Kinh nghiệm du lịch bụi tiết kiệm được chi phí

Sau một thời gian đi du lịch bụi nhiều nơi trong và ngoài nước chúng tôi đã rút ra kinh nghiệm làm sao đi du lịch bụi đỡ tốn tiền nhất và trở thành một du khách "đẹp" ở nơi bạn đến.


Mười kinh nghiệm du lịch bụi

Thứ nhất, ngủ dorm (phòng ngủ tập thể, nhiều giường dành cho khách du lịch ba lô).

Thứ hai, ăn bụi (ăn ngoài đường, không vào nhà hàng sang trọng).

Thứ ba, sử dụng giao thông công cộng hoặc đi bộ (vừa đỡ tốn tiền, vừa quan sátnhiều, vừa có cơ hội ăn nhiều món ăn địa phương - đi bộ thì dễ đói bụng nên ăn nhiều chứ sao).

Thứ tư,
kết bạn với những tay đi bụi khác để học hỏi kinh nghiệm tiết kiệm và để chia sẻ tiền taxi khi cần.

Thứ năm,
thân thiện với người địa phương (vừa để học hỏi ít tiếng địa phương để khi đi chợ trả giá cho dễ, vừa hỏi thông tin trong khu vực).

Thứ sáu,
an toàn cho bản thân là trên hết nên không la cà quán bar, nhậu nhẹt (vừa tốn tiền vừa nguy hiểm bởi vì môi trường phức tạp ở đó và không khí làm cho người ta uống trên khả năng của mình).

Thứ bảy
, giỏi truy cập Google để tìm vé máy bay giá rẻ và tìm những nơi có giảm giá, khuyến mãi. .

Thứ tám, phải có thẻ thanh toán quốc tế để phòng trong trường hợp thấy vé máy bay quá rẻ là mua ngay, nếu chậm người khác "rinh" mất. Ngoài ra, còn có thể phòng thân trong trường hợp mất sạch tiền.

Thứ chín, mang theo ba lô càng nhỏ càng tốt để tránh mua nhiều đồ mang về - vừa tốn tiền vừa phải mang vác nặng.

Thứ mười
, phải biết chút ít tiếng Anh để làm vốn - nếu không biết thì học ngay bây giờ. Không cần phải giỏi lắm chỉ cần có trí nhớ tốt, khả năng "tám" và ham muốn học hỏi là được.

dulich4phuong.net  Kinh nghiem du lich bui tiet kiem duoc chi phi
Nghỉ ngơi thư giãn ở Đồng Châu

Hãy là một du khách đẹp

Đối với nhiều nước, hình ảnh của du khách Việt Nam không "đẹp" lắm. Vì vậy, chúng ta hãy góp sức thay đổi hình ảnh của người dân mình qua chính những hành động của chúng ta khi đi du lịch. Nên nhớ rằng mỗi một khách du lịch Việt Nam là một "đại sứ của người dân Việt Nam". Do đó, hãy trở thành một du khách "đẹp". Và làm thế nào để là một du khách "đẹp"?

1. Không xả rác bừa bãi ở những nơi mình đã đi qua. Trước khi đến, nơi ấy như thế nào thì trước khi ta đi hãy hoàn trả lại sự nguyên thủy cho nó. Chúng ta nên tập quen dần với việc không vứt rác bừa bãi nếu không muốn trở thành một du khách "xấu xí".

2. Tôn trọng phong tục, tập quán ở nơi mình đang tham quan. Chính sự khác biệt phong tục tập quán làm cho chúng ta muốn đi đến đó. Nên góp sức bảo vệ nó để sau này con cháu chúng ta còn có thể thấy được sự khác biệt này.

3. Tham gia vào các công tác cộng đồng ở những nơi mình tham quan dù là chỉ ở đó 1-2 ngày. Ví dụ những buổi giao tiếp với người địa phương, dạy cho họ một kỹ năng nào đó như tin học, giao tiếp tiếng Anh, chải răng đúng cách, tham gia dọn dẹp rác ở trên núi hoặc kênh rạch... Như thế mình sẽ tiếp xúc nhiều hơn với dân bản địa và có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống của họ dù chỉ ở đó trong một thời gian ngắn.

4. Mua hàng trực tiếp từ dân bản địa; thay vì vào siêu thị, trung tâm thương mại, hãy ra chợ địa phương. Điều này giúp cho số tiền mà bạn tiêu vào thẳng túi người dân bản địa.

5. Khi mua hàng, trả giá ở một mức mà cả người bán và người mua đều thấy hài lòng. Không nên ép họ quá mức bởi vì có khi 1-2 đô la đối với mình là chuyện nhỏ nhưng đối với họ là cả một bữa ăn cho gia đình.

6. Nếu ở tập thể như dorm thì hãy tôn trọng những người ở chung với mình bằng cách tránh gây tiếng ồn, tránh nói lớn tiếng, tránh cầm đồ đạc của người khác mà không hỏi trước, tránh phê bình lối sống của người khác nếu nó không ảnh hưởng đến mình, tránh có thái độ dè bỉu, khinh khi người khác khi họ làm điều gì trái ý, hãy góp ý một cách lịch sự.

7. Tránh uống say quá mức, đặc biệt khi đi du lịch một mình. Điều này vừa mang lại nguy hiểm cho mình vừa biến mình trở thành một du khách "xấu xí".

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Kinh nghiem du lich bui tiet kiem duoc chi phi


Sau mot thoi gian di du lich bui nhieu noi trong và ngoài nuoc chúng tôi dã rút ra kinh nghiem làm sao di du lich bui do ton tien nhat và tro thành mot du khách "dep" o noi ban den.


Muoi kinh nghiem du lich bui

Thu nhat, ngu dorm (phòng ngu tap the, nhieu giuong dành cho khách du lich ba lô).

Thu hai, an bui (an ngoài duong, không vào nhà hàng sang trong).

Thu ba, su dung giao thông công cong hoac di bo (vua do ton tien, vua quan sátnhieu, vua có co hoi an nhieu món an dia phuong - di bo thì de dói bung nên an nhieu chu sao).

Thu tu,
ket ban voi nhung tay di bui khác de hoc hoi kinh nghiem tiet kiem và de chia se tien taxi khi can.

Thu nam,
thân thien voi nguoi dia phuong (vua de hoc hoi ít tieng dia phuong de khi di cho tra giá cho de, vua hoi thông tin trong khu vuc).

Thu sáu,
an toàn cho ban thân là trên het nên không la cà quán bar, nhau nhet (vua ton tien vua nguy hiem boi vì môi truong phuc tap o dó và không khí làm cho nguoi ta uong trên kha nang cua mình).

Thu bay
, gioi truy cap Google de tìm vé máy bay giá re và tìm nhung noi có giam giá, khuyen mãi. .

Thu tám, phai có the thanh toán quoc te de phòng trong truong hop thay vé máy bay quá re là mua ngay, neu cham nguoi khác "rinh" mat. Ngoài ra, còn có the phòng thân trong truong hop mat sach tien.

Thu chín, mang theo ba lô càng nho càng tot de tránh mua nhieu do mang ve - vua ton tien vua phai mang vác nang.

Thu muoi
, phai biet chút ít tieng Anh de làm von - neu không biet thì hoc ngay bây gio. Không can phai gioi lam chi can có trí nho tot, kha nang "tám" và ham muon hoc hoi là duoc.

dulich4phuong.net  Kinh nghiem du lich bui tiet kiem duoc chi phi
Nghi ngoi thu giãn o Dong Châu

Hãy là mot du khách dep

Doi voi nhieu nuoc, hình anh cua du khách Viet Nam không "dep" lam. Vì vay, chúng ta hãy góp suc thay doi hình anh cua nguoi dân mình qua chính nhung hành dong cua chúng ta khi di du lich. Nên nho rang moi mot khách du lich Viet Nam là mot "dai su cua nguoi dân Viet Nam". Do dó, hãy tro thành mot du khách "dep". Và làm the nào de là mot du khách "dep"?

1. Không xa rác bua bãi o nhung noi mình dã di qua. Truoc khi den, noi ay nhu the nào thì truoc khi ta di hãy hoàn tra lai su nguyên thuy cho nó. Chúng ta nên tap quen dan voi viec không vut rác bua bãi neu không muon tro thành mot du khách "xau xí".

2. Tôn trong phong tuc, tap quán o noi mình dang tham quan. Chính su khác biet phong tuc tap quán làm cho chúng ta muon di den dó. Nên góp suc bao ve nó de sau này con cháu chúng ta còn có the thay duoc su khác biet này.

3. Tham gia vào các công tác cong dong o nhung noi mình tham quan dù là chi o dó 1-2 ngày. Ví du nhung buoi giao tiep voi nguoi dia phuong, day cho ho mot ky nang nào dó nhu tin hoc, giao tiep tieng Anh, chai rang dúng cách, tham gia don dep rác o trên núi hoac kênh rach... Nhu the mình se tiep xúc nhieu hon voi dân ban dia và có cái nhìn sâu sac hon ve cuoc song cua ho dù chi o dó trong mot thoi gian ngan.

4. Mua hàng truc tiep tu dân ban dia; thay vì vào siêu thi, trung tâm thuong mai, hãy ra cho dia phuong. Dieu này giúp cho so tien mà ban tiêu vào thang túi nguoi dân ban dia.

5. Khi mua hàng, tra giá o mot muc mà ca nguoi bán và nguoi mua deu thay hài lòng. Không nên ép ho quá muc boi vì có khi 1-2 dô la doi voi mình là chuyen nho nhung doi voi ho là ca mot bua an cho gia dình.

6. Neu o tap the nhu dorm thì hãy tôn trong nhung nguoi o chung voi mình bang cách tránh gây tieng on, tránh nói lon tieng, tránh cam do dac cua nguoi khác mà không hoi truoc, tránh phê bình loi song cua nguoi khác neu nó không anh huong den mình, tránh có thái do dè biu, khinh khi nguoi khác khi ho làm dieu gì trái ý, hãy góp ý mot cách lich su.

7. Tránh uong say quá muc, dac biet khi di du lich mot mình. Dieu này vua mang lai nguy hiem cho mình vua bien mình tro thành mot du khách "xau xí".

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Kinh nghiệm du lịch bụi tiết kiệm được chi phí

Sau một thời gian đi du lịch bụi nhiều nơi trong và ngoài nước chúng tôi đã rút ra kinh nghiệm làm sao đi du lịch bụi đỡ tốn tiền nhất và trở thành một du khách "đẹp" ở nơi bạn đến.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá