Tour Hà Nội – Sầm Sơn – Hà Nội

Giá tour:  1.150.000 VND Thời gian: 3 ngày / 2 đêm


Bãi biển Sầm Sơn được người Pháp khai phá từ những năm đầu của thế kỷ trước cho đến nay vẫn là địa chỉ thu hút hàng triệu Du khách mối dịp hè về, bên cạnh việc không ngừng nâng cao và đa dạng các loại hình dịch vụ, Sầm Sơn vấn từng ngày giữ dìn, cải tạo một bãi biển đẹp và lý tưởng bậc nhất của miền Bắc.

dulich4phuong.net  Tour Ha Noi Sam Son Ha Noi

NGÀY 01: HÀ NỘI - SẦM SƠN (Ăn trưa, chiều)

06h00: Xe và HDV của đón quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi Sầm Sơn. Trên đường Quý Khách dừng chân thăm viếng Đền Bà Triệu. Quý Khách đến Sầm Sơn nhận phòng,nghỉ ngơi ăn trưa.

Chiều: Quý khách tự do tắm biển

18h30: Quý khách ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn.

dulich4phuong.net  Tour Ha Noi Sam Son Ha Noi

NGÀY 02: SẦM SƠN (Ăn sáng, trưa, chiều)

Quý khách dậy ngắm cảnh bình minh trên biển, ăn sáng. Tự do tắm biển đi thăm khu du lịch nghỉ mát Sầm Sơn bằng xe ngựa, Đền Độc Cước nằm trên dãy núi Trường Lệ

11h30: Quý khách ăn trưa.Chiều Quý khách tự do tắm biển, tham gia các trò chơi trên biển : bóng chuyền, bóng đá ..
Tối: Ăn tối, nghỉ ngơi tại khu du lịch.

dulich4phuong.net  Tour Ha Noi Sam Son Ha Noi

NGÀY 3 SẦM SƠN - HÀ NỘI (Ăn sáng, trưa)

06h30: Sau khi ăn sáng Quý khách tự do tắm biển hoặc đi chợ mua sắm, trả phòng khách sạn. Ăn trưa Quý khách lên xe thăm Hòn Trống Mái, thăm và lễ tại Chùa Cô Tiên trước khi tạm biệt thị xã Sầm Sơn về Hà Nội. Trên đường về Quý khách dừng chân mua đặc sản nem chua, dừa tươi làm quà.

18h00: Xe đưa Quý khách về tới điểm hẹn ban đầu. Kết thúc chuyến du lịch.

Thông tin tour: Tour Hà Nội – Sầm Sơn – Hà Nội
Giá Tour: đang cập nhật
Hiện tour đang chào bán tại

Hiện Sotaydulich đang có kế hoạch Offline mua sắm - khám phá Singapore. Hãy tham gia lưu, khám phá cùng dulich4phuong.net nhé !

Những dòng tin khác:
>> Về Bến Tre hít gió trời lồng lộng
>> Ruộng bậc thang mùa nước đổ
>> Cameroon – Hành trình về quá khứ
>> Những địa điểm du lịch mới bạn nên đi
>>
Country House

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Tour Ha Noi – Sam Son – Ha Noi


Giá tour:  1.150.000 VND Thoi gian: 3 ngày / 2 dêm


Bãi bien Sam Son duoc nguoi Pháp khai phá tu nhung nam dau cua the ky truoc cho den nay van là dia chi thu hút hàng trieu Du khách moi dip hè ve, bên canh viec không ngung nâng cao và da dang các loai hình dich vu, Sam Son van tung ngày giu dìn, cai tao mot bãi bien dep và lý tuong bac nhat cua mien Bac.

dulich4phuong.net  Tour Ha Noi Sam Son Ha Noi

NGÀY 01: HÀ NOI - SAM SON (An trua, chieu)

06h00: Xe và HDV cua dón quý khách tai diem hen khoi hành di Sam Son. Trên duong Quý Khách dung chân tham vieng Den Bà Trieu. Quý Khách den Sam Son nhan phòng,nghi ngoi an trua.

Chieu: Quý khách tu do tam bien

18h30: Quý khách an toi và nghi dêm tai khách san.

dulich4phuong.net  Tour Ha Noi Sam Son Ha Noi

NGÀY 02: SAM SON (An sáng, trua, chieu)

Quý khách day ngam canh bình minh trên bien, an sáng. Tu do tam bien di tham khu du lich nghi mát Sam Son bang xe ngua, Den Doc Cuoc nam trên dãy núi Truong Le

11h30: Quý khách an trua.Chieu Quý khách tu do tam bien, tham gia các trò choi trên bien : bóng chuyen, bóng dá ..
Toi: An toi, nghi ngoi tai khu du lich.

dulich4phuong.net  Tour Ha Noi Sam Son Ha Noi

NGÀY 3 SAM SON - HÀ NOI (An sáng, trua)

06h30: Sau khi an sáng Quý khách tu do tam bien hoac di cho mua sam, tra phòng khách san. An trua Quý khách lên xe tham Hòn Trong Mái, tham và le tai Chùa Cô Tiên truoc khi tam biet thi xã Sam Son ve Hà Noi. Trên duong ve Quý khách dung chân mua dac san nem chua, dua tuoi làm quà.

18h00: Xe dua Quý khách ve toi diem hen ban dau. Ket thúc chuyen du lich.

Thông tin tour: Tour Hà Noi – Sam Son – Hà Noi
Giá Tour: dang cap nhat
Hien tour dang chào bán tai

Hien Sotaydulich dang có ke hoach Offline mua sam - khám phá Singapore. Hãy tham gia luu, khám phá cùng dulich4phuong.net nhé !

Nhung dòng tin khác:
>> Ve Ben Tre hít gió troi long long
>> Ruong bac thang mùa nuoc do
>> Cameroon – Hành trình ve quá khu
>> Nhung dia diem du lich moi ban nên di
>>
Country House

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Tour Hà Nội – Sầm Sơn – Hà Nội

Giá tour:  1.150.000 VND Thời gian: 3 ngày / 2 đêm
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá