Tháp Champa huyền ảo

Nếu xuất phát từ Quy Nhơn, bạn sẽ gặp Tháp Đôi ngay trong lòng thành phố, bên bờ đầm Thị Nại. Sở dĩ gọi tên như vậy vì có hai tháp đứng cánh nhau, sừng sững giữa trời xanh, như người ta “có cặp, có đôi”.


Cách Quy Nhơn khoảng 30 km, thuộc địa phận huyện Tuy Phước, sát ngã ba quốc lộ 19 và quốc lộ 1, bạn đến thăm quần thể tháp Bánh Ít, gồm 4 tháp lớn nhỏ được xây trên một ngọn núi, soi bóng xuống dòng sông Kôn.

Sotaydulich Sổtaydulịch so tay du lich sổtay dulịch Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thap Champa huyen ao
Tháp Dương Long.

 Sotaydulich Sổtaydulịch so tay du lich sổtay dulịch Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thap Champa huyen ao
Tháp Champa trong nắng.

Ở tháp Bánh Ít, bạn sẽ thấy được những kiến trúc duyên dáng của tháp, đặc biệt là tháp có hình yên ngựa. Nếu tiếp tục đi ra hướng bắc, du khách sẽ gặp tháp Phú Lốc và tháp Cánh Tiên, hai ngọn tháp này cũng được xây trên những ngọn đồi cao, vì vậy đi ngang quốc lộ 1 bạn đều nhìn thấy. Tháp Cánh Tiên nằm trong khuôn viên thành Đồ Bàn, và theo một số tài liệu nghiên cứu là quà tặng của vua Chế Mân xây tặng cho hoàng hậu công chúa Huyền Trân của Đại Việt.

Sotaydulich Sổtaydulịch so tay du lich sổtay dulịch Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thap Champa huyen ao 
Tháp Đôi.

Sotaydulich Sổtaydulịch so tay du lich sổtay dulịch Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thap Champa huyen ao 
Nét kiến trúc độc đáo.

Nếu bạn đến tham quan tháp vào những buổi chiều, nhìn từ xa, các góc mái của tháp những đôi cánh của các cô tiên nhảy múa trong sắc đỏ hoàng hôn. Tiếp tục đi về phía biển bạn sẽ bắt gặp tháp Bình Lâm (nay thuộc huyện Tuy Phước) và một tháp chưa được khám phá trên núi Bà (Phù Cát, Bình Định). Từ tháp Bánh Ít theo quốc lộ 19 lên Tây Sơn, bạn sẽ được chiêm ngưỡng tháp Thủ Thiện ở bên này và Tháp Dương Long ở bên kia sông Kôn. Và hình như các tháp Champa đều được xây dựng bên những dòng sông.


Sotaydulich Sổtaydulịch so tay du lich sổtay dulịch Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thap Champa huyen ao 
Đối mặt với thời gian.

Sotaydulich Sổtaydulịch so tay du lich sổtay dulịch Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thap Champa huyen ao
Gạch xây tháp.

Sotaydulich Sổtaydulịch so tay du lich sổtay dulịch Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thap Champa huyen ao
Bền bỉ với thời gian.

 Sotaydulich Sổtaydulịch so tay du lich sổtay dulịch Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thap Champa huyen ao
Một điệu múa Chăm.

 Sotaydulich Sổtaydulịch so tay du lich sổtay dulịch Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thap Champa huyen ao
Các bạn trẻ đến tháp chụp ảnh cưới.
Thap Champa huyen ao


Neu xuat phát tu Quy Nhon, ban se gap Tháp Dôi ngay trong lòng thành pho, bên bo dam Thi Nai. So di goi tên nhu vay vì có hai tháp dung cánh nhau, sung sung giua troi xanh, nhu nguoi ta “có cap, có dôi”.


Cách Quy Nhon khoang 30 km, thuoc dia phan huyen Tuy Phuoc, sát ngã ba quoc lo 19 và quoc lo 1, ban den tham quan the tháp Bánh Ít, gom 4 tháp lon nho duoc xây trên mot ngon núi, soi bóng xuong dòng sông Kôn.

Sotaydulich Sotaydulich so tay du lich sotay dulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thap Champa huyen ao
Tháp Duong Long.

 Sotaydulich Sotaydulich so tay du lich sotay dulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thap Champa huyen ao
Tháp Champa trong nang.

O tháp Bánh Ít, ban se thay duoc nhung kien trúc duyên dáng cua tháp, dac biet là tháp có hình yên ngua. Neu tiep tuc di ra huong bac, du khách se gap tháp Phú Loc và tháp Cánh Tiên, hai ngon tháp này cung duoc xây trên nhung ngon doi cao, vì vay di ngang quoc lo 1 ban deu nhìn thay. Tháp Cánh Tiên nam trong khuôn viên thành Do Bàn, và theo mot so tài lieu nghiên cuu là quà tang cua vua Che Mân xây tang cho hoàng hau công chúa Huyen Trân cua Dai Viet.

Sotaydulich Sotaydulich so tay du lich sotay dulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thap Champa huyen ao 
Tháp Dôi.

Sotaydulich Sotaydulich so tay du lich sotay dulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thap Champa huyen ao 
Nét kien trúc doc dáo.

Neu ban den tham quan tháp vào nhung buoi chieu, nhìn tu xa, các góc mái cua tháp nhung dôi cánh cua các cô tiên nhay múa trong sac do hoàng hôn. Tiep tuc di ve phía bien ban se bat gap tháp Bình Lâm (nay thuoc huyen Tuy Phuoc) và mot tháp chua duoc khám phá trên núi Bà (Phù Cát, Bình Dinh). Tu tháp Bánh Ít theo quoc lo 19 lên Tây Son, ban se duoc chiêm nguong tháp Thu Thien o bên này và Tháp Duong Long o bên kia sông Kôn. Và hình nhu các tháp Champa deu duoc xây dung bên nhung dòng sông.


Sotaydulich Sotaydulich so tay du lich sotay dulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thap Champa huyen ao 
Doi mat voi thoi gian.

Sotaydulich Sotaydulich so tay du lich sotay dulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thap Champa huyen ao
Gach xây tháp.

Sotaydulich Sotaydulich so tay du lich sotay dulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thap Champa huyen ao
Ben bi voi thoi gian.

 Sotaydulich Sotaydulich so tay du lich sotay dulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thap Champa huyen ao
Mot dieu múa Cham.

 Sotaydulich Sotaydulich so tay du lich sotay dulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Thap Champa huyen ao
Các ban tre den tháp chup anh cuoi.

Tháp Champa huyền ảo

Nếu xuất phát từ Quy Nhơn, bạn sẽ gặp Tháp Đôi ngay trong lòng thành phố, bên bờ đầm Thị Nại. Sở dĩ gọi tên như vậy vì có hai tháp đứng cánh nhau, sừng sững giữa trời xanh, như người ta “có cặp, có đôi”.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá