Yên Tử - Góc nhìn du khách

Tính từ Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 đến nay, danh thắng Yên Tử đón hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan. Lễ hội năm nay được đánh giá là tổ chức tốt, các đơn vị chức năng đã tăng cường lực lượng, cơ sở vật chất tạo điều kiện tốt nhất cho khách hành hương.


Thế nhưng, thực tế việc vứt rác bừa bãi, tổ chức ăn uống ở bất cứ chỗ nào, hiện tượng bán măng trúc Yên Tử, thú rừng và tiền lẻ được "rải" khắp nơi... vẫn còn tồn tại. Xem ra để một lễ hội thực sự thành công yếu tố quyết định vẫn thuộc về ý thức của mỗi du khách.

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Kết thúc lễ khai mạc Hội xuân Yên Tử, du khách giành nhau từng nén hương.
 
Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Khu vực tổ chức lễ khai hội...
 
Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
...rác được xả khắp nơi.
 
Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Bàn phục vụ nước uống cũng có "lọ công đức".
 
Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Bất cứ chỗ nào từ gốc cây...
 
Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
...đến hành lang dành cho du khách đi lại ở đâu cũng là nơi tổ chức ăn uống...
 
Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach 
...và rác lại được xả khắp nơi.
 
Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Mặc dù thùng rác được đơn vị quản lý đặt ở tất cả các khu vực của danh thắng Yên Tử,
nhưng nhiều du khách vẫn xả ra ngoài.
 
Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Mặc cho sự nỗ lực thu gom liên tục của các nhân viên môi trường.
 
Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Ngay cả trong nhà nghỉ chân cũng không tránh khỏi... rác.
 
Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Rác được tập kết ngay lối lên xuống chùa Hoa Yên gây cản trở giao thông.
 
Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Một số du khách còn tổ chức "vui chơi có thưởng" ngay tại nhà nghỉ chân của khu vực danh thắng.
 
Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Và lăn ra ngủ trước sự ngạc nhiên của mọi người.
 
Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Đường lên Yên Tử được làm bậc chắc chắn, nhưng nhiều du khách vẫn nhảy ra 2 bên đường để đi cho nhanh, nên rất nguy hiểm. Trong ảnh: Khách hành hương tràn ra khu vực cây đại 700 năm tuổi.
 
Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Cây cảnh trên chùa Hoa Yên bị giẫm nát bươm.
 
Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Thú rừng...
 
Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
 ...măng trúc Yên Tử...
 
Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
...lan rừng được bày bán ngay tại khu vực bãi để xe.
 
Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Sân phía ngoài khu vực cáp treo bị các tư thương lấn chiếm.
 
Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Và cảnh tắc đường vẫn còn xảy ra.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Yen Tu - Goc nhin du khach


Tính tu Tet Nguyên dán Tân Mão 2011 den nay, danh thang Yên Tu dón hàng tram ngàn luot khách den tham quan. Le hoi nam nay duoc dánh giá là to chuc tot, các don vi chuc nang dã tang cuong luc luong, co so vat chat tao dieu kien tot nhat cho khách hành huong.


The nhung, thuc te viec vut rác bua bãi, to chuc an uong o bat cu cho nào, hien tuong bán mang trúc Yên Tu, thú rung và tien le duoc "rai" khap noi... van còn ton tai. Xem ra de mot le hoi thuc su thành công yeu to quyet dinh van thuoc ve ý thuc cua moi du khách.

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Ket thúc le khai mac Hoi xuân Yên Tu, du khách giành nhau tung nén huong.
 
Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Khu vuc to chuc le khai hoi...
 
Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
...rác duoc xa khap noi.
 
Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Bàn phuc vu nuoc uong cung có "lo công duc".
 
Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Bat cu cho nào tu goc cây...
 
Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
...den hành lang dành cho du khách di lai o dâu cung là noi to chuc an uong...
 
Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach 
...và rác lai duoc xa khap noi.
 
Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Mac dù thùng rác duoc don vi quan lý dat o tat ca các khu vuc cua danh thang Yên Tu,
nhung nhieu du khách van xa ra ngoài.
 
Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Mac cho su no luc thu gom liên tuc cua các nhân viên môi truong.
 
Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Ngay ca trong nhà nghi chân cung không tránh khoi... rác.
 
Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Rác duoc tap ket ngay loi lên xuong chùa Hoa Yên gây can tro giao thông.
 
Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Mot so du khách còn to chuc "vui choi có thuong" ngay tai nhà nghi chân cua khu vuc danh thang.
 
Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Và lan ra ngu truoc su ngac nhiên cua moi nguoi.
 
Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Duong lên Yên Tu duoc làm bac chac chan, nhung nhieu du khách van nhay ra 2 bên duong de di cho nhanh, nên rat nguy hiem. Trong anh: Khách hành huong tràn ra khu vuc cây dai 700 nam tuoi.
 
Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Cây canh trên chùa Hoa Yên bi giam nát buom.
 
Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Thú rung...
 
Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
 ...mang trúc Yên Tu...
 
Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
...lan rung duoc bày bán ngay tai khu vuc bãi de xe.
 
Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Sân phía ngoài khu vuc cáp treo bi các tu thuong lan chiem.
 
Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Yen Tu goc nhi du khach
Và canh tac duong van còn xay ra.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Yên Tử - Góc nhìn du khách

Tính từ Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 đến nay, danh thắng Yên Tử đón hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan. Lễ hội năm nay được đánh giá là tổ chức tốt, các đơn vị chức năng đã tăng cường lực lượng, cơ sở vật chất tạo điều kiện tốt nhất cho khách hành hương.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá