Sahara ký sự - Kỳ 1: Dọc miền Sahara

dulich4phuong.net - Ngày xa xưa, vùng đất này không khô cằn đến mức như ngày nay mà ẩm ướt hơn và có các loài vật sinh sống nhiều hơn. Trải qua sự biến động của địa chất, khí hậu mà dần dần vùng đất ấy trở thành vùng đất khô cằn lớn nhất thế giới với diện tích hơn 9 triệu Km2, đó là sa mạc Sahara.


Kỳ 1 : Dọc miền Sahara
Kỳ 2 : Những ốc đảo trong mơ
Kỳ 3 : Côn trùng nơi sa mạc
Kỳ 4 : Theo dấu chân lạc đà

 Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Sahara ký sự - Kỳ 1: Dọc miền Sahara
Cát và nắng là “đặc sản” của sa mạc Sahara

Trải dài hơn 11 quốc gia ở Châu Phi, sa mạc Sahara được bao bọc bởi đại tây dương ở phía tây, dãi núi Atlas và địa trung hải ở phía bắc, biển đổ và Ai Cập ở phía đông, Sudan và thung lũng sông Niger ở phía Nam, Sahara thật sự đã trở “lòng chảo” cát to lớn của thế giới với những cảnh đẹp thiên nhiên, kỳ quan, những văn minh cổ, những thành thị… gắn liền với đời sống sa mạc.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Sahara ký sự - Kỳ 1: Dọc miền Sahara 
Một góc sa mạc ở quốc gia Algeria

Vào 6.000 năm trước công nguyên, vùng sa mạc này đã được các triều đại Ai Cập ở phía tây nam vương quốc. Họ xây cất những ngôi nhà lớn, săn bắt, chăn nuôi và trông trọt đã tạo nên một nền văn minh, một cộng đồng người sinh sống đầu tiên trên vùng đất Sahara như thế này.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Sahara ký sự - Kỳ 1: Dọc miền Sahara 
Một đoạn sa mạc ở Ai Cập

Đừng tưởng chỉ là cát sẽ mang đến sự đơn điệu và đừng bao giờ nghĩ rằng cái nắng chói chang sẽ làm tan chảy những vẻ đẹp bí ẩn. Chính nhờ nắng và gió, cát mịn mà sa mạc đã tạo nên những điều không tưởng về một vùng đất “khô cằn” và sa mạc lớn nhất của địa cầu. Đó là vẻ đẹp của những đụn cát cao chót vót, những “làn sóng cát” vàng ươm trong nắng, những đụn cát vời vợi xa tận chân trời…

 Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Sahara ký sự - Kỳ 1: Dọc miền Sahara
Như sóng biển, sa mạc “gợn sóng” đến vô tận – Sa mạc tại Lybia

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Sahara ký sự - Kỳ 1: Dọc miền Sahara 
Một nhóm du khách đang du ngoạn sa mạc và thử thách cái nóng của sa mạc tại Mauritania

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Sahara ký sự - Kỳ 1: Dọc miền Sahara 
Lăn tăng như mặt hồ nước, sa mạc Sahara tại Morocco thật quyến rũ du khách

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Sahara ký sự - Kỳ 1: Dọc miền Sahara 
Đụn cát cao vời vợi được gió tạo thành như thể là một mái che cho những du khách lữ hành trốn nóng tại Chad

Sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử của sa mạc Sahara là sự chinh phục của người Ả Rập. chính họ đã đưa lạc đà vào vùng đất này và lần đầu tiên một mạng lưới thương mại xuyên Sahara được triển khai. Nhờ vào đó, những chú lạc đà ngày đêm xuyên sa mạc, đi trong những cái nóng ban ngày và giá lạnh ban đêm đã thêu dệt nên bao câu chuyện huyền thoại về vùng đất bí ẩn này. Hệ thống con đường thương mại xuyên sa mạc đã tồn tại qua hàng thế kỷ cho tới khi sự phát triển của loài người trong lĩnh vực hàng hải, khi đó đã cho phép các con tàu từ Bồ Đào Nha hay cả Châu Âu đi quanh sa mạc dọc theo bờ biển để thu gom tài nguyên từ đây và từ đó sa mac đã trở nên cô đơn, lẻ loi rơi vào tình trạng cô lập, lãng quên.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Sahara ký sự - Kỳ 1: Dọc miền Sahara 
Đoàn lữ khách tại Sudan trên lạc đà

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Sahara ký sự - Kỳ 1: Dọc miền Sahara 
Hình bóng lạc đà in xuống làn song cát tại Tunisia

Để tham quan sa mạc Sahara cách tốt nhất du khách tham quan Ai Cập rồi thử khám phá sâu vào vùng sa mạc này. Do yếu tố địa chính trị và sự ổn định xã hội, khám phá sa mạc Sahara cách tốt nhất chỉ duy nhất là con đường Ai Cập, vừa khám phá Ai Cập vừa thử sức trong cái nóng ở Sahara.

Từ Việt Nam, du khách có thể đến Ai Cập bằng hãng hàng không Singapore chuyến Tp Hồ Chí Minh – Ai Cập quá cảnh tại Singapore, sau đó tiếp tục hành trình của mình đến vùng đất lịch sử này. Cổng thông tin du lịch và khám phá – www.dulich4phuong.net sẽ cung cấp cho bạn và cùng bạn trên chuyến hành trình đầy sắc vàng của Sahara trong những kỳ tới.

>>> Kỳ tới: Những ốc đảo trong mơ








Sahara ky su - Ky 1: Doc mien Sahara


dulich4phuong.net - Ngày xa xua, vùng dat này không khô can den muc nhu ngày nay mà am uot hon và có các loài vat sinh song nhieu hon. Trai qua su bien dong cua dia chat, khí hau mà dan dan vùng dat ay tro thành vùng dat khô can lon nhat the gioi voi dien tích hon 9 trieu Km2, dó là sa mac Sahara.


Ky 1 : Doc mien Sahara
Ky 2 : Nhung oc dao trong mo
Ky 3 : Côn trùng noi sa mac
Ky 4 : Theo dau chân lac dà

 Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Sahara ky su - Ky 1: Doc mien Sahara
Cát và nang là “dac san” cua sa mac Sahara

Trai dài hon 11 quoc gia o Châu Phi, sa mac Sahara duoc bao boc boi dai tây duong o phía tây, dãi núi Atlas và dia trung hai o phía bac, bien do và Ai Cap o phía dông, Sudan và thung lung sông Niger o phía Nam, Sahara that su dã tro “lòng chao” cát to lon cua the gioi voi nhung canh dep thiên nhiên, ky quan, nhung van minh co, nhung thành thi… gan lien voi doi song sa mac.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Sahara ky su - Ky 1: Doc mien Sahara 
Mot góc sa mac o quoc gia Algeria

Vào 6.000 nam truoc công nguyên, vùng sa mac này dã duoc các trieu dai Ai Cap o phía tây nam vuong quoc. Ho xây cat nhung ngôi nhà lon, san bat, chan nuôi và trông trot dã tao nên mot nen van minh, mot cong dong nguoi sinh song dau tiên trên vùng dat Sahara nhu the này.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Sahara ky su - Ky 1: Doc mien Sahara 
Mot doan sa mac o Ai Cap

Dung tuong chi là cát se mang den su don dieu và dung bao gio nghi rang cái nang chói chang se làm tan chay nhung ve dep bí an. Chính nho nang và gió, cát min mà sa mac dã tao nên nhung dieu không tuong ve mot vùng dat “khô can” và sa mac lon nhat cua dia cau. Dó là ve dep cua nhung dun cát cao chót vót, nhung “làn sóng cát” vàng uom trong nang, nhung dun cát voi voi xa tan chân troi…

 Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Sahara ky su - Ky 1: Doc mien Sahara
Nhu sóng bien, sa mac “gon sóng” den vô tan – Sa mac tai Lybia

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Sahara ky su - Ky 1: Doc mien Sahara 
Mot nhóm du khách dang du ngoan sa mac và thu thách cái nóng cua sa mac tai Mauritania

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Sahara ky su - Ky 1: Doc mien Sahara 
Lan tang nhu mat ho nuoc, sa mac Sahara tai Morocco that quyen ru du khách

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Sahara ky su - Ky 1: Doc mien Sahara 
Dun cát cao voi voi duoc gió tao thành nhu the là mot mái che cho nhung du khách lu hành tron nóng tai Chad

Su thay doi lon nhat trong lich su cua sa mac Sahara là su chinh phuc cua nguoi A Rap. chính ho dã dua lac dà vào vùng dat này và lan dau tiên mot mang luoi thuong mai xuyên Sahara duoc trien khai. Nho vào dó, nhung chú lac dà ngày dêm xuyên sa mac, di trong nhung cái nóng ban ngày và giá lanh ban dêm dã thêu det nên bao câu chuyen huyen thoai ve vùng dat bí an này. He thong con duong thuong mai xuyên sa mac dã ton tai qua hàng the ky cho toi khi su phát trien cua loài nguoi trong linh vuc hàng hai, khi dó dã cho phép các con tàu tu Bo Dào Nha hay ca Châu Âu di quanh sa mac doc theo bo bien de thu gom tài nguyên tu dây và tu dó sa mac dã tro nên cô don, le loi roi vào tình trang cô lap, lãng quên.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Sahara ky su - Ky 1: Doc mien Sahara 
Doàn lu khách tai Sudan trên lac dà

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Sahara ky su - Ky 1: Doc mien Sahara 
Hình bóng lac dà in xuong làn song cát tai Tunisia

De tham quan sa mac Sahara cách tot nhat du khách tham quan Ai Cap roi thu khám phá sâu vào vùng sa mac này. Do yeu to dia chính tri và su on dinh xã hoi, khám phá sa mac Sahara cách tot nhat chi duy nhat là con duong Ai Cap, vua khám phá Ai Cap vua thu suc trong cái nóng o Sahara.

Tu Viet Nam, du khách có the den Ai Cap bang hãng hàng không Singapore chuyen Tp Ho Chí Minh – Ai Cap quá canh tai Singapore, sau dó tiep tuc hành trình cua mình den vùng dat lich su này. Cong thông tin du lich và khám phá – www.dulich4phuong.net se cung cap cho ban và cùng ban trên chuyen hành trình day sac vàng cua Sahara trong nhung ky toi.

>>> Ky toi: Nhung oc dao trong mo

Sahara ký sự - Kỳ 1: Dọc miền Sahara

dulich4phuong.net - Ngày xa xưa, vùng đất này không khô cằn đến mức như ngày nay mà ẩm ướt hơn và có các loài vật sinh sống nhiều hơn. Trải qua sự biến động của địa chất, khí hậu mà dần dần vùng đất ấy trở thành vùng đất khô cằn lớn nhất thế giới với diện tích hơn 9 triệu Km2, đó là sa mạc Sahara.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá