Buổi tối Bali với Kecak Dance, Fire Dance và Sanghyang Dance

Sẽ không thú vị và tuyệt vời khi bạn đến với Bali mà không tận mắt nhìn thấy một trong những màu sắc nổi bật qua các điệu múa truyền thống, các điệu nhảy Kecak và Saghyang.


Điểm nổi bật:
-    Xác nhận thông tin nhanh.
-    Bao gồm tất vé vào cổng.
-    Nhiều thông tin, hướng dẫn viên thân thiện và chuyên nghiệp.
-    Miễn phí đón và trả khách tại khách sạn.

Khi đến với Bali bạn không nên bỏ qua cơ hội để được thưởng thức các điệu múa nối tiếng nhất trong nước. Sanghyang (trance) Dance, Kecak (Monkey Dance), và Dance cháy hay còn gọi là múa lửa là ba buổi diễn thật sự làm cho bạn cảm thấy thích thú khi đến với Bali. Được lấy từ Ramayana sử thi Ấn Độ giáo, trong các điệu nhảy Kecak có lẽ là một trong những điệu nhảy ấn tượng nhất đó là điệu múa Kecak (khỉ), điệu nhảy được thể hiện dựa trên một câu chuyện kể về hoàng tử Rama cứu công chúa Sita được thực hiện với 50 bare-chested là những người đàn ông thể hiện dưới dạng đồng ca.

Có hàng chục điệu múa khác nhau – tất cả đều là một phần của nền văn hóa hấp dẫn của Bali. Đến với tour du lịch này bạn sẽ được đến thăm làng Batabulan để thưởng thức những điệu múa đẹp mắt và ấn tượng ở nơi đây.

Điệu múa Kecak (khỉ) được thực hiện bởi một nhóm ít nhất 50 người đàn ông ngực trần nhảy trong một vòng tròn xung quanh ngọn đuốc Blazing bằng tre. Ấn tượng nhất về những điệu nhảy này có lẽ nó được lấy từ Ramayana sử thi của Ấn độ giáo, điệu nhảy là câu chuyện kể về hoàng tử Rama đã cứu công chúa Sita, người bị bắt cóc bởi ông vua độc ác Lanka. Điệu múa được thực hiện bởi những người đàn ông bên cạnh sự hỗ trợ của dàn nhạc chants phức tạp nhưng đa dạng hòa vào theo những động tác uyển chuyển lắc lư của những vũ công. Ngoài âm nhạc, đi cùng với những điệu múa là những nhịp đập của lòng bàn tay va vào đùi hay vào những bộ phận khác trên cơ thể của họ hoặc tiếng calps và kèm theo đó là những tiếng reo hò trong một bầu không khí đầy mê hoặc được tạo nên bởi những ánh sang nhấp nháy từ những ngọn đuốc.

 Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Buổi tối Bali với Kecak Dance, Fire Dance và Sanghyang Dance
Điệu múa Kecak

Điệu nhảy được gọi là Múa lửa – trong trường hợp này diễn viên múa trở nên bị mê hoặc có thể nhảy trên than nóng mà không có cảm giác đau đớn.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Buổi tối Bali với Kecak Dance, Fire Dance và Sanghyang Dance
Múa lửa

Điệu nhảy Saghyang – màn trình diễn truyền thống này như là một lời cầu chúc cho sức khỏe và sự bình yên cho dân làng.

 Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Buổi tối Bali với Kecak Dance, Fire Dance và Sanghyang Dance
Điệu nhảy Saghyang

Sau khi buổi diễn kết thúc bạn có 2 sự lựa chọn, đển thưởng thức ẩm thực tại một nhà hàng địa phương gần khách sạn của bạn hoặc bạn có thể trở về khách sạn để nghỉ ngơi.

Lịch trình chi tiết

Buổi tối Bali với Kecak Dance, Fire Dance và Sanghyang Dance
Sanghyang Jaran – vũ công với điệu nhảy múa lửa.

Ngày khởi hành:
-    Chọn tháng, rồi xem lịch chi tiết cuộc khởi hành đã có.

Địa điểm khởi hành:
-    Khởi hành từ các khách sạn lớn như Kuta, Legian, Sanur, Nusa Dua, Seminyak.

Thời gian khởi hành:
-    5:00 chiều.
-    Đón khách tại khách sạn trước khi khởi hành 30 – 60 phút.
-    Trở về điểm đón vào khoảng 21:00 tối
Bao gồm:
-    Hướng dẫn viên chuyên nghiệp.
-    Buổi diễn kéo dài 2,5 tiếng.
-    Chi phí phát sinh.
-    Đón và trả khách tại khách sạn.

Thông tin thêm:
-    Xác nhận thông tin tại thời điểm đặt vé.
Thông tin tổng đài địa phương:
-    Xác nhận các thông tin về tổng đài bao gồm: số điện thoại khu vực nơi mà bạn đến, các thông tin trên hóa đơn bạn đả thanh toán. Người quản lý của chúng tôi sẽ cử 1 hướng dẫn viên địa phương nhiều kinh nghiệm và đáng tin cậy nhất tại mỗi điểm đến, loại bỏ các phỏng đáon từ bạn, tạo sự an toàn cho bạn.
Buoi toi Bali voi Kecak Dance, Fire Dance va Sanghyang Dance


Se không thú vi và tuyet voi khi ban den voi Bali mà không tan mat nhìn thay mot trong nhung màu sac noi bat qua các dieu múa truyen thong, các dieu nhay Kecak và Saghyang.


Diem noi bat:
-    Xác nhan thông tin nhanh.
-    Bao gom tat vé vào cong.
-    Nhieu thông tin, huong dan viên thân thien và chuyên nghiep.
-    Mien phí dón và tra khách tai khách san.

Khi den voi Bali ban không nên bo qua co hoi de duoc thuong thuc các dieu múa noi tieng nhat trong nuoc. Sanghyang (trance) Dance, Kecak (Monkey Dance), và Dance cháy hay còn goi là múa lua là ba buoi dien that su làm cho ban cam thay thích thú khi den voi Bali. Duoc lay tu Ramayana su thi An Do giáo, trong các dieu nhay Kecak có le là mot trong nhung dieu nhay an tuong nhat dó là dieu múa Kecak (khi), dieu nhay duoc the hien dua trên mot câu chuyen ke ve hoàng tu Rama cuu công chúa Sita duoc thuc hien voi 50 bare-chested là nhung nguoi dàn ông the hien duoi dang dong ca.

Có hàng chuc dieu múa khác nhau – tat ca deu là mot phan cua nen van hóa hap dan cua Bali. Den voi tour du lich này ban se duoc den tham làng Batabulan de thuong thuc nhung dieu múa dep mat và an tuong o noi dây.

Dieu múa Kecak (khi) duoc thuc hien boi mot nhóm ít nhat 50 nguoi dàn ông nguc tran nhay trong mot vòng tròn xung quanh ngon duoc Blazing bang tre. An tuong nhat ve nhung dieu nhay này có le nó duoc lay tu Ramayana su thi cua An do giáo, dieu nhay là câu chuyen ke ve hoàng tu Rama dã cuu công chúa Sita, nguoi bi bat cóc boi ông vua doc ác Lanka. Dieu múa duoc thuc hien boi nhung nguoi dàn ông bên canh su ho tro cua dàn nhac chants phuc tap nhung da dang hòa vào theo nhung dong tác uyen chuyen lac lu cua nhung vu công. Ngoài âm nhac, di cùng voi nhung dieu múa là nhung nhip dap cua lòng bàn tay va vào dùi hay vào nhung bo phan khác trên co the cua ho hoac tieng calps và kèm theo dó là nhung tieng reo hò trong mot bau không khí day mê hoac duoc tao nên boi nhung ánh sang nhap nháy tu nhung ngon duoc.

 Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Buoi toi Bali voi Kecak Dance, Fire Dance và Sanghyang Dance
Dieu múa Kecak

Dieu nhay duoc goi là Múa lua – trong truong hop này dien viên múa tro nên bi mê hoac có the nhay trên than nóng mà không có cam giác dau don.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Buoi toi Bali voi Kecak Dance, Fire Dance và Sanghyang Dance
Múa lua

Dieu nhay Saghyang – màn trình dien truyen thong này nhu là mot loi cau chúc cho suc khoe và su bình yên cho dân làng.

 Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Buoi toi Bali voi Kecak Dance, Fire Dance và Sanghyang Dance
Dieu nhay Saghyang

Sau khi buoi dien ket thúc ban có 2 su lua chon, den thuong thuc am thuc tai mot nhà hàng dia phuong gan khách san cua ban hoac ban có the tro ve khách san de nghi ngoi.

Lich trình chi tiet

Buoi toi Bali voi Kecak Dance, Fire Dance va Sanghyang Dance
Sanghyang Jaran – vu công voi dieu nhay múa lua.

Ngày khoi hành:
-    Chon tháng, roi xem lich chi tiet cuoc khoi hành dã có.

Dia diem khoi hành:
-    Khoi hành tu các khách san lon nhu Kuta, Legian, Sanur, Nusa Dua, Seminyak.

Thoi gian khoi hành:
-    5:00 chieu.
-    Dón khách tai khách san truoc khi khoi hành 30 – 60 phút.
-    Tro ve diem dón vào khoang 21:00 toi
Bao gom:
-    Huong dan viên chuyên nghiep.
-    Buoi dien kéo dài 2,5 tieng.
-    Chi phí phát sinh.
-    Dón và tra khách tai khách san.

Thông tin thêm:
-    Xác nhan thông tin tai thoi diem dat vé.
Thông tin tong dài dia phuong:
-    Xác nhan các thông tin ve tong dài bao gom: so dien thoai khu vuc noi mà ban den, các thông tin trên hóa don ban da thanh toán. Nguoi quan lý cua chúng tôi se cu 1 huong dan viên dia phuong nhieu kinh nghiem và dáng tin cay nhat tai moi diem den, loai bo các phong dáon tu ban, tao su an toàn cho ban.

Buổi tối Bali với Kecak Dance, Fire Dance và Sanghyang Dance

Sẽ không thú vị và tuyệt vời khi bạn đến với Bali mà không tận mắt nhìn thấy một trong những màu sắc nổi bật qua các điệu múa truyền thống, các điệu nhảy Kecak và Saghyang.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá