Khám phá Rome vào buổi chiều

Thời gian: 3 giờ Địa điểm: Rome, Italia


>> Rome về đông – Thành phố của sự bất tử
>> Khám phá Napoli và Pompeii từ Rome
>> Thăm Đấu trường Colosseo

Rome là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng trên thế giới, với những con đường nhỏ trải đầy sỏi, những quảng trường rộng lớn. Tour du lịch khám phá Rome vào buổi chiều sẽ mang đến cho bạn cái nhìn toàn cảnh về Rome, toàn bộ những giá trị kiến trúc nghệ thuật đặc sắc nhất.

dulich4phuong.net  Kham pha Rome vao buoi chieu

Tour du lịch sẽ đưa bạn đến những công trình nổi tiếng nhất ở Rome như nhà thờ Sata Maria Del Popolo, Trevi Fountain, Piazza Colonna, Piazza Navona và cuối cùng là Roman Pizza.

dulich4phuong.net  Kham pha Rome vao buoi chieu

Điểm nổi bật:
Khám phá thành phố Rome cổ kính
Có hướng dẫn viên người địa phương

Điểm khởi hành
Nhà thờ Santa Maria del Popolo

Giờ khởi hành: 15:30

Kết thúc: 18:30

Thông tin bổ sung
Bao gồm:

Hướng dẫn tham quan 3 giờ
Hướng dẫn viên chuyên nghiệp
Café

Loại trừ
Thực phẩm và đồ uống (ngoại trừ trong quy định)

Thông tin thêm:
Xác nhận ngay thời điểm đặt vé

Thông tin về nhà điều hành
Xác nhận thông tin chính xác bao gồm: số điện thoại khu vực nơi bạn đến, các thông tin trên hóa đơn bạn đã thanh toán. Quản lý chúng tôi sẽ cử một hướng dẫn nhiều kinh nghiệm và đáng tin cậy nhất tại mỗi điểm đến, tạo cho du khách một sự an tâm và an toàn tuyệt đối khi tham gia tour.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Kham pha Rome vao buoi chieu


Thoi gian: 3 gio Dia diem: Rome, Italia


>> Rome ve dông – Thành pho cua su bat tu
>> Khám phá Napoli và Pompeii tu Rome
>> Tham Dau truong Colosseo

Rome là mot trong nhung thành pho du lich noi tieng trên the gioi, voi nhung con duong nho trai day soi, nhung quang truong rong lon. Tour du lich khám phá Rome vào buoi chieu se mang den cho ban cái nhìn toàn canh ve Rome, toàn bo nhung giá tri kien trúc nghe thuat dac sac nhat.

dulich4phuong.net  Kham pha Rome vao buoi chieu

Tour du lich se dua ban den nhung công trình noi tieng nhat o Rome nhu nhà tho Sata Maria Del Popolo, Trevi Fountain, Piazza Colonna, Piazza Navona và cuoi cùng là Roman Pizza.

dulich4phuong.net  Kham pha Rome vao buoi chieu

Diem noi bat:
Khám phá thành pho Rome co kính
Có huong dan viên nguoi dia phuong

Diem khoi hành
Nhà tho Santa Maria del Popolo

Gio khoi hành: 15:30

Ket thúc: 18:30

Thông tin bo sung
Bao gom:

Huong dan tham quan 3 gio
Huong dan viên chuyên nghiep
Café

Loai tru
Thuc pham và do uong (ngoai tru trong quy dinh)

Thông tin thêm:
Xác nhan ngay thoi diem dat vé

Thông tin ve nhà dieu hành
Xác nhan thông tin chính xác bao gom: so dien thoai khu vuc noi ban den, các thông tin trên hóa don ban dã thanh toán. Quan lý chúng tôi se cu mot huong dan nhieu kinh nghiem và dáng tin cay nhat tai moi diem den, tao cho du khách mot su an tâm và an toàn tuyet doi khi tham gia tour.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Khám phá Rome vào buổi chiều

Thời gian: 3 giờ Địa điểm: Rome, Italia
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá