Đảo vắng Tâm Hải

Đảo Tâm Hải nằm về phía nam của Hội An, thuộc huyện Núi Thành, Quảng Nam, hòa quyện giữa trời, nước và thiên nhiên yên bình. Bạn Dung Mai chia sẻ hình ảnh nơi đã lưu lại cảm giác khó quên.


Cách phố cổ Hội An khoảng 1 giờ lái xe và 10 phút ca nô cao tốc, bạn sẽ bỏ lại phía sau tất cả nhọc nhằn lo toan, thả mình vào thiên nhiên với màu xanh um tùm của các cây dừa soi bóng nước, của biển xanh bất tận. Biển xanh êm đềm trải dài đến tận chân trời.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dao vang Tam Hai
Trước biển.
 
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dao vang Tam Hai
Êm đềm.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dao vang Tam Hai
Ngư ông.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dao vang Tam Hai
Hoàng hôn.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dao vang Tam Hai
Bến đỗ.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dao vang Tam Hai
Biển xanh.

 Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dao vang Tam Hai
Bình yên.
Dao vang Tam Hai


Dao Tâm Hai nam ve phía nam cua Hoi An, thuoc huyen Núi Thành, Quang Nam, hòa quyen giua troi, nuoc và thiên nhiên yên bình. Ban Dung Mai chia se hình anh noi dã luu lai cam giác khó quên.


Cách pho co Hoi An khoang 1 gio lái xe và 10 phút ca nô cao toc, ban se bo lai phía sau tat ca nhoc nhan lo toan, tha mình vào thiên nhiên voi màu xanh um tùm cua các cây dua soi bóng nuoc, cua bien xanh bat tan. Bien xanh êm dem trai dài den tan chân troi.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dao vang Tam Hai
Truoc bien.
 
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dao vang Tam Hai
Êm dem.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dao vang Tam Hai
Ngu ông.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dao vang Tam Hai
Hoàng hôn.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dao vang Tam Hai
Ben do.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dao vang Tam Hai
Bien xanh.

 Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dao vang Tam Hai
Bình yên.

Đảo vắng Tâm Hải

Đảo Tâm Hải nằm về phía nam của Hội An, thuộc huyện Núi Thành, Quảng Nam, hòa quyện giữa trời, nước và thiên nhiên yên bình. Bạn Dung Mai chia sẻ hình ảnh nơi đã lưu lại cảm giác khó quên.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá