi khuẩn và thuốc kháng histamine. Bạn có thể không biết rằng bạn sẽ bị dị ứng với nước ở địa phương, côn trùng hay phấn hoa... cho đến khi đã quá trễ.

dulich4phuong.net dam bao suc khoe cho chuyen du lich

9. Đừng quên mang nhiều kem chống nắng ở bất cứ nơi nào bạn đi du lịch. Nguy cơ ung thư da có thể tiềm ẩn trong những chuyến đi liên tục ngoài nắng như vậy.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Dam bao suc khoe cho chuyen du lich


Truoc, trong và sau khi di du lich ban deu can phai dac biet chú ý den suc khoe cua mình.


Ban dã tung nghe nhung câu chuyen không may khi di du lich: Mot nguoi di du lich o châu Phi và dã tro lai voi benh sot rét hay nguoi hàng xóm tot bung cua ban dã lên con dau tim trong chuyen leo núi dau tiên cua anh ta... và vô vàn nhung 'tai nan' nhu the. Do dó, de chuan bi cho chuyen du lich cua ban thì ban can phai kiem tra suc khoe that ky tùy vào chuyen di dó là chuyen du lich cua ban nhu the nào. Dieu này giúp dam bao suc khoe và niem dam mê phiêu luu se van day ap cho chuyen du lich tiep theo cua ban.

dulich4phuong.net dam bao suc khoe cho chuyen du lich


1. Truoc khi di, ban hãy kiem tra qua Trung tâm kiem soát dich benh de xem các canh báo dich benh và thông tin ve các khu vuc ban se di du lich.

2. Thuc hien tiêm chung cung truoc khoi hành. Dieu này giúp bác si theo dõi nhung phan ung có the bi di ung cua ban và thoi gian de phuc hoi.

dulich4phuong.net dam bao suc khoe cho chuyen du lich

3. Hãy dem nhung loai thuoc can thiet cho chuyen du lich và kèm theo nhung dan dò cua bác sy. Viec này giúp ban không gap khó khan khi phai di mua thuoc o nuoc ngoài.

4. Neu ban dang tham gia mot chuyen du lich the thao vat va thì ban nên cho co the cua mình den các phòng tap the duc dia phuong thuong xuyên. O dây ban có the nhan duoc loi khuyên và dánh giá cua bác sy hoac các chuyên gia o phòng tap. Nhung loi khuyên dó se là dèn xanh cho ban sap dat các ke hoach vua suc.

dulich4phuong.net dam bao suc khoe cho chuyen du lich

5. Ban can nam vung duoc nhung can benh cua ban thân de san sàng doi phó voi moi lan benh tái phát.

6. Không duoc bo qua suc khoe rang mieng. "Neu ban không the tìm thay nuoc sach de dánh rang  trong chuyen bay hoac trên duong, thì ít nhat là ban nên xia sach rang", nha si New York, Tien si Michael Margolis. Hãy chac chan ve sinh an toàn rang mieng boi dich vu nha khoa tai các nuoc dang phát trien có the không dat tiêu chuan.

dulich4phuong.net dam bao suc khoe cho chuyen du lich

7. De ra mot ke hoach cham sóc suc khoe hop lý trong khi di du lich dong thoi luôn có chung nhan suc khoe trong thoi gian quy dinh. Mot so quoc gia dòi hoi khách du lich phai trình giay to liên quan den suc khoe.

8. Mang theo mot bo do so cuu voi bang, nhieu kem chong vi khuan và thuoc kháng histamine. Ban có the không biet rang ban se bi di ung voi nuoc o dia phuong, côn trùng hay phan hoa... cho den khi dã quá tre.

dulich4phuong.net dam bao suc khoe cho chuyen du lich

9. Dung quên mang nhieu kem chong nang o bat cu noi nào ban di du lich. Nguy co ung thu da có the tiem an trong nhung chuyen di liên tuc ngoài nang nhu vay.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Đảm bảo sức khỏe cho chuyến du lịch

Trước, trong và sau khi đi du lịch bạn đều cần phải đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá