Cù lao Ông Hổ - Điểm du lịch về nguồn

Cù lao Ông Hổ, nay thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên (An Giang), quê hương của Bác Tôn. Trên cù lao có khu lưu niệm và đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong khuôn viên hoa trái xum xuê. Trước đây, nơi này là ngôi nhà gỗ, được xây dựng vào năm 1887, do thân sinh của Bác Tôn là cụ Tôn Văn Đề xây dựng, với lối kiến trúc hình chữ Quốc, sàn lót ván, mái lợp ngói ống, ngang 12 m, dài 13 m, rộng hơn 150 m2.


Cù lao Ông Hổ - Điểm du lịch về nguồn
Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Năm 1984, Bộ Văn hóa đã ra quyết định công nhận đây là Di tích Lịch sử Quốc gia. Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 110 của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhân dân tỉnh An Giang đã tiến hành làm lễ khánh thành khu lưu niệm và đền thờ Bác với nhiều công trình mới được xây dựng trên khuôn viên 6,7 ha. Trong đó, ngôi nhà thời niên thiếu và đền thờ tưởng niệm Bác Tôn, được xây dựng trong khuôn viên 1.600 m2 với kiến trúc cổ lầu tam cấp đặc sắc, nơi chính điện là tượng Bác Tôn bằng đồng bán thân. Đối diện với đền thờ là nhà trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Tôn - nơi đây các hình ảnh, hiện vật, các tư liệu và phim hình sống động giúp chúng ta hiểu thêm về Bác, một tấm gương sáng của dân tộc ta về chí khí kiên cường, đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị.

Trong khuôn viên khu lưu niệm còn lưu giữ nguyên trạng những hình ảnh, hiện vật gắn với thuở thiếu thời của Bác - đó là căn nhà sàn lót ván 3 gian, 2 chái lợp bằng ngói âm dương cùng với những đồ vật, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình; lũy tre xanh đầu ngõ soi bóng xuống sông Hậu theo thế “Long chầu Nguyệt”. Đã mấy trăm năm nhưng lũy tre vẫn xanh tốt; những ao cá trong vườn vẫn rực màu hoa sen, hoa súng; những vườn cây quanh năm hoa trái trĩu cành... 

Khu lưu niệm và đền thờ Bác Tôn tọa lạc ở vị trí cao ráo, vượt đỉnh lũ năm 2000 hơn 0,4 m, gió sông Hậu mát rượi suốt ngày đêm. Từ năm 1998 đến nay, trung bình mỗi năm có hơn 200.000 lượt khách đến thăm viếng nơi đây. Đây cũng là địa điểm các cơ quan, đoàn thể tỉnh An Giang đến làm lễ dâng hương, báo công, kết nạp đảng viên, đoàn viên... Khu lưu niệm đang trở thành nơi khách thập phương nô nức tới thăm viếng. Nhà bảo tàng với nhiều hiện vật quý từ chiếc xe đạp Bác Tôn sử dụng như một hình thức rèn luyện thân thể đến mô hình máy bay từng chở Bác về thăm quê nhà.

Cù lao Ông Hổ là vùng đất lấy chữ “Đức” làm gốc, con người sống nhân hậu, nghĩa tình, thủy chung son sắt. Thuở Bác Tôn chào đời, cụ Tôn Văn Đề - thân sinh Bác Tôn và các bậc Nho học nhận thấy cậu con trai mặt mũi khôi ngô, tuấn tú, nhân tướng toát lên vẻ thanh cao, giàu chí khí nên đã dùng chữ đệm là “Đức” trước tên là chữ “Thắng” và dự đoán: Cù lao này có long mạch, nhất định sau này cậu bé sẽ là bậc gánh trọng trách của xã tắc, non sông. 

Với những truyền thuyết gắn với hiện thực về mảnh đất chôn nhau cắt rốn của Bác Tôn nên cù lao Ông Hổ từ lâu đã thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến An Giang. Tình cảm đó đã được đúc kết trong ca dao Nam bộ:

Dù ai xuôi ngược bốn bề
Chưa đến Ông Hổ chưa về An Giang.

Ngày nay, cù lao Ông Hổ đã trở thành một địa chỉ du lịch văn hóa, giáo dục truyền thống về nguồn. Cứ đến dịp lễ, Tết, đặc biệt là vào những ngày tháng Tám mùa thu, du khách khắp nơi lại nô nức xuống phà Ô Môi qua sông Hậu để đến với cù lao Ông Hổ.
Cu lao Ong Ho - Diem du lich ve nguon


Cù lao Ông Ho, nay thuoc xã My Hòa Hung, TP.Long Xuyên (An Giang), quê huong cua Bác Tôn. Trên cù lao có khu luu niem và den tho Chu tich Tôn Duc Thang trong khuôn viên hoa trái xum xuê. Truoc dây, noi này là ngôi nhà go, duoc xây dung vào nam 1887, do thân sinh cua Bác Tôn là cu Tôn Van De xây dung, voi loi kien trúc hình chu Quoc, sàn lót ván, mái lop ngói ong, ngang 12 m, dài 13 m, rong hon 150 m2.


Cu lao Ong Ho - Diem du lich ve nguon
Khu luu niem Chu tich Tôn Duc Thang.

Nam 1984, Bo Van hóa dã ra quyet dinh công nhan dây là Di tích Lich su Quoc gia. Nhân dip ky niem sinh nhat lan thu 110 cua Chu tich Tôn Duc Thang, nhân dân tinh An Giang dã tien hành làm le khánh thành khu luu niem và den tho Bác voi nhieu công trình moi duoc xây dung trên khuôn viên 6,7 ha. Trong dó, ngôi nhà thoi niên thieu và den tho tuong niem Bác Tôn, duoc xây dung trong khuôn viên 1.600 m2 voi kien trúc co lau tam cap dac sac, noi chính dien là tuong Bác Tôn bang dong bán thân. Doi dien voi den tho là nhà trung bày ve cuoc doi và su nghiep cua Bác Tôn - noi dây các hình anh, hien vat, các tu lieu và phim hình song dong giúp chúng ta hieu thêm ve Bác, mot tam guong sáng cua dân toc ta ve chí khí kiên cuong, dao duc cách mang, khiêm ton, gian di.

Trong khuôn viên khu luu niem còn luu giu nguyên trang nhung hình anh, hien vat gan voi thuo thieu thoi cua Bác - dó là can nhà sàn lót ván 3 gian, 2 chái lop bang ngói âm duong cùng voi nhung do vat, do dùng sinh hoat trong gia dình; luy tre xanh dau ngõ soi bóng xuong sông Hau theo the “Long chau Nguyet”. Dã may tram nam nhung luy tre van xanh tot; nhung ao cá trong vuon van ruc màu hoa sen, hoa súng; nhung vuon cây quanh nam hoa trái triu cành... 

Khu luu niem và den tho Bác Tôn toa lac o vi trí cao ráo, vuot dinh lu nam 2000 hon 0,4 m, gió sông Hau mát ruoi suot ngày dêm. Tu nam 1998 den nay, trung bình moi nam có hon 200.000 luot khách den tham vieng noi dây. Dây cung là dia diem các co quan, doàn the tinh An Giang den làm le dâng huong, báo công, ket nap dang viên, doàn viên... Khu luu niem dang tro thành noi khách thap phuong nô nuc toi tham vieng. Nhà bao tàng voi nhieu hien vat quý tu chiec xe dap Bác Tôn su dung nhu mot hình thuc rèn luyen thân the den mô hình máy bay tung cho Bác ve tham quê nhà.

Cù lao Ông Ho là vùng dat lay chu “Duc” làm goc, con nguoi song nhân hau, nghia tình, thuy chung son sat. Thuo Bác Tôn chào doi, cu Tôn Van De - thân sinh Bác Tôn và các bac Nho hoc nhan thay cau con trai mat mui khôi ngô, tuan tú, nhân tuong toát lên ve thanh cao, giàu chí khí nên dã dùng chu dem là “Duc” truoc tên là chu “Thang” và du doán: Cù lao này có long mach, nhat dinh sau này cau bé se là bac gánh trong trách cua xã tac, non sông. 

Voi nhung truyen thuyet gan voi hien thuc ve manh dat chôn nhau cat ron cua Bác Tôn nên cù lao Ông Ho tu lâu dã thu hút su quan tâm cua du khách trong và ngoài nuoc moi khi den An Giang. Tình cam dó dã duoc dúc ket trong ca dao Nam bo:

Dù ai xuôi nguoc bon be
Chua den Ông Ho chua ve An Giang.

Ngày nay, cù lao Ông Ho dã tro thành mot dia chi du lich van hóa, giáo duc truyen thong ve nguon. Cu den dip le, Tet, dac biet là vào nhung ngày tháng Tám mùa thu, du khách khap noi lai nô nuc xuong phà Ô Môi qua sông Hau de den voi cù lao Ông Ho.

Cù lao Ông Hổ - Điểm du lịch về nguồn

Cù lao Ông Hổ, nay thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên (An Giang), quê hương của Bác Tôn. Trên cù lao có khu lưu niệm và đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong khuôn viên hoa trái xum xuê. Trước đây, nơi này là ngôi nhà gỗ, được xây dựng vào năm 1887, do thân sinh của Bác Tôn là cụ Tôn Văn Đề xây dựng, với lối kiến trúc hình chữ Quốc, sàn lót ván, mái lợp ngói ống, ngang 12 m, dài 13 m, rộng hơn 150 m2.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá