Bình yên Tháp Nhạn Tuy Hoà

Tuy Hoà là thành phố của Phú Yên, nằm ven bờ biển và có một cảnh đẹp say lòng ngừơi, điều đặt biệt của nơi đây là núi một bên và biển một bên, và một điểm nữa là hai đầu Bắc Nam của thành phố có hai ngọn núi án ngữ như canh giữ cho thành phố. Phía Nam là núi Nhạn, phía Bắc là núi Chóp Chày.Xa xa là núi đá Bia, nơi đánh dấu bước chân Nam Tiến của Vua Lê Thánh Tông hơn 600 năm trước

Hôm nay chúng ta sẽ tham quan núi Nhạn, một thắng cảnh lịch sử và là nơi toạ lạc một ngọn tháp của ngừơi Chăm – tháp Nhạn. Tháp đựoc xây dựng vào thế kỷ XII, trải bao biến động của thời gian, sự tàn phá của con người tháp đã bị tàn phá nặng nề, nhưng hiện nay tháp đã đựơc trùng tu tôn tao lại. Tháp cao khoảng 20m, đựơc xây theo kỹ thuật truyền thống của ngừơi Chăm xưa, nơi đây ngày xưa là nơi tổ chức các lễ hội văn hoá của người dân. Các góc của tháp đắp nổi các hoa văn chăm, hệ thống sân gạch đựơc lát đã làm cho tháp như cao hơn.


Đỉnh tháp cao vút

 Đứng trên núi ta có thể quan sát cả một vùng trời biển bao la và toàn cảnh thành phố Tuy Hoà, núi Nhạn còn là một công viên khổng lồ với nhiều loài cây lớn và hoa lạ đựơc trồng xen kẽ để lấy bong mát. Ngoài ra núi Nhạn còn là một di tích cách mạng với những hầm trú ẩn đựơc xây dựng trong chiến tranh.


Hệ thống sân gạch đựơc lát xung quanh tháp

Núi Nhạn ngày nay đã đẹp hơn, là nơi để mọi người cũng như những tầng lớp trẻ sinh viên học sinh đến để tham quan, nghĩ ngơi và nhớ về một thời lịch sử.


Núi Chóp Chày ẩn hiện trong nắng chiều


Cây cỏ mọc trên tháp như tôn thêm nét cổ


Tuy Hoà nhìn từ núi Nhạn


Tháp ẩn hiện trong những tán cây


Uy nghi ngự trên đỉnh núi

 

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Binh yen Thap Nhan Tuy Hoa


Tuy Hoà là thành pho cua Phú Yên, nam ven bo bien và có mot canh dep say lòng nguoi, dieu dat biet cua noi dây là núi mot bên và bien mot bên, và mot diem nua là hai dau Bac Nam cua thành pho có hai ngon núi án ngu nhu canh giu cho thành pho. Phía Nam là núi Nhan, phía Bac là núi Chóp Chày.Xa xa là núi dá Bia, noi dánh dau buoc chân Nam Tien cua Vua Lê Thánh Tông hon 600 nam truoc

Hôm nay chúng ta se tham quan núi Nhan, mot thang canh lich su và là noi toa lac mot ngon tháp cua nguoi Cham – tháp Nhan. Tháp duoc xây dung vào the ky XII, trai bao bien dong cua thoi gian, su tàn phá cua con nguoi tháp dã bi tàn phá nang ne, nhung hien nay tháp dã duoc trùng tu tôn tao lai. Tháp cao khoang 20m, duoc xây theo ky thuat truyen thong cua nguoi Cham xua, noi dây ngày xua là noi to chuc các le hoi van hoá cua nguoi dân. Các góc cua tháp dap noi các hoa van cham, he thong sân gach duoc lát dã làm cho tháp nhu cao hon.


Dinh tháp cao vút

 Dung trên núi ta có the quan sát ca mot vùng troi bien bao la và toàn canh thành pho Tuy Hoà, núi Nhan còn là mot công viên khong lo voi nhieu loài cây lon và hoa la duoc trong xen ke de lay bong mát. Ngoài ra núi Nhan còn là mot di tích cách mang voi nhung ham trú an duoc xây dung trong chien tranh.


He thong sân gach duoc lát xung quanh tháp

Núi Nhan ngày nay dã dep hon, là noi de moi nguoi cung nhu nhung tang lop tre sinh viên hoc sinh den de tham quan, nghi ngoi và nho ve mot thoi lich su.


Núi Chóp Chày an hien trong nang chieu


Cây co moc trên tháp nhu tôn thêm nét co


Tuy Hoà nhìn tu núi Nhan


Tháp an hien trong nhung tán cây


Uy nghi ngu trên dinh núi

 

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Bình yên Tháp Nhạn Tuy Hoà

Tuy Hoà là thành phố của Phú Yên, nằm ven bờ biển và có một cảnh đẹp say lòng ngừơi, điều đặt biệt của nơi đây là núi một bên và biển một bên, và một điểm nữa là hai đầu Bắc Nam của thành phố có hai ngọn núi án ngữ như canh giữ cho thành phố. Phía Nam là núi Nhạn, phía Bắc là núi Chóp Chày.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá