Về với Huế thương - Kỳ 8: Lăng tẩm – Uy nghi Lăng Minh Mạng

Kỳ này ta sẽ đến với Hiếu lăng – lăng Vua Minh Mạng, vị Vua thứ hai của triều Nguyễn. Được ca ngợi là ông Vua tài năng nhất, người ban hành ra những cải cách giúp đất nước dần lấy lại sự hùng mạnh. Ông nổi tiếng là người cương trực và rất chăm lo chính sự, không bao giờ Ông trễ một buổi chầu nào. Chính vì lẽ đó mà lăng của Ông cũng toát lên cái uy nghiêm trầm mặt, cái cân đối trong từng đường nét kiến trúc, trong bố cục công trình. Hãy bắt đầu hành trình khám phá lăng Minh Mạng.


>> Kỳ 7: Lăng tẩm – Ngang dọc một thời với Lăng Gia Long
>> Ký sự nhiều kỳ: Về với Huề thương

  dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 8 Lang tam Uy nghi Lang Minh Mang
Lăng nhìn từ bên ngoài

Lăng Minh Mạng còn gọi là Hiếu lăng (do vua Thiệu Trị cho xây dựng), nằm trên núi Cẩm Khê, gần ngã ba Bằng Lãng là nơi hội lưu của hai dòng Hữu Trạch và Tả Trạch hợp thành sông Hương, cách cố đô Huế 12 km.

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 8 Lang tam Uy nghi Lang Minh Mang 
Sùng Ân Điện

Quá trình xây dựng lăng rất kỳ công, khi lên ngôi Ông đã cho người đi tìm cuộc đất tốt để xây cất mộ phần cho mình, qua nhiều lần đắn đo suy nghỉ, cuộc đất ở nơi hội lưu hai dòng sông để xây mộ phần, nhưng công việc xây dựng lại gặp nhiều khó khăn, nên đến khi Ông qua đời vẫn chưa xong, phải đến năm 1843 dưới thời Thiệu Trị mới hoàn thành.

  dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 8 Lang tam Uy nghi Lang Minh Mang
Bi đình

Tổng thể lăng là một sự cân đối, xuyên suốt trục thần đạo dài 700m từ Đại Hồng môn đến hết mộ phần của Vua. Điểm đặt biệt của lăng là tẩm và lăng nằm trên một trục chứ không phân chia thành hai như lăng Gia Long.

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 8 Lang tam Uy nghi Lang Minh Mang 
Bên trong Sùng Ân điện

Từ Đại Hồng môn bắt đầu là sân chầu với hai hàng quan văn võ, ngựa voi ở hai bên, tiếp đến là Phụng Thần sơn, đặt bia “thánh tích thần công” do vua Triệu Trị viết để ghi nhớ công lao của vua cha.

Qua khỏi bi đình ta đến với 3 tầng sân gạch rất rộng, được lát gạch Bát Tràng, sở dĩ làm cái sân rộng như vậy là để giảm bớt cái dày đặt của các công trình kiến trúc cũng như tạo ra sự linh thiêng cho khu tẩm. Lên tầng ba ta sẽ đến Hiển Đức môn, cửa chính của tẩm điện (cửa này vừa được trùng tu). Qua cổng ta sẽ vào đến Sùng Ân điện nơi đặt bài vị của Vua và Hoàng Hậu.

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 8 Lang tam Uy nghi Lang Minh Mang 
Thiên nhiên vừa thơ mộng vừa lãng mạn

Hai bên điện có tả hữu tùng tự, nơi của quan văn võ. Đi vào trong điện là thế giới của vàng son lộng lậy, chính giữa điện là án thờ Vua cùng vợ, ngoài ra còn có các kỹ vật của Vua lúc còn sống. Phía sau còn có hai ngôi nhà phụ hai bên dùng làm nơi ăn ở của các bà phi lên đây nhang khói cho Vua.

Qua khỏi khu tẩm ta sẽ đến với một thế giới của thiên nhiên hòa với kiến trúc: hồ Trừng Minh,tòa Minh Lâu, hồ Tân Nguyệt, cuối cùng là bửu thành – nơi đặt mộ phần của Vua. Bửu thành có hình tròn tượng trưng cho trời tương ứng với la khu tẩm khu hình vuông tượng trưng cho đất.

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 8 Lang tam Uy nghi Lang Minh Mang 
Minh Lâu, nơi đi về của linh hồn Tiên Đế

Toàn bộ khu lăng mộ là một hệ thống kiến trúc hòa quyện với thiên nhiên có dáng như một con người đang nằm thoải mái đầu tựa vào bửu thành, chân đặt ở Đại Hồng môn. Xung quang là hồ Trừng Minh bao la như bao bọc ôm lấy thân người. Lăng còn có ý nghĩa là sự thống nhất giang sơn từ Bắc tới Nam với trái tim đặt ở Huế là tẩm điện thờ Vua.

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 8 Lang tam Uy nghi Lang Minh Mang 
Nội thất Sùng Ân điện

Lúc nguyên thủy quanh khu thờ tự còn có các lầu gác đình tạ nhưng hiện nay chỉ còn nền móng mà thôi.

Ngày nay đến với lăng ta sẽ hòa mình vào cái bao la mà thâm nghiêm uy nghi như chính người chủ lăng vậy.

Để đi đến lăng ta có thể đi thuyền trên sông Hương hoặc đường bộ khoảng 12km.

Tham khảo các tour để về tham quan Huế nhé !
>> Tour: Huế - Phong Nha – Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An
>>
Tour 'Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng - Hội An - La Vang - Huế - Phong Nha'
Và còn nhiều tour du lịch đến Huề tại : Tour hay cho bạn của dulich4phuong.net

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Ve voi Hue thuong - Ky 8: Lang tam – Uy nghi Lang Minh Mang


Ky này ta se den voi Hieu lang – lang Vua Minh Mang, vi Vua thu hai cua trieu Nguyen. Duoc ca ngoi là ông Vua tài nang nhat, nguoi ban hành ra nhung cai cách giúp dat nuoc dan lay lai su hùng manh. Ông noi tieng là nguoi cuong truc và rat cham lo chính su, không bao gio Ông tre mot buoi chau nào. Chính vì le dó mà lang cua Ông cung toát lên cái uy nghiêm tram mat, cái cân doi trong tung duong nét kien trúc, trong bo cuc công trình. Hãy bat dau hành trình khám phá lang Minh Mang.


>> Ky 7: Lang tam – Ngang doc mot thoi voi Lang Gia Long
>> Ký su nhieu ky: Ve voi Hue thuong

  dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 8 Lang tam Uy nghi Lang Minh Mang
Lang nhìn tu bên ngoài

Lang Minh Mang còn goi là Hieu lang (do vua Thieu Tri cho xây dung), nam trên núi Cam Khê, gan ngã ba Bang Lãng là noi hoi luu cua hai dòng Huu Trach và Ta Trach hop thành sông Huong, cách co dô Hue 12 km.

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 8 Lang tam Uy nghi Lang Minh Mang 
Sùng Ân Dien

Quá trình xây dung lang rat ky công, khi lên ngôi Ông dã cho nguoi di tìm cuoc dat tot de xây cat mo phan cho mình, qua nhieu lan dan do suy nghi, cuoc dat o noi hoi luu hai dòng sông de xây mo phan, nhung công viec xây dung lai gap nhieu khó khan, nên den khi Ông qua doi van chua xong, phai den nam 1843 duoi thoi Thieu Tri moi hoàn thành.

  dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 8 Lang tam Uy nghi Lang Minh Mang
Bi dình

Tong the lang là mot su cân doi, xuyên suot truc than dao dài 700m tu Dai Hong môn den het mo phan cua Vua. Diem dat biet cua lang là tam và lang nam trên mot truc chu không phân chia thành hai nhu lang Gia Long.

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 8 Lang tam Uy nghi Lang Minh Mang 
Bên trong Sùng Ân dien

Tu Dai Hong môn bat dau là sân chau voi hai hàng quan van võ, ngua voi o hai bên, tiep den là Phung Than son, dat bia “thánh tích than công” do vua Trieu Tri viet de ghi nho công lao cua vua cha.

Qua khoi bi dình ta den voi 3 tang sân gach rat rong, duoc lát gach Bát Tràng, so di làm cái sân rong nhu vay là de giam bot cái dày dat cua các công trình kien trúc cung nhu tao ra su linh thiêng cho khu tam. Lên tang ba ta se den Hien Duc môn, cua chính cua tam dien (cua này vua duoc trùng tu). Qua cong ta se vào den Sùng Ân dien noi dat bài vi cua Vua và Hoàng Hau.

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 8 Lang tam Uy nghi Lang Minh Mang 
Thiên nhiên vua tho mong vua lãng man

Hai bên dien có ta huu tùng tu, noi cua quan van võ. Di vào trong dien là the gioi cua vàng son long lay, chính giua dien là án tho Vua cùng vo, ngoài ra còn có các ky vat cua Vua lúc còn song. Phía sau còn có hai ngôi nhà phu hai bên dùng làm noi an o cua các bà phi lên dây nhang khói cho Vua.

Qua khoi khu tam ta se den voi mot the gioi cua thiên nhiên hòa voi kien trúc: ho Trung Minh,tòa Minh Lâu, ho Tân Nguyet, cuoi cùng là buu thành – noi dat mo phan cua Vua. Buu thành có hình tròn tuong trung cho troi tuong ung voi la khu tam khu hình vuông tuong trung cho dat.

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 8 Lang tam Uy nghi Lang Minh Mang 
Minh Lâu, noi di ve cua linh hon Tiên De

Toàn bo khu lang mo là mot he thong kien trúc hòa quyen voi thiên nhiên có dáng nhu mot con nguoi dang nam thoai mái dau tua vào buu thành, chân dat o Dai Hong môn. Xung quang là ho Trung Minh bao la nhu bao boc ôm lay thân nguoi. Lang còn có ý nghia là su thong nhat giang son tu Bac toi Nam voi trái tim dat o Hue là tam dien tho Vua.

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 8 Lang tam Uy nghi Lang Minh Mang 
Noi that Sùng Ân dien

Lúc nguyên thuy quanh khu tho tu còn có các lau gác dình ta nhung hien nay chi còn nen móng mà thôi.

Ngày nay den voi lang ta se hòa mình vào cái bao la mà thâm nghiêm uy nghi nhu chính nguoi chu lang vay.

De di den lang ta có the di thuyen trên sông Huong hoac duong bo khoang 12km.

Tham khao các tour de ve tham quan Hue nhé !
>> Tour: Hue - Phong Nha – Dà Nang – Bà Nà – Hoi An
>>
Tour 'Thành pho Ho Chí Minh - Dà Nang - Hoi An - La Vang - Hue - Phong Nha'
Và còn nhieu tour du lich den Hue tai : Tour hay cho ban cua dulich4phuong.net

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Về với Huế thương - Kỳ 8: Lăng tẩm – Uy nghi Lăng Minh Mạng

Kỳ này ta sẽ đến với Hiếu lăng – lăng Vua Minh Mạng, vị Vua thứ hai của triều Nguyễn. Được ca ngợi là ông Vua tài năng nhất, người ban hành ra những cải cách giúp đất nước dần lấy lại sự hùng mạnh. Ông nổi tiếng là người cương trực và rất chăm lo chính sự, không bao giờ Ông trễ một buổi chầu nào. Chính vì lẽ đó mà lăng của Ông cũng toát lên cái uy nghiêm trầm mặt, cái cân đối trong từng đường nét kiến trúc, trong bố cục công trình. Hãy bắt đầu hành trình khám phá lăng Minh Mạng.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá