Thác Bobla hùng vĩ giữa thiên nhiên

Ấn tượng đầu tiên khiến bạn ngỡ ngàng là dòng thác cao 50 m như một dải lụa trắng tinh đổ sầm sập xuống lòng hồ, tung bọt trắng xoá.


>> Hoang sơ thác Ba Zọt
>> Khám phá rừng Thác Mai - Đồng Nai

Thác Bobla thuộc xã Liên Đầm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố Đà Lạt hơn 50km và cách thị xã Bảo Lộc 25km. Nằm cách quốc lộ 20 chỉ khoảng 300m đường vòng, thác đọc theo tiếng K’ho là Pố Pla (nghĩa là đầu ngà voi), thác nằm trên suối Đa Rê-am (Da Réam), rộng hơn 20m và cao khoảng 55m.

dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien
Cổng chào khu du lịch.
 
dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien
Đường vào thác uốn cong theo màu xanh của con dốc.

Theo lời kể của đồng bào dân tộc bản xứ thì vào thời xa xưa, xưa lắm - khi người Chàm cai trị, họ bắt người dân bản xứ phải đóng thuế bằng da thú, sừng tê giác, hươu nai… đặc biệt là ngà voi. Một lần, nhờ trí tuệ của mình, vị tù trưởng của bộ tộc nơi con thác đã tìm được một cặp ngà voi cao đến nỗi "ngựa phi qua cũng không được" để dâng vua. Vua Chàm thích quá nên đặt cho nơi này là Pố Pla và dòng thác cũng mang tên là Pố Pla.

dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien

dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien

dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien

dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien
Cột nước trắng xóa nổi bật giữa màu xanh của những cây cổ thụ,
màu phù sa của con suối dưới chân thác.
 
dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien

dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien
Không ít du khách không ngại gian khó "lội bộ" xuống tận chân thác
để chạm tay vào dòng nước mát lạnh.

dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien

dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien
 
dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien

dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien
Dòng thác như mái tóc dài sơn nữ.
 
dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien
Hoa anh đào nở rộ.

Thác là điểm nhấn nên khu du lịch chỉ có các trò như leo thác, khám phá rừng, câu cá, thích hợp cho những người thích phiêu lưu, mạo hiểm. Du khách thể đến đây bằng xe máy, bắt xe đò tuyến TP HCM - Đà Lạt với mức giá từ 100.000 - 130.000 đồng/người, hoặc tham gia tour với mức giá từ 1triệu đồng/người.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Thac Bobla hung vi giua thien nhien


An tuong dau tiên khien ban ngo ngàng là dòng thác cao 50 m nhu mot dai lua trang tinh do sam sap xuong lòng ho, tung bot trang xoá.


>> Hoang so thác Ba Zot
>> Khám phá rung Thác Mai - Dong Nai

Thác Bobla thuoc xã Liên Dam, huyen Di Linh, tinh Lâm Dong, cách thành pho Dà Lat hon 50km và cách thi xã Bao Loc 25km. Nam cách quoc lo 20 chi khoang 300m duong vòng, thác doc theo tieng K’ho là Po Pla (nghia là dau ngà voi), thác nam trên suoi Da Rê-am (Da Réam), rong hon 20m và cao khoang 55m.

dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien
Cong chào khu du lich.
 
dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien
Duong vào thác uon cong theo màu xanh cua con doc.

Theo loi ke cua dong bào dân toc ban xu thì vào thoi xa xua, xua lam - khi nguoi Chàm cai tri, ho bat nguoi dân ban xu phai dóng thue bang da thú, sung tê giác, huou nai… dac biet là ngà voi. Mot lan, nho trí tue cua mình, vi tù truong cua bo toc noi con thác dã tìm duoc mot cap ngà voi cao den noi "ngua phi qua cung không duoc" de dâng vua. Vua Chàm thích quá nên dat cho noi này là Po Pla và dòng thác cung mang tên là Po Pla.

dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien

dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien

dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien

dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien
Cot nuoc trang xóa noi bat giua màu xanh cua nhung cây co thu,
màu phù sa cua con suoi duoi chân thác.
 
dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien

dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien
Không ít du khách không ngai gian khó "loi bo" xuong tan chân thác
de cham tay vào dòng nuoc mát lanh.

dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien

dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien
 
dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien

dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien
Dòng thác nhu mái tóc dài son nu.
 
dulich4phuong.net Thac Bobla hung vi giua thien nhien
Hoa anh dào no ro.

Thác là diem nhan nên khu du lich chi có các trò nhu leo thác, khám phá rung, câu cá, thích hop cho nhung nguoi thích phiêu luu, mao hiem. Du khách the den dây bang xe máy, bat xe dò tuyen TP HCM - Dà Lat voi muc giá tu 100.000 - 130.000 dong/nguoi, hoac tham gia tour voi muc giá tu 1trieu dong/nguoi.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Thác Bobla hùng vĩ giữa thiên nhiên

Ấn tượng đầu tiên khiến bạn ngỡ ngàng là dòng thác cao 50 m như một dải lụa trắng tinh đổ sầm sập xuống lòng hồ, tung bọt trắng xoá.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá