Du lịch sinh thái suối Lương

Khu du lịch sinh thái Suối Lương nằm phía nam hầm đèo Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc (Liên Chiểu – Đà Nẵng).


Khu du lịch sinh thái Suối Lương với diện tích trên 6ha, là một điểm du lịch lý tưởng với những công trình kiến trúc độc đáo, hội tụ nét đẹp văn hóa ba miền của dân tộc Việt Nam.

dulich4phuong.net  Du lich sinh thai suoi Luong

dulich4phuong.net  Du lich sinh thai suoi Luong
Một tác phẩm tạc từ đá trong khu du lịch sinh thái Suối Lương

Thật ấn tượng xiết bao khi đến cổng vào với cánh chim lạc cùng biểu tượng trăm trứng của mẹ Âu Cơ, trống đồng, lúa nước… được bài trí rất ấn tượng và những ngôi nhà cổ kính xứ Quảng, nhà rường Huế, nhà sàn các dân tộc Tày, Mường, Cơ Tu, Dao... Nơi đây còn có các nhà nghỉ nhỏ nằm duyên dáng ven suối với nhiều hoa rừng bướm núi, khu biệt thự trên đồi, các quầy bar, càphê dưới những tán cây rừng mát mẻ.

Dưới cầu treo là con suối Lương nước trong ngần với các đàn rùa, voi được nghệ nhân làng đá Non Nước (Đà Nẵng) tạc từ những hòn đá ngay bên dòng suối...

dulich4phuong.net  Du lich sinh thai suoi Luong

dulich4phuong.net  Du lich sinh thai suoi Luong

Suối Lương còn có một “chợ quê” với hồ Cô Tấm và Quả Thị, chày giã gạo bằng nước cùng những sản phẩm truyền thống như đèn lồng Hội An, đất nung Cẩm Hà, đồng Phước Kiều, cùng với văn hóa ẩm thực truyền thống miền Trung như: mì Quảng, bánh đúc, bánh bột lọc, bánh xèo, bánh nậm…

Đặt biệt, khu du lịch sinh thái Suối Lương – Hải Vân Park đã đưa vào một chương trình du lịch mạo hiểm mới: leo núi và khám phá Hải Vân Sơn, đây là chương trình hấp dẫn dành cho những người yêu thích mạo hiểm, nhất là khu vực được mệnh danh “Hải Vân đệ nhất hùng quan”.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Du lịch sinh thái suói Luong


Khu du lich sinh thái Suoi Luong nam phía nam ham dèo Hai Vân, phuong Hòa Hiep Bac (Liên Chieu – Dà Nang).


Khu du lich sinh thái Suoi Luong voi dien tích trên 6ha, là mot diem du lich lý tuong voi nhung công trình kien trúc doc dáo, hoi tu nét dep van hóa ba mien cua dân toc Viet Nam.

dulich4phuong.net  Du lich sinh thai suoi Luong

dulich4phuong.net  Du lich sinh thai suoi Luong
Mot tác pham tac tu dá trong khu du lich sinh thái Suoi Luong

That an tuong xiet bao khi den cong vào voi cánh chim lac cùng bieu tuong tram trung cua me Âu Co, trong dong, lúa nuoc… duoc bài trí rat an tuong và nhung ngôi nhà co kính xu Quang, nhà ruong Hue, nhà sàn các dân toc Tày, Muong, Co Tu, Dao... Noi dây còn có các nhà nghi nho nam duyên dáng ven suoi voi nhieu hoa rung buom núi, khu biet thu trên doi, các quay bar, càphê duoi nhung tán cây rung mát me.

Duoi cau treo là con suoi Luong nuoc trong ngan voi các dàn rùa, voi duoc nghe nhân làng dá Non Nuoc (Dà Nang) tac tu nhung hòn dá ngay bên dòng suoi...

dulich4phuong.net  Du lich sinh thai suoi Luong

dulich4phuong.net  Du lich sinh thai suoi Luong

Suoi Luong còn có mot “cho quê” voi ho Cô Tam và Qua Thi, chày giã gao bang nuoc cùng nhung san pham truyen thong nhu dèn long Hoi An, dat nung Cam Hà, dong Phuoc Kieu, cùng voi van hóa am thuc truyen thong mien Trung nhu: mì Quang, bánh dúc, bánh bot loc, bánh xèo, bánh nam…

Dat biet, khu du lich sinh thái Suoi Luong – Hai Vân Park dã dua vào mot chuong trình du lich mao hiem moi: leo núi và khám phá Hai Vân Son, dây là chuong trình hap dan dành cho nhung nguoi yêu thích mao hiem, nhat là khu vuc duoc menh danh “Hai Vân de nhat hùng quan”.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Du lịch sinh thái suối Lương

Khu du lịch sinh thái Suối Lương nằm phía nam hầm đèo Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc (Liên Chiểu – Đà Nẵng).
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá