Một số lưu ý khi du lịch Indonesia

dulich4phuong.net -


>>> Hòa nhịp SEA Games 26 - khám phá Indonesia cùng dulich4phuong.net
>>> Kỳ 05 : Một vài lời khuyên khi chụp ảnh dưới nước
>>> Kỳ 02 : Tour đến Tanah Lot vào hoàng hôn và thăm Đền Mengwi

Xuất nhập cảnh

Visa nhập cảnh được miễn đối với công dân thuộc khối ASEAN, lưu trú không quá 30 ngày.  Đối với công dân các nước khác, liên hệ Đại sứ quán / Lãnh sứ quán của Indonesia ở nước sở tại để biết thêm chi tiết

dulich4phuong.net  Mot so luu y khi du lich Indonesia

Yêu cầu hai bức ảnh và lệ phí cho thủ tục cấp visa, hộ chiếu còn thời hạn ít nhất sáu tháng, chứng minh khả năng đi và về ( vé máy bay khứ hồi…)

Visa du lịch có thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày bắt đầu có thể thông qua bất kỳ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Indonesia.

Giao Thông

Ở Indonesia  thì taxi tính tiền theo mét. Ở Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bali và Lampung. Đối với taxi có điều hòa không khí thì Rp.2, 000 (Rp. 900 cho mỗi km tiếp theo) và Rp. 3.000 (Rp. 1.300 cho mỗi km tiếp theo). Đối với Silverbird flagfall là Rp. 3500 và Rp. 1.500 cho mỗi km tiếp theo. Xe ô tô thuê có sẵn và tí giá thuê khác nhau theo từng khu vực. Và tốt nhất là bạn nên yêu cầu khách sạn để có được dịch vụ hoàn hảo nhất !

Từ sân bay Soekarno-Hatta đến thành phố Jakarta, taxi sẽ thêm một khoản phụ thu khác nhau, từ Rp. 7500 / Rp. 9000 / Rp. 10.000 phụ thuộc vào điểm đến. Ngoài ra tại Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta còn có xe buýt chạy mỗi 20 phút đến năm điểm khác nhau trong thành phố. Đối với những nhóm cho các khách sạn lớn ở trung tâm thành phố, đi xe buýt để đến Gambir, một nhà ga xe lửa. Giá vé xe buýt là Rp, 5,000 cho mỗi người cộng với hành lý. Tại các sân bay khác có quầy giao thông vận tải với giá vé cố định cho xe taxi.

dulich4phuong.net  Mot so luu y khi du lich Indonesia 
Bajaj

Các hình thức khác của giao thông vận tải ở Indonesia là Bajaj cho hai hành khách, thường xuất hiện trên các tuyến đường, tuy nhiên bạn cần thương lượng để có thể có một giá vé phù hợp và rẻ hơn.

Xe buýt thường rất đông khách, đặc biệt là ở các thành phố và các tuyến đường quan trọng. Xe lửa đi qua các nơi trong đảo Java và một phần của Sumatra.

Garuda Indonesia có một mạng lưới rộng lớn trong cả nước. Đối với tất cả các thành phố lớn trên quần đảo này, Garuda có các dịch vụ hàng ngày. Các dịch vụ Garuda được bổ sung bởi những Merpati Nusantara, Bouraq, và Mandala, Lion Air, Awair và Pelita.

Truyền thông và điện lực

Dịch vụ gọi điện thoại đường dài luôn có ở các khách sạn.

Dịch vụ internet công cộng thường có ở khắp nơi. Hầu hết các khách sạn ở các thành phố lớn sử dụng điện thế 220 volt 50 Hz và ổ cắm hai chấu. Tuy nhiên, một số khách sạn tại các tỉnh vẫn có thể được sử dụng điện thế 110 volt. Sẽ tốt hơn nếu bạn kiểm tra trước khi sử dụng một thiết bị điện nào đó.

dulich4phuong.net  Mot so luu y khi du lich Indonesia
Mot so luu y khi du lich Indonesia


dulich4phuong.net -


>>> Hòa nhip SEA Games 26 - khám phá Indonesia cùng dulich4phuong.net
>>> Ky 05 : Mot vài loi khuyên khi chup anh duoi nuoc
>>> Ky 02 : Tour den Tanah Lot vào hoàng hôn và tham Den Mengwi

Xuất nhập cảnh

Visa nhap canh duoc mien doi voi công dân thuoc khoi ASEAN, luu trú không quá 30 ngày.  Doi voi công dân các nuoc khác, liên he Dai su quán / Lãnh su quán cua Indonesia o nuoc so tai de biet thêm chi tiet

dulich4phuong.net  Mot so luu y khi du lich Indonesia

Yêu cau hai buc anh và le phí cho thu tuc cap visa, ho chieu còn thoi han ít nhat sáu tháng, chung minh kha nang di và ve ( vé máy bay khu hoi…)

Visa du lich có thoi han ba muoi ngày ke tu ngày bát dầu có the thông qua bat ky dai su quán hoac lãnh su quán Indonesia.

Giao Thông

Ỏ Indonesia  thì taxi tính tiền theo mét. Ỏ Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bali và Lampung. Doi voi taxi có dieu hòa không khí thì Rp.2, 000 (Rp. 900 cho moi km tiep theo) và Rp. 3.000 (Rp. 1.300 cho moi km tiep theo). Doi voi Silverbird flagfall là Rp. 3500 và Rp. 1.500 cho moi km tiep theo. Xe ô tô thuê có san và tí giá thuê khác nhau theo tùng khu vuc. Và tốt nhất là bạn nên yêu cầu khách sạn dể có duọc dịch vụ hoàn hảo nhất !

Tu sân bay Soekarno-Hatta den thành pho Jakarta, taxi sẽ thêm mot khoan phu thu khác nhau, tu Rp. 7500 / Rp. 9000 / Rp. 10.000 phu thuoc vào diem den. Ngoài ra tại Sân bay quoc te Soekarno-Hatta còn có xe buýt chay moi 20 phút den nam diem khác nhau trong thành pho. Doi voi nhung nhóm cho các khách san lon o trung tâm thành pho, di xe buýt de dến Gambir, mot nhà ga xe lua. Giá vé xe buýt là Rp, 5,000 cho moi nguoi cong voi hành lý. Tai các sân bay khác có quay giao thông van tai voi giá vé co dinh cho xe taxi.

dulich4phuong.net  Mot so luu y khi du lich Indonesia 
Bajaj

Các hình thuc khác cua giao thông van tai o Indonesia là Bajaj cho hai hành khách, thuong xuat hien trên các tuyen duong, tuy nhiên bạn can thuong luong de có thể có mot giá vé phù họp và rẻ hon.

Xe buýt thuong rat dông khách, dac biet là o các thành pho và các tuyen duong quan trọng. Xe lua di qua các noi trong dao Java và mot phan cua Sumatra.

Garuda Indonesia có mot mang luoi rong lon trong ca nuoc. Doi voi tat ca các thành pho lon trên quan dao này, Garuda có các dich vu hàng ngày. Các dich vu Garuda duoc bo sung boi nhung Merpati Nusantara, Bouraq, và Mandala, Lion Air, Awair và Pelita.

Truyền thông và diện lục

Dich vu goi dien thoai duong dài luôn có o các khách san.

Dich vu internet công cong thuong có o khap noi. Hau het các khách san o các thành pho lon su dung diện thế 220 volt 50 Hz và o cam hai chau. Tuy nhiên, mot so khách san tai các tinh van có the duoc su dung diện thế 110 volt. Sẽ tot hon nếu bạn kiem tra truoc khi su dung mot thiet bi diện nào dó.

dulich4phuong.net  Mot so luu y khi du lich Indonesia

Một số lưu ý khi du lịch Indonesia

dulich4phuong.net -
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá