Thích Ca Phật đài ở Vũng Tàu

Thích Ca Phật đài là một quần thể kiến trúc Phật giáo nổi tiếng ở thành phố Vũng Tàu, tọa lạc trên sườn núi Lớn, có diện tích khoảng 6 héc ta, cách trung tâm thành phố khoảng 3 cây số. Đây là một điểm tham quan mà du khách không nên bỏ qua khi đến thăm thành phố biển xinh đẹp này.


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thich ca Phat Dai o Vung Tau
Tượng Thích Ca ngồi thiền. Ảnh: Trần Quang Diệu

Thích Ca Phật đài nằm trên sườn núi nên du khách phải đi bộ từ chân núi lên, mặc dù khá cao nhưng du khách không cảm thấy mệt nhọc vì đường bậc thang rất dễ đi, độ dốc thoai thoải.

Dưới chân núi, từ cổng tam quan nằm trên đường Trần Phú, con đường vòng quanh ôm Núi Lớn, lên Bến Đá và Bến Đình. Tam quan có bốn trụ cột vươn lên trông rất chắc chắn, theo các bậc đá men sườn núi có một ngôi bảo tháp cao 3 mét, chứa di cốt của vị sư trụ trì đầu tiên.

Cứ men theo triền núi đi lên, du khách sẽ gặp một ngọn tháp bát giác cao 19 mét, là nơi thờ xá lợi Phật và tượng đức Thích Ca thiền định trên tòa sen, còn được gọi là Kim thân Phật tổ. Pho tượng này cao 6 mét, tòa sen cao hơn 4 mét. Bên cạnh đó là khu vườn được bài trí mô tả các sự tích tiêu biểu về cuộc đời thái tử Tất Đạt Đa từ khi đản xanh, xuất gia, thành đạo cho đến khi ngài nhập niết bàn.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thich ca Phat Dai o Vung Tau
Tam quan nằm trên đường Trần Phú, thành phố Vũng Tàu. Ảnh: Trần Quang Diệu

Đây cũng là nơi rất thoáng mát, thường xuyên có gió biển thổi vào nên đây cũng là nơi thường được du khách chọn làm nơi nghỉ chân nhiều nhất. Ngoài ra, từ vị trí này, du khách còn có thể quan sát biển từ nhiều phía, với nhiều cảnh vật đẹp, càng làm cho du khách thích thú hơn, cảm thấy chuyến đi của mình đầy thú vị. Từ nhiều năm qua, Thích Ca Phật đài là một trong những điểm tham quan, hành hương hấp dẫn của Vũng Tàu đối với du khách gần xa.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thich ca Phat Dai o Vung Tau 
Cụm tượng mô tả cảnh thái tử Tất Đạt Đa xuống tóc xuất gia. Ảnh: Trần Q. Diệu

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thich ca Phat Dai o Vung Tau 
Tượng Phật nhập niết bàn. Ảnh: Trần Quang Diệu
 
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thich ca Phat Dai o Vung Tau
Bảo tháp xá lợi Phật. Ảnh: Trần Quang Diệu
Thich Ca Phat dai o Vung Tau


Thích Ca Phat dài là mot quan the kien trúc Phat giáo noi tieng o thành pho Vung Tàu, toa lac trên suon núi Lon, có dien tích khoang 6 héc ta, cách trung tâm thành pho khoang 3 cây so. Dây là mot diem tham quan mà du khách không nên bo qua khi den tham thành pho bien xinh dep này.


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thich ca Phat Dai o Vung Tau
Tuong Thích Ca ngoi thien. Anh: Tran Quang Dieu

Thích Ca Phat dài nam trên suon núi nên du khách phai di bo tu chân núi lên, mac dù khá cao nhung du khách không cam thay met nhoc vì duong bac thang rat de di, do doc thoai thoai.

Duoi chân núi, tu cong tam quan nam trên duong Tran Phú, con duong vòng quanh ôm Núi Lon, lên Ben Dá và Ben Dình. Tam quan có bon tru cot vuon lên trông rat chac chan, theo các bac dá men suon núi có mot ngôi bao tháp cao 3 mét, chua di cot cua vi su tru trì dau tiên.

Cu men theo trien núi di lên, du khách se gap mot ngon tháp bát giác cao 19 mét, là noi tho xá loi Phat và tuong duc Thích Ca thien dinh trên tòa sen, còn duoc goi là Kim thân Phat to. Pho tuong này cao 6 mét, tòa sen cao hon 4 mét. Bên canh dó là khu vuon duoc bài trí mô ta các su tích tiêu bieu ve cuoc doi thái tu Tat Dat Da tu khi dan xanh, xuat gia, thành dao cho den khi ngài nhap niet bàn.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thich ca Phat Dai o Vung Tau
Tam quan nam trên duong Tran Phú, thành pho Vung Tàu. Anh: Tran Quang Dieu

Dây cung là noi rat thoáng mát, thuong xuyên có gió bien thoi vào nên dây cung là noi thuong duoc du khách chon làm noi nghi chân nhieu nhat. Ngoài ra, tu vi trí này, du khách còn có the quan sát bien tu nhieu phía, voi nhieu canh vat dep, càng làm cho du khách thích thú hon, cam thay chuyen di cua mình day thú vi. Tu nhieu nam qua, Thích Ca Phat dài là mot trong nhung diem tham quan, hành huong hap dan cua Vung Tàu doi voi du khách gan xa.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thich ca Phat Dai o Vung Tau 
Cum tuong mô ta canh thái tu Tat Dat Da xuong tóc xuat gia. Anh: Tran Q. Dieu

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thich ca Phat Dai o Vung Tau 
Tuong Phat nhap niet bàn. Anh: Tran Quang Dieu
 
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thich ca Phat Dai o Vung Tau
Bao tháp xá loi Phat. Anh: Tran Quang Dieu

Thích Ca Phật đài ở Vũng Tàu

Thích Ca Phật đài là một quần thể kiến trúc Phật giáo nổi tiếng ở thành phố Vũng Tàu, tọa lạc trên sườn núi Lớn, có diện tích khoảng 6 héc ta, cách trung tâm thành phố khoảng 3 cây số. Đây là một điểm tham quan mà du khách không nên bỏ qua khi đến thăm thành phố biển xinh đẹp này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá