Rừng mây ở Sapa

Được mệnh danh là “Kinh đô mùa hè Đông Dương”, Sapa bí ẩn và mộng mơ với những áng mây uốn lượn, thửa ruộng bậc thang hay khu phố núi du lịch huyền ảo như tranh thuỷ mặc.


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Rung may Sa Pa Sapa

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Rung may Sa Pa Sapa
Sapa huyền ảo trong sương, trong mây.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Rung may Sa Pa Sapa
 
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Rung may Sa Pa Sapa
Sapa là điểm du lịch ưu thích của du khách trong nước và quốc tế.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Rung may Sa Pa Sapa 
Những áng mây trôi lững lờ.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Rung may Sa Pa Sapa 
Huyền ảo như tranh thủy mặc.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Rung may Sa Pa Sapa 
Thành phố trong mây.
Rung may o Sapa


Duoc menh danh là “Kinh dô mùa hè Dông Duong”, Sapa bí an và mong mo voi nhung áng mây uon luon, thua ruong bac thang hay khu pho núi du lich huyen ao nhu tranh thuy mac.


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Rung may Sa Pa Sapa

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Rung may Sa Pa Sapa
Sapa huyen ao trong suong, trong mây.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Rung may Sa Pa Sapa
 
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Rung may Sa Pa Sapa
Sapa là diem du lich uu thích cua du khách trong nuoc và quoc te.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Rung may Sa Pa Sapa 
Nhung áng mây trôi lung lo.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Rung may Sa Pa Sapa 
Huyen ao nhu tranh thuy mac.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Rung may Sa Pa Sapa 
Thành pho trong mây.

Rừng mây ở Sapa

Được mệnh danh là “Kinh đô mùa hè Đông Dương”, Sapa bí ẩn và mộng mơ với những áng mây uốn lượn, thửa ruộng bậc thang hay khu phố núi du lịch huyền ảo như tranh thuỷ mặc.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá