Một ngày về với Lam Kinh

Cách thành phố Thanh Hóa hơn 50km về phía tây (theo quốc lộ 47), khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Lam Kinh nằm trên địa bàn xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân đã và đang thu hút đông du khách đến tham quan. Về với Lam Kinh, chúng ta có dịp tìm hiểu sâu hơn về lịch sử - văn hóa triều Lê (sơ).


Hiện nay, điện Lam Kinh chỉ còn lại dấu vết của nền móng với những hàng chân cột xếp vuông vức hình bàn cờ. Nối giữa sân rồng và chính điện còn lưu giữ thềm rồng gồm 9 bậc với hai đôi rồng đá được khắc tinh xảo, đặc trưng của kiểu rồng thời Lê. Phía sau chính điện là dấu vết của chín tòa Thái miếu, mỗi tòa dài 16m, chạy hình vòng cung ôm lấy khu chính điện. Cạnh vết tích của các kiến trúc xưa là những cây thị, cây đa hàng trăm năm tuổi tỏa tán mát cả khu vực này.

Những hình ảnh về khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Lam Kinh:

   dulich4phuong.net Mot ngay ve voi Lam Kinh
Ba tòa thái miếu triều Lê (sơ) vừa được xây dựng
tại khu di tích lịch sử - văn hóa Lam Kinh.   

dulich4phuong.net Mot ngay ve voi Lam Kinh
Cây đa thị - một trong những cây cổ thụ to và đẹp nhất trong khu di tích.
  
dulich4phuong.net Mot ngay ve voi Lam Kinh   
Giếng Ngọc trong khu di tích Lam Kinh. 

 dulich4phuong.net Mot ngay ve voi Lam Kinh
Nhà bia Vĩnh Lăng trong khu di tích Lam Kinh.
      
 dulich4phuong.net Mot ngay ve voi Lam Kinh
Sông Ngọc nhìn từ cầu Bạch trong khu di tích Lam Kinh.   

 dulich4phuong.net Mot ngay ve voi Lam Kinh
Một tảng đá cổ to dùng để kê chân cột ở chính điện Lam Kinh, hiện còn khá nguyên vẹn

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Mot ngay ve voi Lam Kinh


Cách thành pho Thanh Hóa hon 50km ve phía tây (theo quoc lo 47), khu di tích lich su - van hóa cap quoc gia Lam Kinh nam trên dia bàn xã Xuân Lam, huyen Tho Xuân dã và dang thu hút dông du khách den tham quan. Ve voi Lam Kinh, chúng ta có dip tìm hieu sâu hon ve lich su - van hóa trieu Lê (so).


Hien nay, dien Lam Kinh chi còn lai dau vet cua nen móng voi nhung hàng chân cot xep vuông vuc hình bàn co. Noi giua sân rong và chính dien còn luu giu them rong gom 9 bac voi hai dôi rong dá duoc khac tinh xao, dac trung cua kieu rong thoi Lê. Phía sau chính dien là dau vet cua chín tòa Thái mieu, moi tòa dài 16m, chay hình vòng cung ôm lay khu chính dien. Canh vet tích cua các kien trúc xua là nhung cây thi, cây da hàng tram nam tuoi toa tán mát ca khu vuc này.

Nhung hình anh ve khu di tích lich su - van hóa cap quoc gia Lam Kinh:

   dulich4phuong.net Mot ngay ve voi Lam Kinh
Ba tòa thái mieu trieu Lê (so) vua duoc xây dung
tai khu di tích lich su - van hóa Lam Kinh.   

dulich4phuong.net Mot ngay ve voi Lam Kinh
Cây da thi - mot trong nhung cây co thu to và dep nhat trong khu di tích.
  
dulich4phuong.net Mot ngay ve voi Lam Kinh   
Gieng Ngoc trong khu di tích Lam Kinh. 

 dulich4phuong.net Mot ngay ve voi Lam Kinh
Nhà bia Vinh Lang trong khu di tích Lam Kinh.
      
 dulich4phuong.net Mot ngay ve voi Lam Kinh
Sông Ngoc nhìn tu cau Bach trong khu di tích Lam Kinh.   

 dulich4phuong.net Mot ngay ve voi Lam Kinh
Mot tang dá co to dùng de kê chân cot o chính dien Lam Kinh, hien còn khá nguyên ven

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Một ngày về với Lam Kinh

Cách thành phố Thanh Hóa hơn 50km về phía tây (theo quốc lộ 47), khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Lam Kinh nằm trên địa bàn xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân đã và đang thu hút đông du khách đến tham quan. Về với Lam Kinh, chúng ta có dịp tìm hiểu sâu hơn về lịch sử - văn hóa triều Lê (sơ).
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá