Những hang động kỳ ảo ở Ninh Bình

Với các dãy núi bao quanh, hang động xuyên qua lòng núi, khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.


>>>  Phát hiện hang động đẹp hơn cả Sơn Đoòng

dulich4phuong.net Nhung hang dong ky ao o Ninh Binh

Khu du lịch sinh thái hang động Tràng An rộng hơn 550ha, thuộc dãy núi Thành Trì Thiên Tạo của kinh đô Hoa Lư xưa. Xung quanh nơi đây có núi bao bọc.

dulich4phuong.net Nhung hang dong ky ao o Ninh Binh
Hiện chưa biết chính xác số lượng hang động ở đây nhưng chỉ tính riêng
số hang xuyên thủy được khảo sát, con số này là 48.

dulich4phuong.net Nhung hang dong ky ao o Ninh Binh

Những hang động được thông với nhau bởi các thung nước. Bên trong hang động được kéo điện để phục vụ khách tham quan những nhũ đá với hình thù bắt mắt.

dulich4phuong.net Nhung hang dong ky ao o Ninh Binh

Các nhà khảo cổ và địa chất khẳng định khoảng 251 - 250 triệu năm về trước, đây là vùng biển cổ, qua quá trình vận động địa chất đã kiến tạo nên một "bảo tàng địa chất ngoài trời".

dulich4phuong.net Nhung hang dong ky ao o Ninh Binh

Các hang nước nằm ngang, xuyên qua lòng các dãy núi lớn, ngập nước thường xuyên, chuyển tải nước đối lưu chảy thông từ khe núi này đến khe núi khác thành một dòng nối liền giữa các thung.

dulich4phuong.net Nhung hang dong ky ao o Ninh Binh

Những ngọn núi cao chót vót này trước đây là đài quan sát, là tường thành bảo vệ kinh đô Hoa Lư. Tận dụng lợi thế thiên nhiên, vua Đinh Bộ Lĩnh đã cho nối những dãy núi đá vôi với nhau bằng các tường thành nhân tạo để tạo nên một đô thành vững chãi, độc đáo.

dulich4phuong.net Nhung hang dong ky ao o Ninh Binh
Du khách tham quan nhiều nhất là vào dịp hè bởi thời điểm đó các hang động rất mát mẻ.

dulich4phuong.net Nhung hang dong ky ao o Ninh Binh

Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Ninh Bình đang nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận khu du lịch sinh thái hang động Tràng An là Di sản thiên nhiên thế giới.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Nhung hang dong ky ao o Ninh Binh


Voi các dãy núi bao quanh, hang dong xuyên qua lòng núi, khu du lich sinh thái Tràng An (Ninh Bình) hap dan du khách trong và ngoài nuoc.


>>>  Phát hien hang dong dep hon ca Son Doòng

dulich4phuong.net Nhung hang dong ky ao o Ninh Binh

Khu du lich sinh thái hang dong Tràng An rong hon 550ha, thuoc dãy núi Thành Trì Thiên Tao cua kinh dô Hoa Lu xua. Xung quanh noi dây có núi bao boc.

dulich4phuong.net Nhung hang dong ky ao o Ninh Binh
Hien chua biet chính xác so luong hang dong o dây nhung chi tính riêng
so hang xuyên thuy duoc khao sát, con so này là 48.

dulich4phuong.net Nhung hang dong ky ao o Ninh Binh

Nhung hang dong duoc thông voi nhau boi các thung nuoc. Bên trong hang dong duoc kéo dien de phuc vu khách tham quan nhung nhu dá voi hình thù bat mat.

dulich4phuong.net Nhung hang dong ky ao o Ninh Binh

Các nhà khao co và dia chat khang dinh khoang 251 - 250 trieu nam ve truoc, dây là vùng bien co, qua quá trình van dong dia chat dã kien tao nên mot "bao tàng dia chat ngoài troi".

dulich4phuong.net Nhung hang dong ky ao o Ninh Binh

Các hang nuoc nam ngang, xuyên qua lòng các dãy núi lon, ngap nuoc thuong xuyên, chuyen tai nuoc doi luu chay thông tu khe núi này den khe núi khác thành mot dòng noi lien giua các thung.

dulich4phuong.net Nhung hang dong ky ao o Ninh Binh

Nhung ngon núi cao chót vót này truoc dây là dài quan sát, là tuong thành bao ve kinh dô Hoa Lu. Tan dung loi the thiên nhiên, vua Dinh Bo Linh dã cho noi nhung dãy núi dá vôi voi nhau bang các tuong thành nhân tao de tao nên mot dô thành vung chãi, doc dáo.

dulich4phuong.net Nhung hang dong ky ao o Ninh Binh
Du khách tham quan nhieu nhat là vào dip hè boi thoi diem dó các hang dong rat mát me.

dulich4phuong.net Nhung hang dong ky ao o Ninh Binh

So Van hóa The thao Du lich Ninh Bình dang nghiên cuu, xây dung ho so de trình UNESCO công nhan khu du lich sinh thái hang dong Tràng An là Di san thiên nhiên the gioi.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Những hang động kỳ ảo ở Ninh Bình

Với các dãy núi bao quanh, hang động xuyên qua lòng núi, khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá