Bồng bềnh đảo Cò

Đảo Cò là những dải đất hoang sơ nằm giữa lòng hồ An Dương rộng trên 31ha, thuộc xã Chi Lăng Nam (huyện Thanh Miện, Hải Dương). Đây là nơi cư trú của hàng chục vạn cá thể cò, vạc và nhiều loài chim khác.


>> Đảo chim - Điểm du lịch hấp dẫn bị bỏ quên

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Bong benh Dao Co 
Bến thuyền đảo Cò An Dương

Không biết cái tên đảo Cò xuất hiện tự bao giờ, nhưng ở Chi Lăng Nam vẫn lưu truyền rằng, đầu thế kỷ 15 khu vực này xảy ra đến ba trận đại hồng thủy. Nước sông Luộc (đoạn sông Hồng chảy qua) đã khoét vào đây tạo thành những vụng, vực nước sâu, rồi sinh ra đầm lầy, cồn bãi…

Từ xưa đến nay nước hồ An Dương chưa bao giờ vơi cạn, và người ta tin rằng đáy hồ này thông ra tận biển. Năm 1994, đảo Cò được chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng thành điểm du lịch sinh thái của tỉnh.

Cách Hà Nội khoảng 70km, đảo Cò là địa điểm hấp dẫn trên trục du lịch từ Hà Nội, Hưng Yên đến đảo Cò, Côn Sơn, Kiếp Bạc (Hải Dương), tiếp nữa là Quảng Ninh, Hải Phòng… Theo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Hải Dương, hằng năm đảo Cò thu hút gần 40.000 lượt khách tham quan.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Bong benh Dao Co 
Du khách tham quan đảo Cò

Cò sinh sản vào mùa hạ, diện tích đất trên đảo hiện nay đang quá tải so với mật độ đàn cò, vì thế phần lớn trong số chúng tìm nơi khác sinh sản. Nhưng bắt đầu từ mùa thu, cò lại kéo nhau về quần tụ ngày càng đông.

Theo người dân địa phương, trên đảo có đến chín loại cò: cò trắng, cò lửa, cò hương, cò nghênh, cò ngang, cò ruồi, cò diệc, cò bợ, cò đen và ba loại vạc: vạc xám, vạc xanh, vạc đen.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Bong benh Dao Co 
Về số lượng nhiều nhất vẫn là cò trắng

Mặt hồ An Dương rộng, đáy hồ có nơi sâu đến 25m nên nơi đây còn nhiều loại cá "khủng" sinh sống. Dân nghiện câu thường về đây mướn một chòi lá và ngồi cả ngày. Đã có người câu được con cá trắm nặng trên 20kg.

Đến đảo Cò, thú vị nhất là được chiêm ngưỡng cảnh tượng lúc chiều về và bắt đầu một ngày mới khi cò nhịp cánh bay đi. Nhưng  bạn hãy cứ thử đến đây một lần, bởi không chỉ chiêm ngưỡng bình minh hay hoàng hôn, mà đảo cò còn nhiều điều để khám phá...

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Bong benh Dao Co 
Hoàng hôn…

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Bong benh Dao Co 
Và bình minh trên đảo Cò
Bong benh dao Co


Dao Cò là nhung dai dat hoang so nam giua lòng ho An Duong rong trên 31ha, thuoc xã Chi Lang Nam (huyen Thanh Mien, Hai Duong). Dây là noi cu trú cua hàng chuc van cá the cò, vac và nhieu loài chim khác.


>> Dao chim - Diem du lich hap dan bi bo quên

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Bong benh Dao Co 
Ben thuyen dao Cò An Duong

Không biet cái tên dao Cò xuat hien tu bao gio, nhung o Chi Lang Nam van luu truyen rang, dau the ky 15 khu vuc này xay ra den ba tran dai hong thuy. Nuoc sông Luoc (doan sông Hong chay qua) dã khoét vào dây tao thành nhung vung, vuc nuoc sâu, roi sinh ra dam lay, con bãi…

Tu xua den nay nuoc ho An Duong chua bao gio voi can, và nguoi ta tin rang dáy ho này thông ra tan bien. Nam 1994, dao Cò duoc chính quyen và nhân dân dia phuong xây dung thành diem du lich sinh thái cua tinh.

Cách Hà Noi khoang 70km, dao Cò là dia diem hap dan trên truc du lich tu Hà Noi, Hung Yên den dao Cò, Côn Son, Kiep Bac (Hai Duong), tiep nua là Quang Ninh, Hai Phòng… Theo So Van hóa - the thao và du lich Hai Duong, hang nam dao Cò thu hút gan 40.000 luot khách tham quan.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Bong benh Dao Co 
Du khách tham quan dao Cò

Cò sinh san vào mùa ha, dien tích dat trên dao hien nay dang quá tai so voi mat do dàn cò, vì the phan lon trong so chúng tìm noi khác sinh san. Nhung bat dau tu mùa thu, cò lai kéo nhau ve quan tu ngày càng dông.

Theo nguoi dân dia phuong, trên dao có den chín loai cò: cò trang, cò lua, cò huong, cò nghênh, cò ngang, cò ruoi, cò diec, cò bo, cò den và ba loai vac: vac xám, vac xanh, vac den.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Bong benh Dao Co 
Ve so luong nhieu nhat van là cò trang

Mat ho An Duong rong, dáy ho có noi sâu den 25m nên noi dây còn nhieu loai cá "khung" sinh song. Dân nghien câu thuong ve dây muon mot chòi lá và ngoi ca ngày. Dã có nguoi câu duoc con cá tram nang trên 20kg.

Den dao Cò, thú vi nhat là duoc chiêm nguong canh tuong lúc chieu ve và bat dau mot ngày moi khi cò nhip cánh bay di. Nhung  ban hãy cu thu den dây mot lan, boi không chi chiêm nguong bình minh hay hoàng hôn, mà dao cò còn nhieu dieu de khám phá...

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Bong benh Dao Co 
Hoàng hôn…

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Bong benh Dao Co 
Và bình minh trên dao Cò

Bồng bềnh đảo Cò

Đảo Cò là những dải đất hoang sơ nằm giữa lòng hồ An Dương rộng trên 31ha, thuộc xã Chi Lăng Nam (huyện Thanh Miện, Hải Dương). Đây là nơi cư trú của hàng chục vạn cá thể cò, vạc và nhiều loài chim khác.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá