Nụ cười sơn cước

Các thiếu nữ Mông, Phù Lá, Hà Nhì… mà chúng tôi gặp trong những chuyến đi và kịp ghi lại một khoảnh khắc duyên dáng của họ, mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Nhìn trang phục, bạn có thể nhận ra họ thuộc dân tộc nào đấy !


Miền núi phía Bắc không chỉ có phong cảnh hùng vĩ trữ tình, mà còn là nơi sinh sống của nhiều thiếu nữ dân tộc thiểu số mang bản sắc riêng độc đáo.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nu cuoi son cuoc

Thiếu nữ Hà Nhì mặc áo dài 5 thân, xẻ từ sườn xuống chân. Áo bằng vải bông nhuộm chàm màu đen, màu xanh. Trên ngực áo phía phải, gắn thêm những đồng xu bằng bạc hoặc cúc bằng nhôm. Khăn, ngực áo và hai ống tay áo, là nơi để chị em phô diễn kỹ nghệ thêu móc và trình độ thẩm mỹ của mình thông qua cách bố trí các khoanh vải có màu sắc tương phản nhau, cùng những đường nét hoa văn.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nu cuoi son cuoc

Thiếu nữ Nùng với y phục truyền thống khá đơn giản, thường làm bằng vải thô tự dệt, nhuộm chàm và hầu như không có thêu thùa trang trí. Áo năm thân, dài quá hông, cài cúc bên nách phải.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nu cuoi son cuoc

Thiếu nữ Phù Lá chưa chồng thường để tóc dài quấn quanh đầu. Đầu thường đội khăn vuông đen hoặc chàm, bốn góc và giữa khăn có đính hạt cườm. Họ mặc áo ngắn 5 thân, dài tay, cổ vuông, thấp, chui đầu. Trên nền chàm của áo, thân được chia thành các khu vực trang trí (2 phần gần như chia đôi giữa thân, vai, và ống tay cũng như gấu áo).

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nu cuoi son cuoc

Thiếu nữ Mông đen mặc váy bằng vải chàm, in hoa văn bằng sáp ong, áo xẻ ngực.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nu cuoi son cuoc

Thiếu nữ Mông trắng thì trang phục thường làm bằng vải lanh trắng và áo thường xẻ ngực có thêu hoa văn ở cánh tay và yếm sau lưng.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nu cuoi son cuoc

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nu cuoi son cuoc

Thiếu nữ Mông hoa mặc váy màu chàm có thêu hoặc in hoa văn bằng sáp ong, áo xẻ nách, trên vai và ngực đắp vải màu và thêu.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nu cuoi son cuoc

Trang phục của thiếu nữ Tày làm từ vải sợi bông tự dệt, nhuộm chàm, hầu như không thêu thùa, trang trí. Phụ nữ mặc váy hoặc quần, có áo cánh ngắn ở bên trong và áo dài ở bên ngoài.

 

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nu cuoi son cuoc

Thiếu nữ Pa Dí vận bộ trang phục rất độc đáo với cái mũ rất cao trông giống như nhà Rông của người Tây Nguyên. Để đội được cái mũ đó, các thiếu nữ phải vất vả búi tóc lên và mặc toàn bộ trang phục mất khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nu cuoi son cuoc

Thiếu nữ Dao mặc rất đa dạng, thường mặc áo dài yếm, váy hoặc quần. Y phục rất sặc sỡ với nhiều loại hoa văn như chữ vạn, cây thông, hình chim, người, động vật, lá cây...

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nu cuoi son cuoc

Thiếu nữ Giáy thường mặc quần màu chàm có dải vải đỏ đắp trên phần cạp, áo cánh 5 thân xẻ tà, dài quá mông, cài khuy bên nách phải, cổ tay áo viền những dải vải khác màu. Các cô thướng vấn tóc quanh đầu với những sợi chỉ hồng thả theo đuôi tóc, vai khoác túi thêu chỉ màu với hoa văn là những đường gấp khúc.
Nu cuoi son cuoc


Các thieu nu Mông, Phù Lá, Hà Nhì… mà chúng tôi gap trong nhung chuyen di và kip ghi lai mot khoanh khac duyên dáng cua ho, moi nguoi có mot ve dep riêng. Nhìn trang phuc, ban có the nhan ra ho thuoc dân toc nào day !


Mien núi phía Bac không chi có phong canh hùng vi tru tình, mà còn là noi sinh song cua nhieu thieu nu dân toc thieu so mang ban sac riêng doc dáo.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nu cuoi son cuoc

Thieu nu Hà Nhì mac áo dài 5 thân, xe tu suon xuong chân. Áo bang vai bông nhuom chàm màu den, màu xanh. Trên nguc áo phía phai, gan thêm nhung dong xu bang bac hoac cúc bang nhôm. Khan, nguc áo và hai ong tay áo, là noi de chi em phô dien ky nghe thêu móc và trình do tham my cua mình thông qua cách bo trí các khoanh vai có màu sac tuong phan nhau, cùng nhung duong nét hoa van.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nu cuoi son cuoc

Thieu nu Nùng voi y phuc truyen thong khá don gian, thuong làm bang vai thô tu det, nhuom chàm và hau nhu không có thêu thùa trang trí. Áo nam thân, dài quá hông, cài cúc bên nách phai.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nu cuoi son cuoc

Thieu nu Phù Lá chua chong thuong de tóc dài quan quanh dau. Dau thuong doi khan vuông den hoac chàm, bon góc và giua khan có dính hat cuom. Ho mac áo ngan 5 thân, dài tay, co vuông, thap, chui dau. Trên nen chàm cua áo, thân duoc chia thành các khu vuc trang trí (2 phan gan nhu chia dôi giua thân, vai, và ong tay cung nhu gau áo).

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nu cuoi son cuoc

Thieu nu Mông den mac váy bang vai chàm, in hoa van bang sáp ong, áo xe nguc.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nu cuoi son cuoc

Thieu nu Mông trang thì trang phuc thuong làm bang vai lanh trang và áo thuong xe nguc có thêu hoa van o cánh tay và yem sau lung.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nu cuoi son cuoc

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nu cuoi son cuoc

Thieu nu Mông hoa mac váy màu chàm có thêu hoac in hoa van bang sáp ong, áo xe nách, trên vai và nguc dap vai màu và thêu.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nu cuoi son cuoc

Trang phuc cua thieu nu Tày làm tu vai soi bông tu det, nhuom chàm, hau nhu không thêu thùa, trang trí. Phu nu mac váy hoac quan, có áo cánh ngan o bên trong và áo dài o bên ngoài.

 

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nu cuoi son cuoc

Thieu nu Pa Dí van bo trang phuc rat doc dáo voi cái mu rat cao trông giong nhu nhà Rông cua nguoi Tây Nguyên. De doi duoc cái mu dó, các thieu nu phai vat va búi tóc lên và mac toàn bo trang phuc mat khoang 1 tieng dong ho.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nu cuoi son cuoc

Thieu nu Dao mac rat da dang, thuong mac áo dài yem, váy hoac quan. Y phuc rat sac so voi nhieu loai hoa van nhu chu van, cây thông, hình chim, nguoi, dong vat, lá cây...

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Nu cuoi son cuoc

Thieu nu Giáy thuong mac quan màu chàm có dai vai do dap trên phan cap, áo cánh 5 thân xe tà, dài quá mông, cài khuy bên nách phai, co tay áo vien nhung dai vai khác màu. Các cô thuong van tóc quanh dau voi nhung soi chi hong tha theo duôi tóc, vai khoác túi thêu chi màu voi hoa van là nhung duong gap khúc.

Nụ cười sơn cước

Các thiếu nữ Mông, Phù Lá, Hà Nhì… mà chúng tôi gặp trong những chuyến đi và kịp ghi lại một khoảnh khắc duyên dáng của họ, mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Nhìn trang phục, bạn có thể nhận ra họ thuộc dân tộc nào đấy !
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá