Hoa hoàng hậu nhuộm vàng Nha Trang

Đến phố biển Nha Trang mùa này, chắc hẳn du khách sẽ bị mê hoặc bởi màu vàng ươm của hoa hoàng hậu được trồng rải rác trên những cung đường đẹp ở phố biển.


 Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui hoa hoang hau nhuom vang Nha Trang

Loài hoa xuất phát từ Sri Lanka và có nhiều tên gọi khác nhau như bò cạp nước, muồng vàng, Oasaka, xuân muộn, hoàng yên.

 Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui hoa hoang hau nhuom vang Nha Trang

Cứ độ tháng 4 đến tháng 7, những cung đường như Hàn Thuyên, Trần Phú, Quang Trung, Hoàng Hoa Tháp, Phan Bội Châu… nơi thành phố biển phủ lên một màu vàng ươm, sáng rực của hoa hoàng hậu.

 Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui hoa hoang hau nhuom vang Nha Trang 
Hoa kết thành từng chùm nặng trĩu và rủ xuống.

 Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui hoa hoang hau nhuom vang Nha Trang 
Hoa nở rộ, chen cả lá thành từng chùm như những chiếc chuông gió.

 Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui hoa hoang hau nhuom vang Nha Trang 
Hoàng hậu đong đưa trong gió tuyệt đẹp.

 Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui hoa hoang hau nhuom vang Nha Trang 
Loài hoa này lại tỏa mùi thơm thoang thoảng hấp dẫn.

 Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui hoa hoang hau nhuom vang Nha Trang 
Từng chùm cong cong quyến rũ.

 Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui hoa hoang hau nhuom vang Nha Trang 
Điểm hẹn của đôi nam nữ.

 Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui hoa hoang hau nhuom vang Nha Trang 
Cuốn hút nữ sinh.

 Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui hoa hoang hau nhuom vang Nha Trang 
Thu hút khách nước ngoài.

  Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui hoa hoang hau nhuom vang Nha Trang
Che mát cho người già.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Hoa hoang hau nhuom vang Nha Trang


Den pho bien Nha Trang mùa này, chac han du khách se bi mê hoac boi màu vàng uom cua hoa hoàng hau duoc trong rai rác trên nhung cung duong dep o pho bien.


 Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui hoa hoang hau nhuom vang Nha Trang

Loài hoa xuat phát tu Sri Lanka và có nhieu tên goi khác nhau nhu bò cap nuoc, muong vàng, Oasaka, xuân muon, hoàng yên.

 Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui hoa hoang hau nhuom vang Nha Trang

Cu do tháng 4 den tháng 7, nhung cung duong nhu Hàn Thuyên, Tran Phú, Quang Trung, Hoàng Hoa Tháp, Phan Boi Châu… noi thành pho bien phu lên mot màu vàng uom, sáng ruc cua hoa hoàng hau.

 Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui hoa hoang hau nhuom vang Nha Trang 
Hoa ket thành tung chùm nang triu và ru xuong.

 Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui hoa hoang hau nhuom vang Nha Trang 
Hoa no ro, chen ca lá thành tung chùm nhu nhung chiec chuông gió.

 Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui hoa hoang hau nhuom vang Nha Trang 
Hoàng hau dong dua trong gió tuyet dep.

 Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui hoa hoang hau nhuom vang Nha Trang 
Loài hoa này lai toa mùi thom thoang thoang hap dan.

 Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui hoa hoang hau nhuom vang Nha Trang 
Tung chùm cong cong quyen ru.

 Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui hoa hoang hau nhuom vang Nha Trang 
Diem hen cua dôi nam nu.

 Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui hoa hoang hau nhuom vang Nha Trang 
Cuon hút nu sinh.

 Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui hoa hoang hau nhuom vang Nha Trang 
Thu hút khách nuoc ngoài.

  Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui hoa hoang hau nhuom vang Nha Trang
Che mát cho nguoi già.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Hoa hoàng hậu nhuộm vàng Nha Trang

Đến phố biển Nha Trang mùa này, chắc hẳn du khách sẽ bị mê hoặc bởi màu vàng ươm của hoa hoàng hậu được trồng rải rác trên những cung đường đẹp ở phố biển.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá