Hoang sơ Hang Đầu Gỗ

Hang Đầu Gỗ nằm trên đảo Đầu Gỗ thuộc vịnh Hạ Long, cách cảng du lịch Bãi Cháy (Quảng Ninh) khoảng 6 km.


Hang Đầu Gỗ rộng khoảng 5000 m2, cửa hang rộng 17 m và cao 12 m. Hang Đầu Gỗ nằm ở độ cao 27m so với mực nước biển, cùng độ tuổi tạo thành với động Thiên Cung - thời Pleixtocen muộn cách ngày nay khoảng 2 triệu năm. Hang Đầu Gỗ như tập trung được một quần thể kiến trúc cổ xưa.

dulich4phuong.net Hoang sơ Hang Đầu Gỗ 
Du khách đến thăm hang.

dulich4phuong.net Hoang sơ Hang Đầu Gỗ 
Hang Đầu Gỗ như tập trung được một quần thể kiến trúc cổ xưa.

Hang Đầu Gỗ toát ra một vẻ đẹp cổ kính, hoang sơ và tĩnh mịch với nhiều cột đá, trụ đá, măng đá nhỏ nhắn, cao vút như muốn vươn tận trời xanh... Hang có hệ động thực vật đa dạng phong phú. Do có cửa hang được mở rộng nên độ ẩm trong lòng hang cao, cộng với sự tác động của ánh sáng mặt trời nên có thể thấy ngay được sự phát triển đa dạng của hệ thực vật, đặc biệt là rêu, cây dương xỉ và cây thân gỗ... Đây là một đặc điểm khác biệt so với nhiều hang động khác trên vịnh Hạ Long. Tự hang này chia thành 3 ngăn. Ngăn thứ nhất, hệ thống nhũ đá có nhiều hình ảnh quen thuộc với cuộc sống: sư tử, trăn, rùa, và thậm chí cả hình ảnh đôi gà chọi... Ngăn thứ hai, bắt đầu bằng một bức tranh hoành tráng - hình ảnh những hòn đảo đá lô nhô trên sóng nước cũng được khắc hoạ rõ nét trên bức tranh này. Ngăn thứ 3, là hình ảnh những cột đá khổng lồ, vừa không thô nhám, cứng nhắc, vừa xinh xắn, mềm mại.

dulich4phuong.net Hoang sơ Hang Đầu Gỗ

dulich4phuong.net Hoang sơ Hang Đầu Gỗ

dulich4phuong.net Hoang sơ Hang Đầu Gỗ 
Du khách thỏa trí tưởng tượng các khối đá trong hang.

Về nguồn gốc tên gọi Đầu Gỗ, hiện nay, chúng ta thấy trên các tài liệu giới thiệu du lịch vịnh Hạ Long và trong dân gian, có 3 cách giải thích khác nhau.

Thuyết thứ nhất, theo truyền tụng của người dân địa phương và các cụ cao tuổi thì hang Đầu Gỗ cũng có tên là hang Giấu Gỗ (sau gọi chệch thành Đầu Gỗ) vì nó gắn liền với câu chuyện lịch sử. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông thế kỷ 13 của vua tôi nhà Trần, là nơi quân sĩ nhà Trần cất giấu những chiếc cọc gỗ trước khi đem xuống cắm dưới lòng sông Bạch Đằng (Yên Hưng) để xây dựng trận địa cọc tiêu diệt binh thuyền giặc. Câu chuyện này đã lý giải cho cái tên thuần Việt độc đáo của hang đồng thời nhắc nhở mọi người nhớ lại sự kiện chiến công oanh liệt của quân dân thời Trần chống quân xâm lược Nguyên Mông cách đây hơn 7 thế kỷ. Người dân vẫn lưu truyền câu ca dao: "Hồng Gai có núi Bài Thơ/ Có hang Đầu Gỗ có chùa Long Tiên" .

Còn thuyết thứ 2 thì giải thích dãy đảo Đầu Gỗ có hình cánh cung tạo ra trước hang Đầu Gỗ một vụng kín gió, nên ngư dân thường tụ về đây trong những ngày giông bão, hoặc sau một thời gian đánh bắt, họ thả neo sinh sống đông đúc và sửa chữa đóng lại thuyền bè tại đây nên có nhiều mấu gỗ sót lại. Có lẽ tên hang Đầu Gỗ hình thành từ sự việc này.

Thuyết thứ 3 giải thích, do hang nằm trên dãy đảo mà trông xa có dáng tựa một cây gỗ khổng lồ nên căn cứ vào hình dáng của đảo người ta đặt cho hang là Đầu Gỗ.

dulich4phuong.net Hoang sơ Hang Đầu Gỗ

dulich4phuong.net Hoang sơ Hang Đầu Gỗ 
Vẻ đẹ, hoang sơ và tĩnh mịch với nhiều cột đá, trụ đá,
măng đá nhỏ nhắn, cao vút như muốn vươn tận trời xanh...

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Hoang so Hang Dau Go


Hang Dau Go nam trên dao Dau Go thuoc vinh Ha Long, cách cang du lich Bãi Cháy (Quang Ninh) khoang 6 km.


Hang Dau Go rong khoang 5000 m2, cua hang rong 17 m và cao 12 m. Hang Dau Go nam o do cao 27m so voi muc nuoc bien, cùng do tuoi tao thành voi dong Thiên Cung - thoi Pleixtocen muon cách ngày nay khoang 2 trieu nam. Hang Dau Go nhu tap trung duoc mot quan the kien trúc co xua.

dulich4phuong.net Hoang so Hang Dau Go 
Du khách den tham hang.

dulich4phuong.net Hoang so Hang Dau Go 
Hang Dau Go nhu tap trung duoc mot quan the kien trúc co xua.

Hang Dau Go toát ra mot ve dep co kính, hoang so và tinh mich voi nhieu cot dá, tru dá, mang dá nho nhan, cao vút nhu muon vuon tan troi xanh... Hang có he dong thuc vat da dang phong phú. Do có cua hang duoc mo rong nên do am trong lòng hang cao, cong voi su tác dong cua ánh sáng mat troi nên có the thay ngay duoc su phát trien da dang cua he thuc vat, dac biet là rêu, cây duong xi và cây thân go... Dây là mot dac diem khác biet so voi nhieu hang dong khác trên vinh Ha Long. Tu hang này chia thành 3 ngan. Ngan thu nhat, he thong nhu dá có nhieu hình anh quen thuoc voi cuoc song: su tu, tran, rùa, và tham chí ca hình anh dôi gà choi... Ngan thu hai, bat dau bang mot buc tranh hoành tráng - hình anh nhung hòn dao dá lô nhô trên sóng nuoc cung duoc khac hoa rõ nét trên buc tranh này. Ngan thu 3, là hình anh nhung cot dá khong lo, vua không thô nhám, cung nhac, vua xinh xan, mem mai.

dulich4phuong.net Hoang so Hang Dau Go

dulich4phuong.net Hoang so Hang Dau Go

dulich4phuong.net Hoang so Hang Dau Go 
Du khách thoa trí tuong tuong các khoi dá trong hang.

Ve nguon goc tên goi Dau Go, hien nay, chúng ta thay trên các tài lieu gioi thieu du lich vinh Ha Long và trong dân gian, có 3 cách giai thích khác nhau.

Thuyet thu nhat, theo truyen tung cua nguoi dân dia phuong và các cu cao tuoi thì hang Dau Go cung có tên là hang Giau Go (sau goi chech thành Dau Go) vì nó gan lien voi câu chuyen lich su. Trong cuoc kháng chien chong quân xâm luoc Nguyên Mông the ky 13 cua vua tôi nhà Tran, là noi quân si nhà Tran cat giau nhung chiec coc go truoc khi dem xuong cam duoi lòng sông Bach Dang (Yên Hung) de xây dung tran dia coc tiêu diet binh thuyen giac. Câu chuyen này dã lý giai cho cái tên thuan Viet doc dáo cua hang dong thoi nhac nho moi nguoi nho lai su kien chien công oanh liet cua quân dân thoi Tran chong quân xâm luoc Nguyên Mông cách dây hon 7 the ky. Nguoi dân van luu truyen câu ca dao: "Hong Gai có núi Bài Tho/ Có hang Dau Go có chùa Long Tiên" .

Còn thuyet thu 2 thì giai thích dãy dao Dau Go có hình cánh cung tao ra truoc hang Dau Go mot vung kín gió, nên ngu dân thuong tu ve dây trong nhung ngày giông bão, hoac sau mot thoi gian dánh bat, ho tha neo sinh song dông dúc và sua chua dóng lai thuyen bè tai dây nên có nhieu mau go sót lai. Có le tên hang Dau Go hình thành tu su viec này.

Thuyet thu 3 giai thích, do hang nam trên dãy dao mà trông xa có dáng tua mot cây go khong lo nên can cu vào hình dáng cua dao nguoi ta dat cho hang là Dau Go.

dulich4phuong.net Hoang so Hang Dau Go

dulich4phuong.net Hoang so Hang Dau Go 
Ve de, hoang so và tinh mich voi nhieu cot dá, tru dá,
mang dá nho nhan, cao vút nhu muon vuon tan troi xanh...

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Hoang sơ Hang Đầu Gỗ

Hang Đầu Gỗ nằm trên đảo Đầu Gỗ thuộc vịnh Hạ Long, cách cảng du lịch Bãi Cháy (Quảng Ninh) khoảng 6 km.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá