8 cách đi du lịch tiết kiệm

Bạn sẽ vi phạm nguyên tắc đầu tiên của việc đi du lịch tiết kiệm nếu như bạn chưa có một kế hoạch trước cho nghỉ mùa hè: có kế hoạch trước sẽ làm bạn có những cách giải quyết tốt hơn.


Bạn sẽ vi phạm nguyên tắc đầu tiên của việc đi du lịch tiết kiệm nếu như bạn chưa có một kế hoạch trước cho nghỉ mùa hè: có kế hoạch trước sẽ làm bạn có những cách giải quyết tốt hơn.

Nhưng không sao, vì theo 8 lời khuyên dưới đây bạn vẫn có thể tiết kiệm tiền khi đi du lịch:

dulich4phuong.net  8 cach di du lich tiet kiem
Ảnh minh họa.

Tìm kiếm vào thời điểm thích hợp:

Bạn nên kiểm tra vé máy bay qua đêm thứ ba thứ tư và thứ năm. Các hãng hàng không cập nhập giá vé của họ vào thời gian này và bạn có thể thấy sự thay đổi lớn về giá cả.

Luôn để mắt tới các thông báo giá vé:

Bạn sẽ biết được khi giá của một chuyến bay thay đổi bằng cách đăng ký nhận những thông báo về giá vé. Bạn cũng có thể sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội vì rất nhiều công ty bán giá vé vào phút cuối với mức giá giảm tới 50%” (xem thêm: cách "săn" vé máy bay giá rẻ )

Thay đổi hãng hàng không:

Một mẹo khác là bạn hãy tìm kiếm các chuyến bay đến/đi của những hãng hàng không khác nhau. Sử dụng những hãng hàng không khác nhau sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền vé máy bay.

Kiểm tra những địa điểm vắng khách:

Mùa hè tới sẽ, sẽ có một vài sự giảm sút về vé máy bay đi các điểm đến quốc tế. Lưu ý về những chuyến đi du lịch ở những nơi vắng khách như Caribbean, Nam mỹ, khu vực quanh nước Mỹ .

Mua đúng loại vali/túi xách tay:

Nếu như bạn muốn tiết kiệm phí hành lý thì bạn phải mua cái va li thật vừa. Bạn hãy cẩn thận khi đi mua sắm vì một số loại túi xách tay vượt quá kích cỡ cho phép. Hầu hết các hãng hàng không giới hạn các túi mang vào là 45 inch tổng số đo bề ngang, rộng và dài.

Biết lúc nào nên mua bảo hiểm du lịch

Bạn chỉ nên mua bảo hiểm du lịch khi bạn đã trả trước, bạn có rất nhiều các yêu tố không rõ, hoặc bạn đang du lịch ở nước ngoài.

Du lịch gần nhà

Chuẩn bị cho chuyến đi du ngoạn tại các kỳ quan quốc gia. Trong khi 4 vé máy bay bạn sẽ mất 1.300USD thì với 3000 dặm cho chuyến thăm quan bằng ô tô bạn thậm chí chỉ mất có 750USD.

Thử làm tình nguyện viên

Những kỳ nghỉ tình nguyện đang gia tăng , và đó là một cách mà bạn có thể đi đến những nước mà bạn mơ ước với chi phí rẻ. Đồng thời bạn có thể làm một số việc xã hội tốt. Bạn nên nghiên cứ trước những điều sau: Tìm kiếm tất cả các mục đích khác, chọn một chuyến đi phù hợp với phong cách du lịch của bạn, và tìm cách sử dụng hợp lý tiền của bạn trong chuyến đi.
8 cach di du lich tiet kiem


Ban se vi pham nguyên tac dau tiên cua viec di du lich tiet kiem neu nhu ban chua có mot ke hoach truoc cho nghi mùa hè: có ke hoach truoc se làm ban có nhung cách giai quyet tot hon.


Ban se vi pham nguyên tac dau tiên cua viec di du lich tiet kiem neu nhu ban chua có mot ke hoach truoc cho nghi mùa hè: có ke hoach truoc se làm ban có nhung cách giai quyet tot hon.

Nhung không sao, vì theo 8 loi khuyên duoi dây ban van có the tiet kiem tien khi di du lich:

dulich4phuong.net  8 cach di du lich tiet kiem
Anh minh hoa.

Tìm kiem vào thoi diem thích hop:

Ban nên kiem tra vé máy bay qua dêm thu ba thu tu và thu nam. Các hãng hàng không cap nhap giá vé cua ho vào thoi gian này và ban có the thay su thay doi lon ve giá ca.

Luôn de mat toi các thông báo giá vé:

Ban se biet duoc khi giá cua mot chuyen bay thay doi bang cách dang ký nhan nhung thông báo ve giá vé. Ban cung có the su dung các phuong tien truyen thông xã hoi vì rat nhieu công ty bán giá vé vào phút cuoi voi muc giá giam toi 50%” (xem thêm: cách "san" vé máy bay giá re )

Thay doi hãng hàng không:

Mot meo khác là ban hãy tìm kiem các chuyen bay den/di cua nhung hãng hàng không khác nhau. Su dung nhung hãng hàng không khác nhau se giúp ban tiet kiem tien vé máy bay.

Kiem tra nhung dia diem vang khách:

Mùa hè toi se, se có mot vài su giam sút ve vé máy bay di các diem den quoc te. Luu ý ve nhung chuyen di du lich o nhung noi vang khách nhu Caribbean, Nam my, khu vuc quanh nuoc My .

Mua dúng loai vali/túi xách tay:

Neu nhu ban muon tiet kiem phí hành lý thì ban phai mua cái va li that vua. Ban hãy can than khi di mua sam vì mot so loai túi xách tay vuot quá kích co cho phép. Hau het các hãng hàng không gioi han các túi mang vào là 45 inch tong so do be ngang, rong và dài.

Biet lúc nào nên mua bao hiem du lich

Ban chi nên mua bao hiem du lich khi ban dã tra truoc, ban có rat nhieu các yêu to không rõ, hoac ban dang du lich o nuoc ngoài.

Du lich gan nhà

Chuan bi cho chuyen di du ngoan tai các ky quan quoc gia. Trong khi 4 vé máy bay ban se mat 1.300USD thì voi 3000 dam cho chuyen tham quan bang ô tô ban tham chí chi mat có 750USD.

Thu làm tình nguyen viên

Nhung ky nghi tình nguyen dang gia tang , và dó là mot cách mà ban có the di den nhung nuoc mà ban mo uoc voi chi phí re. Dong thoi ban có the làm mot so viec xã hoi tot. Ban nên nghiên cu truoc nhung dieu sau: Tìm kiem tat ca các muc dích khác, chon mot chuyen di phù hop voi phong cách du lich cua ban, và tìm cách su dung hop lý tien cua ban trong chuyen di.

8 cách đi du lịch tiết kiệm

Bạn sẽ vi phạm nguyên tắc đầu tiên của việc đi du lịch tiết kiệm nếu như bạn chưa có một kế hoạch trước cho nghỉ mùa hè: có kế hoạch trước sẽ làm bạn có những cách giải quyết tốt hơn.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá