Tây Thiên – một lần phải đến

Từ Hà Nội đến thị trấn Tam Đảo 80 km, rồi từ thị trấn Tam Đảo đi về phía tây 15km, bạn sẽ đến Tây Thiên. Đây là đoạn đường quanh co uốn khúc chạy men theo núi Tây Thiên giữa rừng thông với sương giăng phủ…


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Tay Thien mot lan phai den 
Khu danh thắng Tây Thiên nằm trên sườn ngọn núi Thạch Bàn thuộc dãy Tam Đảo.

Danh thắng Tây Thiên nằm trong khu vực Vườn quốc gia Tam Đảo, thuộc địa bàn xã Đại Đình và một phần xã Tam Quan (Tam Đảo, Vĩnh Phúc).  Miền đất Tây Thiên có phong cảnh hữu tình với Thiền Viện Trúc Lâm, những mái đình cổ xưa, suối Vàng, Thác Bạc, khe Trường Sinh, suối Giải Oan, cây đa 9 cội..., toàn bộ khu danh thắng ở độ cao từ 54 - 1.100m so với mặt nước biển.

Khu danh thắng Tây Thiên có diện tích khoảng 148 ha, nằm trên sườn ngọn núi Thạch Bàn thuộc dãy Tam Đảo. Tương truyền từ xa xưa, ngài Khương Tăng Hội - một nhà tu hành Ấn Độ trong chuyến viễn du sang phía Đông, thấy cảnh núi rừng u tịch và trang nhã đã chọn nơi đây dựng lều làm chốn nghỉ chân và truyền bá đạo Phật. Đời vua Hùng thứ 6 tên là Hùng Chiêu Vương lên chùa Thiên Ân (trên đỉnh núi Tam Đảo) để cầu tự khi trở về đã gặp bà Lăng Thị Tiêu - (Bà được sinh ra từ khí thiêng của núi rừng Tam Đảo, chuyên trừ bạo cứu dân, phổ độ dân chúng) đã rước bà về làm vợ.

Nhắc tới Tây Thiên, người ta nghĩ ngay tới Đền thờ Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu (đặt tại di tích Đền Thượng) - người có công lớn giúp vua Hùng Chiêu Vương đánh giặc giữ nước Văn Lang. Ngoài ra phải kể đến Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên – nơi được xác định là cái nôi của đạo Phật ở Việt Nam, đã được phục dựng lại trên nền chùa cổ Thiên Ân thiền tự. Đền thờ Quốc Mẫu và Thiền Viện là những công trình văn hóa tâm linh, địa điểm đi lễ và cũng là địa điểm hấp dẫn thú vị thu hút hàng chục vạn lượt khách trong và ngoài nước về hành hương tham quan vãng cảnh.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Tay Thien mot lan phai den 
Không chỉ là khu di tích có giá trị về tín ngưỡng tâm linh

Nhờ dựa vào núi non và được bàn tay con người tạo dựng trong nhiều thế kỷ qua, Tây Thiên không chỉ là khu di tích có giá trị về tín ngưỡng tâm linh, mà còn là một thắng cảnh đẹp.

Bước vào khu di tích, du khách bắt gặp cây đa chín cội ngả bóng mát xuống Hữu Huyền Cung (nhân dân vẫn quen gọi là đền Thõng). Phía sau là dòng suối Giải Oan (còn gọi là Bát Nhã Tuyền). Ngược lên phía trên là Thác Bạc - dòng nước thơm của núi rừng Tây Thiên, với độ cao hơn 40m nước đổ xuống trắng xoá như giát bạc, chảy ra hợp lưu với suối vàng ở Hồ Sen rồi chảy ra khe Giải Oan. Ngược lên Đầm Sen, Ao Dứa, núi Rùng Rình, nơi đây còn lưu giữ một hệ động thực vật rất có giá trị. Từ đây ngược lên khoảng 3 cây số nữa sẽ tới chùa Đồng Cổ, đúc toàn bằng đồng tốt. Trong chùa thờ hai tượng Phật, cho tới nay niên đại và lai lịch về hai pho tượng này vẫn là một bí ẩn mà các nhà khảo cổ học vẫn chưa tìm ra lời giải.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Tay Thien mot lan phai den 
Tây Thiên còn là một thắng cảnh đẹp.

Với hệ động thực vật phong phú gần 800 loài thuộc nhiều lớp, bộ, họ, chi khác nhau, trong đó có những loài thực vật có giá trị khoa học và giá trị kinh tế đánh kể như: pơ mu, thông la hán, sam pông, những cây thông hàng ngàn năm tuổi hay những loài động vật quý hiếm như rùa vàng, gà lôi trắng, voọc đen má trắng, voọc mũi hếch, cá cóc Tam Đảo Có thể nói rằng Tây Thiên là một khu vực đa dạng về sinh học, đồng thời cũng rất thích hợp để phát triển du lịch sinh thái vì không gian cảnh quan này rất lý tưởng cho một chuyến đi bộ lên núi giữa phong cảnh đẹp như tranh vẽ.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Tay Thien mot lan phai den 
Tây Thiên luôn là điểm thu hút du khách thập phương quanh năm.

Tây Thiên - Tam Đảo là quần thể danh thắng nổi tiếng,  nơi đây hội tụ cả 3 yếu tố: Tâm linh - tín ngưỡng và cảnh quan thiên nhiên. Hệ thống đền, chùa nằm giữa rừng nguyên sinh kỳ vĩ nguyên sơ, quanh năm có mây mù, thông reo, chim hót… nên Tây Thiên luôn là điểm thu hút du khách thập phương quanh năm.
Tay Thien – mot lan phai den


Tu Hà Noi den thi tran Tam Dao 80 km, roi tu thi tran Tam Dao di ve phía tây 15km, ban se den Tây Thiên. Dây là doan duong quanh co uon khúc chay men theo núi Tây Thiên giua rung thông voi suong giang phu…


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Tay Thien mot lan phai den 
Khu danh thang Tây Thiên nam trên suon ngon núi Thach Bàn thuoc dãy Tam Dao.

Danh thang Tây Thiên nam trong khu vuc Vuon quoc gia Tam Dao, thuoc dia bàn xã Dai Dình và mot phan xã Tam Quan (Tam Dao, Vinh Phúc).  Mien dat Tây Thiên có phong canh huu tình voi Thien Vien Trúc Lâm, nhung mái dình co xua, suoi Vàng, Thác Bac, khe Truong Sinh, suoi Giai Oan, cây da 9 coi..., toàn bo khu danh thang o do cao tu 54 - 1.100m so voi mat nuoc bien.

Khu danh thang Tây Thiên có dien tích khoang 148 ha, nam trên suon ngon núi Thach Bàn thuoc dãy Tam Dao. Tuong truyen tu xa xua, ngài Khuong Tang Hoi - mot nhà tu hành An Do trong chuyen vien du sang phía Dông, thay canh núi rung u tich và trang nhã dã chon noi dây dung leu làm chon nghi chân và truyen bá dao Phat. Doi vua Hùng thu 6 tên là Hùng Chiêu Vuong lên chùa Thiên Ân (trên dinh núi Tam Dao) de cau tu khi tro ve dã gap bà Lang Thi Tiêu - (Bà duoc sinh ra tu khí thiêng cua núi rung Tam Dao, chuyên tru bao cuu dân, pho do dân chúng) dã ruoc bà ve làm vo.

Nhac toi Tây Thiên, nguoi ta nghi ngay toi Dền tho Quốc Mẫu Lang Thi Tiêu (dat tai di tích Dền Thuong) - nguoi có công lon giúp vua Hùng Chiêu Vuong dánh giac giu nuoc Van Lang. Ngoài ra phai kể dến Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên – noi duoc xác dinh là cái nôi cua dao Phật o Việt Nam, dã duoc phuc dung lai trên nền chùa cổ Thiên Ân thiền tu. Dền tho Quốc Mẫu và Thiền Viện là nhung công trình van hóa tâm linh, dia diểm di lễ và cung là dia diểm hấp dẫn thú vi thu hút hàng chuc van luot khách trong và ngoài nuoc về hành huong tham quan vãng canh.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Tay Thien mot lan phai den 
Không chi là khu di tích có giá tri ve tín nguong tâm linh

Nho dua vào núi non và duoc bàn tay con nguoi tao dung trong nhieu the ky qua, Tây Thiên không chi là khu di tích có giá tri ve tín nguong tâm linh, mà còn là mot thang canh dep.

Buoc vào khu di tích, du khách bat gap cây da chín coi nga bóng mát xuong Huu Huyen Cung (nhân dân van quen goi là den Thõng). Phía sau là dòng suoi Giai Oan (còn goi là Bát Nhã Tuyen). Nguoc lên phía trên là Thác Bac - dòng nuoc thom cua núi rung Tây Thiên, voi do cao hon 40m nuoc do xuong trang xoá nhu giát bac, chay ra hop luu voi suoi vàng o Ho Sen roi chay ra khe Giai Oan. Nguoc lên Dam Sen, Ao Dua, núi Rùng Rình, noi dây còn luu giu mot he dong thuc vat rat có giá tri. Tu dây nguoc lên khoang 3 cây so nua se toi chùa Dong Co, dúc toàn bang dong tot. Trong chùa tho hai tuong Phat, cho toi nay niên dai và lai lich ve hai pho tuong này van là mot bí an mà các nhà khao co hoc van chua tìm ra loi giai.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Tay Thien mot lan phai den 
Tây Thiên còn là mot thang canh dep.

Voi he dong thuc vat phong phú gan 800 loài thuoc nhieu lop, bo, ho, chi khác nhau, trong dó có nhung loài thuc vat có giá tri khoa hoc và giá tri kinh te dánh ke nhu: po mu, thông la hán, sam pông, nhung cây thông hàng ngàn nam tuoi hay nhung loài dong vat quý hiem nhu rùa vàng, gà lôi trang, vooc den má trang, vooc mui hech, cá cóc Tam Dao Có the nói rang Tây Thiên là mot khu vuc da dang ve sinh hoc, dong thoi cung rat thích hop de phát trien du lich sinh thái vì không gian canh quan này rat lý tuong cho mot chuyen di bo lên núi giua phong canh dep nhu tranh ve.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Tay Thien mot lan phai den 
Tây Thiên luôn là diem thu hút du khách thap phuong quanh nam.

Tây Thiên - Tam Dao là quan the danh thang noi tieng,  noi dây hoi tu ca 3 yeu to: Tâm linh - tín nguong và canh quan thiên nhiên. He thong den, chùa nam giua rung nguyên sinh ky vi nguyên so, quanh nam có mây mù, thông reo, chim hót… nên Tây Thiên luôn là diem thu hút du khách thap phuong quanh nam.

Tây Thiên – một lần phải đến

Từ Hà Nội đến thị trấn Tam Đảo 80 km, rồi từ thị trấn Tam Đảo đi về phía tây 15km, bạn sẽ đến Tây Thiên. Đây là đoạn đường quanh co uốn khúc chạy men theo núi Tây Thiên giữa rừng thông với sương giăng phủ…
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá