Về với Huế thương - Kỳ 3: Hoàng cung một thuở vàng son - Tử cấm thành

Tiếp tục hành trình khám phá đại nội, chúng ta đến với tử cấm thành – nằm sau Điện Thái Hòa, là vòng thành nằm trong cùng , vòng thành quan trọng nhất, nơi làm việc thường ngày và sinh hoạt của Vua và Hoàng gia.


>> Kỳ I : Thần kinh một thuở
>> Kỳ 2: Hoàng cung một thuở vàng son – Ngọ Môn và Điện Thái Hòa

Bước qua Đại Cung môn ta đến với một thế giới hoàn toàn khác – nơi chỉ có Vua và các bà vợ được ở (cùng với một vài quân lính, thị nữa và hoạn quan), Điện Cần Chánh với kiến trúc tuyệt đẹp – được đánh giá là ngôi điện đẹp nhất của Tử Cấm thành, cùng với hài tòa nhà hai bên là tả vu và hữu vu, là nơi vua làm việc hàng ngày và thiết thường triều.

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 3 Hoang cung mot thuo vang son Tu cam thanh 
Hữu Vu – nơi các quan võ chuẫn bị trước khi yết kiến Vua

Sau Điện là bức bình phong lớn ngăn cách khu vực quan trọng nhất của tử cấm thành – Điện Càn Thành – nơi ở của Hoàng Đế, xung quanh điện là hệ thống các điện phụ với nhiều chức năng khác nhau như: Thượng Thiện Đường – nơi ăn uống, Duyệt Thị Đường – nơi xem hát, Thái Bình Lâu – nơi thư giản, cùng các vườn Ngự Uyển...Sau Điện Càn Thành là Cung Khôn Thái, nơi ở của Hoàng Hậu (từ thời Minh Mạng trở đi bãi bỏ chức hoàng hậu mà chỉ là hoàng quý phi), cùng với tam cung lục viện ở phía tây – nơi sinh hoạt của các cung tần phi tử...

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 3 Hoang cung mot thuo vang son Tu cam thanh 
Bức không ảnh chụp Tử Cấm Thành trước khi bị bom đạn chiến tranh phá huỷ

Ngoài ra trong tử cấm thành còn có các vườn Ngự là nơi thư giản, ngắm cảnh của Vua và Hoàng gia. Các vườn Ngự này ngoài các công trình kiến trúc xinh xắn còn tập hợp các kỳ hoa dị thảo từ khắp mọi miền đất nước.

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 3 Hoang cung mot thuo vang son Tu cam thanh 
Thái Bình Lâu – nơi Vua đọc sách và thư giản

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 3 Hoang cung mot thuo vang son Tu cam thanh 
Hệ thống trường lang đang được phục hồi

Đặc biệt còn có một ngôi điện rất đẹp, pha lẫn nét cổ Phương Đông cùng với kiến trúc Phương tây – Điện Kiến Trung, được kiến thiết vào thời Khải Định và là nơi sinh hoạt của Khải Định và Bảo Đại sau này, điện là một khối kiến trúc tuyệt đẹp với đường nét đậm phong cách Á Đông hòa cùng cái cứng chắc rắn rỗi của kiến trúc Tây Phương, điện gồm 2 tầng, xây bằng bê tông cốt thép, được gắn điện cùng các tiện nghi sinh hoạt hiện đại. Điện nằm ở phía Bắc tử cấm thành, gần cửa Hòa Bình và lầu Tứ Phương vô sự vừa được trùng tu gần đây.

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 3 Hoang cung mot thuo vang son Tu cam thanh 
Lầu Tứ Phương Vô Sự trên bắc Khuyết Đài vừa được trùng tu

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 3 Hoang cung mot thuo vang son Tu cam thanh 
Điện Kiến Trung trước khi bị phá huỷ - một kiệt tác kiến trúc kết hợp phong cách đông tây

Tuy nhiên do thời gian, chiến tranh cũng như sự vô ý của con người hầu như các kiến trúc trên đã thành phế tích,hay chỉ còn nền móng, và hiện nay đang có kế hoạch trùng tu dần dần.

>> Kỳ 4: Hoàng cung một thuở vàng son – Thế Miếu

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Ve voi Hue thuong - Ky 3: Hoang cung mot thuo vang son - Tu cam thanh


Tiep tuc hành trình khám phá dai noi, chúng ta den voi tu cam thành – nam sau Dien Thái Hòa, là vòng thành nam trong cùng , vòng thành quan trong nhat, noi làm viec thuong ngày và sinh hoat cua Vua và Hoàng gia.


>> Ky I : Than kinh mot thuo
>> Ky 2: Hoàng cung mot thuo vàng son – Ngo Môn và Dien Thái Hòa

Buoc qua Dai Cung môn ta den voi mot the gioi hoàn toàn khác – noi chi có Vua và các bà vo duoc o (cùng voi mot vài quân lính, thi nua và hoan quan), Dien Can Chánh voi kien trúc tuyet dep – duoc dánh giá là ngôi dien dep nhat cua Tu Cam thành, cùng voi hài tòa nhà hai bên là ta vu và huu vu, là noi vua làm viec hàng ngày và thiet thuong trieu.

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 3 Hoang cung mot thuo vang son Tu cam thanh 
Huu Vu – noi các quan võ chuan bi truoc khi yet kien Vua

Sau Dien là buc bình phong lon ngan cách khu vuc quan trong nhat cua tu cam thành – Dien Càn Thành – noi o cua Hoàng De, xung quanh dien là he thong các dien phu voi nhieu chuc nang khác nhau nhu: Thuong Thien Duong – noi an uong, Duyet Thi Duong – noi xem hát, Thái Bình Lâu – noi thu gian, cùng các vuon Ngu Uyen...Sau Dien Càn Thành là Cung Khôn Thái, noi o cua Hoàng Hau (tu thoi Minh Mang tro di bãi bo chuc hoàng hau mà chi là hoàng quý phi), cùng voi tam cung luc vien o phía tây – noi sinh hoat cua các cung tan phi tu...

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 3 Hoang cung mot thuo vang son Tu cam thanh 
Buc không anh chup Tu Cam Thành truoc khi bi bom dan chien tranh phá huy

Ngoài ra trong tu cam thành còn có các vuon Ngu là noi thu gian, ngam canh cua Vua và Hoàng gia. Các vuon Ngu này ngoài các công trình kien trúc xinh xan còn tap hop các ky hoa di thao tu khap moi mien dat nuoc.

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 3 Hoang cung mot thuo vang son Tu cam thanh 
Thái Bình Lâu – noi Vua doc sách và thu gian

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 3 Hoang cung mot thuo vang son Tu cam thanh 
He thong truong lang dang duoc phuc hoi

Dac biet còn có mot ngôi dien rat dep, pha lan nét co Phuong Dông cùng voi kien trúc Phuong tây – Dien Kien Trung, duoc kien thiet vào thoi Khai Dinh và là noi sinh hoat cua Khai Dinh và Bao Dai sau này, dien là mot khoi kien trúc tuyet dep voi duong nét dam phong cách Á Dông hòa cùng cái cung chac ran roi cua kien trúc Tây Phuong, dien gom 2 tang, xây bang bê tông cot thép, duoc gan dien cùng các tien nghi sinh hoat hien dai. Dien nam o phía Bac tu cam thành, gan cua Hòa Bình và lau Tu Phuong vô su vua duoc trùng tu gan dây.

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 3 Hoang cung mot thuo vang son Tu cam thanh 
Lau Tu Phuong Vô Su trên bac Khuyet Dài vua duoc trùng tu

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 3 Hoang cung mot thuo vang son Tu cam thanh 
Dien Kien Trung truoc khi bi phá huy - mot kiet tác kien trúc ket hop phong cách dông tây

Tuy nhiên do thoi gian, chien tranh cung nhu su vô ý cua con nguoi hau nhu các kien trúc trên dã thành phe tích,hay chi còn nen móng, và hien nay dang có ke hoach trùng tu dan dan.

>> Ky 4: Hoàng cung mot thuo vàng son – The Mieu

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Về với Huế thương - Kỳ 3: Hoàng cung một thuở vàng son - Tử cấm thành

Tiếp tục hành trình khám phá đại nội, chúng ta đến với tử cấm thành – nằm sau Điện Thái Hòa, là vòng thành nằm trong cùng , vòng thành quan trọng nhất, nơi làm việc thường ngày và sinh hoạt của Vua và Hoàng gia.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá