Bí quyết tìm tour du lịch gia đình giá rẻ

Bạn đang muốn học cách tiết kiệm tiền và tìm một chuyến du lịch thú vị cho cả gia đình?  Xin giới thiệu đến bạn bí quyến để có một tour du lịch vừa kinh tế lại vui vẻ cùng gia đình


 dulich4phuong.net  Bi quyet tim tour du lich gia dinh gia re 
Hãy cùng các thành viên trong gia đình chuẩn bị hành lý nào!

1. Đăng ký nhận mail từ các công ty, trang web du lịch

Rất nhiều hãng hàng không, công ty hay các trang web du lịch có dịch vụ gửi tin miễn phí qua mail. Loại mail này thường thông báo về các tour du lịch gia đình giá rẻ hay các đợt khuyến mãi giảm giá tour, giá vé… Bạn chỉ cần click chọn chức năng này trên trang chủ của các công ty du lịch.

2. Khảo sát giá cả

Hãy lên mạng check giá tour của các công ty du lịch và so sánh ưu - nhược. Bạn cần chú ý các nội dung trong 1 tour: có phải là tour trọn gói không; đã bao gồm các loại phí, vé đi lại chưa,…

3. Cân nhắc tất cả các cơ hội giảm giá

Hãy sử dụng thẻ Hội viên của các hãng hàng không (nếu có) để được hưởng giá vé ưu đãi. Giá du lịch của trẻ em chắc chắn sẽ ít hơn người lớn, vì vậy đừng ngại hỏi.

4. Chọn phòng khách sạn hợp với cả nhà

Một số khách sạn hoặc khu resort có xây dựng những phòng dành cho đại gia đình. Trong một sô trường hợp, thuê một phòng lớn sẽ rẻ hơn 2 phòng nhỏ.

 dulich4phuong.net  Bi quyet tim tour du lich gia dinh gia re 
Du lịch cùng gia đình luôn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất

5. Du lịch trái mùa

“Trái mùa” ở đây phụ thuộc vào điểm đến (như đi biển mùa đông) và phụ thuộc vào khoảng thời gian đi học của lũ trẻ. Nghỉ hè luôn là khoảng thời gian khó khăn để tìm được các tour du lịch gia đình giá rẻ.

6. Thương lượng giá cả


Trước khi sử dụng một dịch vụ tại địa điểm du lịch như thuê phòng, thuê xe, ăn uống… hãy hỏi trước giá và thương lượng một mức giá hợp lý hơn cho cả gia đình.

7. Đặt tour muộn

3 tuần trước ngày khởi hành một tour là thời điểm lý tưởng để bạn tiến hành đặt tour. Vào khoảng thời gian này, nếu tour còn thiếu người thì nhất thiết các công ty du lịch sẽ giảm giá tour. Hãy chớp lấy cơ hội này nhé!

8. Đặt tour sớm


Tuy nhiên nhiều công ty du lịch lại giảm giá cho một lượng khách hàng đặt tour sớm nhất. Đặc biệt, nếu bạn muốn đến một địa điểm mong ước vào một ngày kỷ niệm đặc biệt, bạn nên đặt tour sớm thay vì “liều mình” đợi đến phút chót.

9. Đặt tour du lịch cuối tuần


Các tour du lịch vào dịp cuối tuần bao giờ cũng rẻ hơn những tour dài ngày. Một ưu điểm nữa là bạn có thể đặt những tour này vào phút chót, và điểm đến cũng vô cùng phong phú.

10. Cuối cùng, hãy luôn nhớ rằng “tiền nào của nấy”. Xét cho cùng thì du lịch là hưởng thụ, vì vậy đừng quá tiết kiệm trong những việc cần chi và đáng chi.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Bi quyet tim tour du lich gia dinh gia re


Ban dang muon hoc cách tiet kiem tien và tìm mot chuyen du lich thú vi cho ca gia dình?  Xin gioi thieu den ban bí quyen de có mot tour du lich vua kinh te lai vui ve cùng gia dình


 dulich4phuong.net  Bi quyet tim tour du lich gia dinh gia re 
Hãy cùng các thành viên trong gia dình chuan bi hành lý nào!

1. Dang ký nhan mail tu các công ty, trang web du lich

Rat nhieu hãng hàng không, công ty hay các trang web du lich có dich vu gui tin mien phí qua mail. Loai mail này thuong thông báo ve các tour du lich gia dình giá re hay các dot khuyen mãi giam giá tour, giá vé… Ban chi can click chon chuc nang này trên trang chu cua các công ty du lich.

2. Khao sát giá ca

Hãy lên mang check giá tour cua các công ty du lich và so sánh uu - nhuoc. Ban can chú ý các noi dung trong 1 tour: có phai là tour tron gói không; dã bao gom các loai phí, vé di lai chua,…

3. Cân nhac tat ca các co hoi giam giá

Hãy su dung the Hoi viên cua các hãng hàng không (neu có) de duoc huong giá vé uu dãi. Giá du lich cua tre em chac chan se ít hon nguoi lon, vì vay dung ngai hoi.

4. Chon phòng khách san hop voi ca nhà

Mot so khách san hoac khu resort có xây dung nhung phòng dành cho dai gia dình. Trong mot sô truong hop, thuê mot phòng lon se re hon 2 phòng nho.

 dulich4phuong.net  Bi quyet tim tour du lich gia dinh gia re 
Du lich cùng gia dình luôn là khoang thoi gian hanh phúc nhat

5. Du lich trái mùa

“Trái mùa” o dây phu thuoc vào diem den (nhu di bien mùa dông) và phu thuoc vào khoang thoi gian di hoc cua lu tre. Nghi hè luôn là khoang thoi gian khó khan de tìm duoc các tour du lich gia dình giá re.

6. Thuong luong giá ca


Truoc khi su dung mot dich vu tai dia diem du lich nhu thuê phòng, thuê xe, an uong… hãy hoi truoc giá và thuong luong mot muc giá hop lý hon cho ca gia dình.

7. Dat tour muon

3 tuan truoc ngày khoi hành mot tour là thoi diem lý tuong de ban tien hành dat tour. Vào khoang thoi gian này, neu tour còn thieu nguoi thì nhat thiet các công ty du lich se giam giá tour. Hãy chop lay co hoi này nhé!

8. Dat tour som


Tuy nhiên nhieu công ty du lich lai giam giá cho mot luong khách hàng dat tour som nhat. Dac biet, neu ban muon den mot dia diem mong uoc vào mot ngày ky niem dac biet, ban nên dat tour som thay vì “lieu mình” doi den phút chót.

9. Dat tour du lich cuoi tuan


Các tour du lich vào dip cuoi tuan bao gio cung re hon nhung tour dài ngày. Mot uu diem nua là ban có the dat nhung tour này vào phút chót, và diem den cung vô cùng phong phú.

10. Cuoi cùng, hãy luôn nho rang “tien nào cua nay”. Xét cho cùng thì du lich là huong thu, vì vay dung quá tiet kiem trong nhung viec can chi và dáng chi.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Bí quyết tìm tour du lịch gia đình giá rẻ

Bạn đang muốn học cách tiết kiệm tiền và tìm một chuyến du lịch thú vị cho cả gia đình?  Xin giới thiệu đến bạn bí quyến để có một tour du lịch vừa kinh tế lại vui vẻ cùng gia đình
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá