Về Thanh Hóa thăm di tích Lam Kinh

Nằm cách Hà Nội 150km, khu di tích lịch sử cấp quốc gia Lam Kinh ở xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân là một trong những danh thắng nổi tiếng của tỉnh Thanh Hóa. Di tích này nằm giữa một vùng cây cối xanh tươi, rộng khoảng 30ha, gồm đền, miếu, lăng và một hành cung của các vua nhà Hậu Lê mỗi lần về bái yết tổ tiên.


dulich4phuong.net Về Thanh Hóa thăm di tích Lam Kinh
Thành điện Lam Kinh

Lê Lợi sau 10 năm lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1428) đã giành thắng lợi và lên ngôi vua, đóng đô ở Thăng Long. Đồng thời ông cho xây dựng ở quê nhà Thanh Hóa một kinh thành gọi là Lam Kinh hay còn gọi là Tây Kinh.

Thành điện Lam Kinh phía bắc dựa vào núi Dầu mặt nam nhìn ra sông Chu - có núi Chúa làm tiền án, bên tả là rừng Phú Lâm, bên hữu là núi Hương và núi Hàm Rồng. Khu Hoàng thành, cung điện và Thái miếu ở Lam Kinh được bố trí xây dựng theo trục Nam – Bắc trên một khoảng đồi gò có hình dáng chữ vương.

dulich4phuong.net Về Thanh Hóa thăm di tích Lam Kinh
Cây đa cổ thụ

Bốn mặt thành có chiều dài 314m, bề ngang 254m, tường thành phía bắc hình cánh cung có bán kính 164m, thành dày 1m. Qua khảo cổ và dấu tích còn lại cho thấy xưa kia ở đây đã từng tồn tại Ngọ môn, sân rồng, chính điện, khu Thái miếu… nguy nga tráng lệ.

Mặt trước ngoài hoàng thành dài khoảng 100m còn lại dấu vết của cổng vào rộng trên 6m, hai bên có hai bức tường thành hình cánh cung kéo dài đến sát bờ sông Ngọc. Sông này bắt nguồn từ Tây Hồ, chạy vòng qua trước thành và điện Lam Kinh. Theo sách Hoàng việt dư địa chí xưa kia, nước sông trong veo, đáy sông có nhiều sỏi tròn đẹp, trông rất đáng yêu, không ai dám lấy.

dulich4phuong.net Về Thanh Hóa thăm di tích Lam Kinh
Vĩnh Lăng

Trên sông có bắc một cây cầu tên là Tiên Loan Kiều hình cánh cung, còn có tên gọi là Cầu Bạch, trên cầu có lợp ngói, qua cầu khoảng 50m thì đến một giếng cổ. Trước kia dưới giếng còn thả sen để giữ cho nước mát trong những ngày hè nóng nực. Bờ giếng phía bắc có lát bậc đá lên xuống gọi là bến nước. Gần đó là cây đa cổ hơn trăm năm tuổi tỏa bóng mát rượi.

Cách quần thể Hoàng thành 50m, Vĩnh Lăng – lăng vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) được xây dựng trên một dải đất bằng phẳng. Vĩnh Lăng được chọn đặt trên một thế đất rất đẹp, phía trước có minh đường rộng rãi và tiền án là núi Chúa, phía sau có gối tựa là núi Dầu, hai bên tả, hữu có hai dãy núi tạo thế hổ phục long chầu.

dulich4phuong.net Về Thanh Hóa thăm di tích Lam Kinh
Chính điện đền Lê Lai

Đối diện lại có sông làm bạch hổ. Bố cục và phong cách kiến trúc của Vĩnh Lăng đơn giản nhưng tôn nghiêm, tự nhiên và trang nhã. Lăng đắp đất hình lập phương, bốn phía bên ngoài xây chèn bằng đá đục.

Trước lăng có hai hàng tượng quan hầu và tượng các linh vật (gồm bốn cặp ngựa, nghê, tê giác, cọp) tạc bằng đá, theo phong thủy thì các hàng tượng này được dựng để trấn trạch. Giữa hai hàng tượng chầu vào là một lối đi rộng hơn hai mét gọi là thần đạo.


dulich4phuong.net Về Thanh Hóa thăm di tích Lam Kinh
Điện Lê Lai trong một ngày hội

Nếu còn thời gian, du khách có thể đi thăm đền Lê Lai ở cách đó 6km. Đây cũng là một di tích đẹp và đặc biệt lại nằm trong vùng không gian văn hóa Mường của xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc.


dulich4phuong.net Về Thanh Hóa thăm di tích Lam Kinh
Tượng linh vật
Ve Thanh Hoa tham di tich Lam Kinh


Nam cách Hà Noi 150km, khu di tích lich su cap quoc gia Lam Kinh o xã Xuân Lam, huyen Tho Xuân là mot trong nhung danh thang noi tieng cua tinh Thanh Hóa. Di tích này nam giua mot vùng cây coi xanh tuoi, rong khoang 30ha, gom den, mieu, lang và mot hành cung cua các vua nhà Hau Lê moi lan ve bái yet to tiên.


dulich4phuong.net Ve Thanh Hoa tham di tich Lam Kinh
Thành dien Lam Kinh

Lê Loi sau 10 nam lãnh dao cuoc khoi nghia Lam Son (1418-1428) dã giành thang loi và lên ngôi vua, dóng dô o Thang Long. Dong thoi ông cho xây dung o quê nhà Thanh Hóa mot kinh thành goi là Lam Kinh hay còn goi là Tây Kinh.

Thành dien Lam Kinh phía bac dua vào núi Dau mat nam nhìn ra sông Chu - có núi Chúa làm tien án, bên ta là rung Phú Lâm, bên huu là núi Huong và núi Hàm Rong. Khu Hoàng thành, cung dien và Thái mieu o Lam Kinh duoc bo trí xây dung theo truc Nam – Bac trên mot khoang doi gò có hình dáng chu vuong.

dulich4phuong.net Ve Thanh Hoa tham di tich Lam Kinh
Cây da co thu

Bon mat thành có chieu dài 314m, be ngang 254m, tuong thành phía bac hình cánh cung có bán kính 164m, thành dày 1m. Qua khao co và dau tích còn lai cho thay xua kia o dây dã tung ton tai Ngo môn, sân rong, chính dien, khu Thái mieu… nguy nga tráng le.

Mat truoc ngoài hoàng thành dài khoang 100m còn lai dau vet cua cong vào rong trên 6m, hai bên có hai buc tuong thành hình cánh cung kéo dài den sát bo sông Ngoc. Sông này bat nguon tu Tây Ho, chay vòng qua truoc thành và dien Lam Kinh. Theo sách Hoàng viet du dia chí xua kia, nuoc sông trong veo, dáy sông có nhieu soi tròn dep, trông rat dáng yêu, không ai dám lay.

dulich4phuong.net Ve Thanh Hoa tham di tich Lam Kinh
Vinh Lang

Trên sông có bac mot cây cau tên là Tiên Loan Kieu hình cánh cung, còn có tên goi là Cau Bach, trên cau có lop ngói, qua cau khoang 50m thì den mot gieng co. Truoc kia duoi gieng còn tha sen de giu cho nuoc mát trong nhung ngày hè nóng nuc. Bo gieng phía bac có lát bac dá lên xuong goi là ben nuoc. Gan dó là cây da co hon tram nam tuoi toa bóng mát ruoi.

Cách quan the Hoàng thành 50m, Vinh Lang – lang vua Lê Thái To (Lê Loi) duoc xây dung trên mot dai dat bang phang. Vinh Lang duoc chon dat trên mot the dat rat dep, phía truoc có minh duong rong rãi và tien án là núi Chúa, phía sau có goi tua là núi Dau, hai bên ta, huu có hai dãy núi tao the ho phuc long chau.

dulich4phuong.net Ve Thanh Hoa tham di tich Lam Kinh
Chính dien den Lê Lai

Doi dien lai có sông làm bach ho. Bo cuc và phong cách kien trúc cua Vinh Lang don gian nhung tôn nghiêm, tu nhiên và trang nhã. Lang dap dat hình lap phuong, bon phía bên ngoài xây chèn bang dá duc.

Truoc lang có hai hàng tuong quan hau và tuong các linh vat (gom bon cap ngua, nghê, tê giác, cop) tac bang dá, theo phong thuy thì các hàng tuong này duoc dung de tran trach. Giua hai hàng tuong chau vào là mot loi di rong hon hai mét goi là than dao.


dulich4phuong.net Ve Thanh Hoa tham di tich Lam Kinh
Dien Lê Lai trong mot ngày hoi

Neu còn thoi gian, du khách có the di tham den Lê Lai o cách dó 6km. Dây cung là mot di tích dep và dac biet lai nam trong vùng không gian van hóa Muong cua xã Kiên Tho, huyen Ngoc Lac.


dulich4phuong.net Ve Thanh Hoa tham di tich Lam Kinh
Tuong linh vat

Về Thanh Hóa thăm di tích Lam Kinh

Nằm cách Hà Nội 150km, khu di tích lịch sử cấp quốc gia Lam Kinh ở xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân là một trong những danh thắng nổi tiếng của tỉnh Thanh Hóa. Di tích này nằm giữa một vùng cây cối xanh tươi, rộng khoảng 30ha, gồm đền, miếu, lăng và một hành cung của các vua nhà Hậu Lê mỗi lần về bái yết tổ tiên.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá