The L Cafe

Nhằm tạo không gian yên tĩnh cho các cặp tình nhân, không gian mở cho nhóm bạn bè và một nơi mọi người có thể gặp gỡ nhau, không khoảng cách, không ngại ngùng và mình được là chính mình, the L café đã ra đời để cố gắng đáp ứng phần nào mong muốn của các bạn trong giới cũng như của chính mình.
Với mục đích trên, The L café đã xác định rõ tiêu chí của mình là không tiếp khách ngoài mà chỉ tiếp bạn bè. The L cafe đã cố gắng đưa đến cho chị em trong giới chúng ta

dulich4phuong.net_sotay_dulich_Cafe_thugian_nghi ngoi_The L Cafe
 

Một góc không gian ấm cúng và riêng tư cho các cặp tình nhân (phòng tình nhân và phòng lớn).

- Các bạn có thể tìm kiếm cho mình những người bạn tại quán bằng những mẫu tin nho nhỏ để lại cho quán.

- Các bạn có thể gởi tặng cho nhau những quà tặng âm nhạc thông qua hệ thống loa được đưa vào từng phòng. L đã trang bị những hệ thống âm thanh chuẩn nhất để có thể phục vụ nhu cầu nghe nhạc chất lượng cao của các bạn.

- Thực đơn phong phú với hơn 40 loại thức uống và hơn 10 món ngon do các đầu bếp và người pha chế có bằng cấp đảm nhận

The L café cũng sẽ là nơi thích hợp để các bạn offline hoặc tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật ấm cúng. Quán luôn có chính sách ưu đãi cho những buổi tiệc vui của các bạn!

Với mục đích tạo một không gian hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài và đảm bảo chỉ dành cho phe ta nên khi vào quán các bạn cần trình ra thẻ thành viên.

Thẻ thành viên này được cấp trước tiên cho các friend trong friend list của quán tại blog. Những bạn không nằm trong friend list phải được sự giới thiệu của các bạn trong blog bảo lãnh (để tránh trường hợp người ngoài giới cũng đăng ký thành viên) để add friend hoặc bảo lãnh làm thẻ thành viên tại quán.

Blog của quán: http://blog.360.yahoo.com/thelcafe

Các bạn sẽ đăng ký thành viên với L bằng các hình thức sau:

+ Gọi hoặc SMS tại số phone của quán: 0866533135 hoặc số cá nhân 01228016235 (để tránh thông tin được ghi nhận chậm, các bạn hãy gọi đến trực tiếp số của quán nhé!)

+ Gởi offline IM tại blog của the L café + Đăng ký trong quick comment tại blog the L cafe

+ Đăng ký ngay trong entry giới thiệu về quán trong blog

The L sẽ xem và cấp mã số cho các bạn. Sau đó khi các bạn đến quán chỉ cần cung cấp mã số để đăng ký vào form trực tiếp, quán nhận dạng bằng nickname mà các bạn đăng ký. Quán sẽ đưa lại cho các bạn 1 thẻ thành viên và thẻ này được dùng để ra vào quán.

Trong thời gian đầu tiên, chủ thẻ có thể bảo lãnh cho nhóm bạn đi cùng. Các mem của các diễn đàn thì đều có thể sử dụng nick của mình để đăng ký nhé!

Có khu vực hút thuốc riêng cho các mem có nhu cầu hút thuốc

Một số các quy định của quán:

+ Tuyệt đối không sử dụng máy chụp hình cá nhân trong các event tập thể do quán tổ chức trừ những trường hợp do BTC bố trí. Ai cố tình vi phạm thì sẽ bị cảnh cáo và phải xoá nội dung hình chụp hoặc bị tịch thu thẻ nhớ. Nếu cố tình vi phạm lần 2 thì L sẽ miễn tiếp lần sau. Nếu các bạn không muốn lên hình thì cứ lên tiếng, quản lý quán sẽ sắp chổ thuận tiện cho các bạn

+ Tôn trọng tối đa quyền tự do cá nhân của từng thành viên trong quán. Không trêu ghẹo hoặc cố tình bắt chuyện khi đối tác đã tỏ ý không thích. Mọi hành vi này nếu các bạn nào không đồng ý thì vui lòng báo lại cho quản lý quán, chúng tôi sẽ can thiệp đến mức có thể

The L cafe luôn luôn phục vụ với chỉ một mong muốn là kết nối mọi trái tim trong thế giới của chúng ta, Love you all!
The L Cafe


Nham tao không gian yên tinh cho các cap tình nhân, không gian mo cho nhóm ban bè và mot noi moi nguoi có the gap go nhau, không khoang cách, không ngai ngùng và mình duoc là chính mình, the L café dã ra doi de co gang dáp ung phan nào mong muon cua các ban trong gioi cung nhu cua chính mình.
Voi muc dích trên, The L café dã xác dinh rõ tiêu chí cua mình là không tiep khách ngoài mà chi tiep ban bè. The L cafe dã co gang dua den cho chi em trong gioi chúng ta

dulich4phuong.net_sotay_dulich_Cafe_thugian_nghi ngoi_The L Cafe
 

Mot góc không gian am cúng và riêng tu cho các cap tình nhân (phòng tình nhân và phòng lon).

- Các ban có the tìm kiem cho mình nhung nguoi ban tai quán bang nhung mau tin nho nho de lai cho quán.

- Các ban có the goi tang cho nhau nhung quà tang âm nhac thông qua he thong loa duoc dua vào tung phòng. L dã trang bi nhung he thong âm thanh chuan nhat de có the phuc vu nhu cau nghe nhac chat luong cao cua các ban.

- Thuc don phong phú voi hon 40 loai thuc uong và hon 10 món ngon do các dau bep và nguoi pha che có bang cap dam nhan

The L café cung se là noi thích hop de các ban offline hoac to chuc mot buoi tiec sinh nhat that am cúng. Quán luôn có chính sách uu dãi cho nhung buoi tiec vui cua các ban!

Voi muc dích tao mot không gian hoàn toàn tách biet voi the gioi bên ngoài và dam bao chi dành cho phe ta nên khi vào quán các ban can trình ra the thành viên.

The thành viên này duoc cap truoc tiên cho các friend trong friend list cua quán tai blog. Nhung ban không nam trong friend list phai duoc su gioi thieu cua các ban trong blog bao lãnh (de tránh truong hop nguoi ngoài gioi cung dang ký thành viên) de add friend hoac bao lãnh làm the thành viên tai quán.

Blog cua quán: http://blog.360.yahoo.com/thelcafe

Các ban se dang ký thành viên voi L bang các hình thuc sau:

+ Goi hoac SMS tai so phone cua quán: 0866533135 hoac so cá nhân 01228016235 (de tránh thông tin duoc ghi nhan cham, các ban hãy goi den truc tiep so cua quán nhé!)

+ Goi offline IM tai blog cua the L café + Dang ký trong quick comment tai blog the L cafe

+ Dang ký ngay trong entry gioi thieu ve quán trong blog

The L se xem và cap mã so cho các ban. Sau dó khi các ban den quán chi can cung cap mã so de dang ký vào form truc tiep, quán nhan dang bang nickname mà các ban dang ký. Quán se dua lai cho các ban 1 the thành viên và the này duoc dùng de ra vào quán.

Trong thoi gian dau tiên, chu the có the bao lãnh cho nhóm ban di cùng. Các mem cua các dien dàn thì deu có the su dung nick cua mình de dang ký nhé!

Có khu vuc hút thuoc riêng cho các mem có nhu cau hút thuoc

Mot so các quy dinh cua quán:

+ Tuyet doi không su dung máy chup hình cá nhân trong các event tap the do quán to chuc tru nhung truong hop do BTC bo trí. Ai co tình vi pham thì se bi canh cáo và phai xoá noi dung hình chup hoac bi tich thu the nho. Neu co tình vi pham lan 2 thì L se mien tiep lan sau. Neu các ban không muon lên hình thì cu lên tieng, quan lý quán se sap cho thuan tien cho các ban

+ Tôn trong toi da quyen tu do cá nhân cua tung thành viên trong quán. Không trêu gheo hoac co tình bat chuyen khi doi tác dã to ý không thích. Moi hành vi này neu các ban nào không dong ý thì vui lòng báo lai cho quan lý quán, chúng tôi se can thiep den muc có the

The L cafe luôn luôn phuc vu voi chi mot mong muon là ket noi moi trái tim trong the gioi cua chúng ta, Love you all!

The L Cafe

Nhằm tạo không gian yên tĩnh cho các cặp tình nhân, không gian mở cho nhóm bạn bè và một nơi mọi người có thể gặp gỡ nhau, không khoảng cách, không ngại ngùng và mình được là chính mình, the L café đã ra đời để cố gắng đáp ứng phần nào mong muốn của các bạn trong giới cũng như của chính mình.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá