Danh thắng Côn Sơn - Kiếp Bạc

Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) là một trong 23 di tích quốc gia đặc biệt quan trọng của Việt Nam.


dulich4phuong.net  Danh thắng Côn Sơn Kiếp Bạc
Một góc Nhà Bạc, đền Kiếp Bạc.

Quần thể di tích này  gồm các di tích lịch sử liên quan đến những chiến công lẫy lừng của quân và dân thời Trần ba lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông, thế kỷ XIII và trong cuộc kháng chiến 10 năm của nghĩa quân Lam Sơn chống quân Minh ở thế kỷ XV.

 
dulich4phuong.net  Danh thắng Côn Sơn Kiếp Bạc
Chinh phục đỉnh núi.

Đây là vùng đất lịch sử gắn liền với thân thế, sự nghiệp của các vị anh hùng dân tộc: Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo và nhiều danh nhân như: Trần Nguyên Đán, Pháp Loa Huyền Quang. Điểm nhấn của khu di tích này là chùa Côn Sơn và đền Kiếp Bạc.

Những di sản văn hoá của khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc còn lưu giữ đến ngày nay đều in đậm dấu ấn lịch sử và trở thành tài sản quý báu của dân tộc. Tạo hóa  đã dành cho Côn Sơn - Kiếp Bạc một cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hữu tình, cùng với sự sáng tạo của con người đã làm cho Côn Sơn ngày càng nổi tiếng. Ở đây có núi Kỳ Lân và Ngũ Ngạc với rừng thông bát ngát, suối chảy rì rầm, nước hồ trong mát; có bàn Cờ Tiên, Thạch Bàn, giếng Ngọc; chùa Hun, đền Nguyễn Trãi, Am Bạch Vân, cầu Thấu Ngọc…

dulich4phuong.net  Danh thắng Côn Sơn Kiếp Bạc
Giếng  Ngọc - huyệt mạch của núi Côn Sơn.

Sự phong phú di sản văn hóa vật thể của Côn Sơn - Kiếp Bạc còn được thể hiện ở hàng ngàn hiện vật khảo cổ học tìm được qua các đợt khai quật. Côn Sơn - Kiếp Bạc cũng lưu giữ nhiều di sản văn hóa phi vật thể. Đó là những nghi lễ cổ truyền: Cáo yết, rước bộ, rước thủy, khai ấn, diễn xướng hầu thánh, hội quân trên sông Lục Đầu... cùng những trò chơi dân gian trong dịp lễ hội.
Danh thang Con Son - Kiep Bac


Khu di tích Côn Son - Kiep Bac (thi xã Chí Linh, tinh Hai Duong) là mot trong 23 di tích quoc gia dac biet quan trong cua Viet Nam.


dulich4phuong.net  Danh thang Con Son Kiep Bac
Mot góc Nhà Bac, den Kiep Bac.

Quan the di tích này  gom các di tích lich su liên quan den nhung chien công lay lung cua quân và dân thoi Tran ba lan dánh thang quân xâm luoc Nguyên Mông, the ky XIII và trong cuoc kháng chien 10 nam cua nghia quân Lam Son chong quân Minh o the ky XV.

 
dulich4phuong.net  Danh thang Con Son Kiep Bac
Chinh phuc dinh núi.

Dây là vùng dat lich su gan lien voi thân the, su nghiep cua các vi anh hùng dân toc: Nguyen Trãi, Tran Hung Dao và nhieu danh nhân nhu: Tran Nguyên Dán, Pháp Loa Huyen Quang. Diem nhan cua khu di tích này là chùa Côn Son và den Kiep Bac.

Nhung di san van hoá cua khu di tích Côn Son - Kiep Bac còn luu giu den ngày nay deu in dam dau an lich su và tro thành tài san quý báu cua dân toc. Tao hóa  dã dành cho Côn Son - Kiep Bac mot canh sac thiên nhiên tuoi dep, huu tình, cùng voi su sáng tao cua con nguoi dã làm cho Côn Son ngày càng noi tieng. O dây có núi Ky Lân và Ngu Ngac voi rung thông bát ngát, suoi chay rì ram, nuoc ho trong mát; có bàn Co Tiên, Thach Bàn, gieng Ngoc; chùa Hun, den Nguyen Trãi, Am Bach Vân, cau Thau Ngoc…

dulich4phuong.net  Danh thang Con Son Kiep Bac
Gieng  Ngoc - huyet mach cua núi Côn Son.

Su phong phú di san van hóa vat the cua Côn Son - Kiep Bac còn duoc the hien o hàng ngàn hien vat khao co hoc tìm duoc qua các dot khai quat. Côn Son - Kiep Bac cung luu giu nhieu di san van hóa phi vat the. Dó là nhung nghi le co truyen: Cáo yet, ruoc bo, ruoc thuy, khai an, dien xuong hau thánh, hoi quân trên sông Luc Dau... cùng nhung trò choi dân gian trong dip le hoi.

Danh thắng Côn Sơn - Kiếp Bạc

Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) là một trong 23 di tích quốc gia đặc biệt quan trọng của Việt Nam.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá