Miếu Nổi trên sông Vàm Thuật

Trên sông Vàm Thuật đoạn qua địa phận quận Gò Vấp và quận 12 (TPHCM) có một ngôi miếu nằm giữa mênh mông sông nước. Đó là miếu Sa Tân - người địa phương quen gọi là miếu Nổi hay miếu Bà - nằm trên cồn đất rộng chừng 2.500 mét vuông, giữa bốn bề sông nước mênh mông. Hai bờ sông, một bên là khu dân cư thuộc phường 5, quận Gò Vấp và bên kia là vùng trồng hoa mai nổi tiếng của phường An Phú Đông, quận 12.


dulich4phuong.net Mieu noi tren song Vam Thuat

Theo truyền thuyết, cách đây gần hai trăm năm, một ngư phủ quăng lưới đánh cá trên dòng sông Bến Cát (thuộc xã Hạnh Thông, tổng Bình Trị Thượng huyện Gò Vấp, tỉnh Gia Định; nay thuộc TPHCM) đã vớt được một pho tượng mà lúc ấy người ta cho rằng đó là tượng Bà Thủy Tề. Từ đó, ngôi miếu thờ Bà được dân chúng trong vùng lập nên để cầu cho mưa thuận gió hòa, thuyền bè đi về bình an, thuận buồm xuôi gió.

dulich4phuong.net Mieu noi tren song Vam Thuat

Từ nhiều năm qua, miếu Nổi thường xuyên đón khách thập phương đến cầu khấn và tham quan; nhất là vào các ngày lễ, tết. Để ra miếu, phải qua đò với giá 10.000 đồng một người cho cả hai lượt đi và về.

dulich4phuong.net Mieu noi tren song Vam Thuat

Khoảng từ cuối tháng Chạp, khách ra miếu Nổi để cầu an và vãn cảnh đông không kể xiết. Từng chiếc thuyền máy cứ nối tiếp nhau đi về giữa miếu và bờ tạo nên cảnh đông vui, nhộn nhịp cho đến hết tháng Giêng mới thưa dần.

dulich4phuong.net Mieu noi tren song Vam Thuat

Miếu Nổi ấn tượng với du khách bởi kiến trúc đặc biệt với ba toà nhà nối liền nhau bởi hai khoảng sân hẹp có mái. Mái lợp ngói âm dương tráng men xanh ngọc, gồm hai tầng chồng khít lên nhau. Trên nóc mỗi toà nhà đều trang trí hình rồng chầu.

dulich4phuong.net Mieu noi tren song Vam Thuat

Trên cổng miếu đều có hình tượng long, ly, quy, phụng và các phù điêu như hoa cúc dây, lá nho, sông nước... Toàn bộ các cột, tường của miếu được cẩn sứ, ghép hình tỉ mỉ.

dulich4phuong.net Mieu noi tren song Vam Thuat

Không gian miếu rộng rãi, thoáng đãng với gió sông lồng lộng cùng bóng mát của những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi đem lại cảm giác thư thái cho khách nhàn du. Từng đàn chim bồ câu bay lượn xung quanh miếu và đậu trên mái, trên cổng miếu.

dulich4phuong.net Mieu noi tren song Vam Thuat
Du khách thoải mái vãn cảnh thiên nhiên sông nước. Một số người đến cầu khấn bình an và mua cá phóng sinh.,

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Mieu Noi tren song Vam Thuat


Trên sông Vàm Thuat doan qua dia phan quan Gò Vap và quan 12 (TPHCM) có mot ngôi mieu nam giua mênh mông sông nuoc. Dó là mieu Sa Tân - nguoi dia phuong quen goi là mieu Noi hay mieu Bà - nam trên con dat rong chung 2.500 mét vuông, giua bon be sông nuoc mênh mông. Hai bo sông, mot bên là khu dân cu thuoc phuong 5, quan Gò Vap và bên kia là vùng trong hoa mai noi tieng cua phuong An Phú Dông, quan 12.


dulich4phuong.net Mieu noi tren song Vam Thuat

Theo truyen thuyet, cách dây gan hai tram nam, mot ngu phu quang luoi dánh cá trên dòng sông Ben Cát (thuoc xã Hanh Thông, tong Bình Tri Thuong huyen Gò Vap, tinh Gia Dinh; nay thuoc TPHCM) dã vot duoc mot pho tuong mà lúc ay nguoi ta cho rang dó là tuong Bà Thuy Te. Tu dó, ngôi mieu tho Bà duoc dân chúng trong vùng lap nên de cau cho mua thuan gió hòa, thuyen bè di ve bình an, thuan buom xuôi gió.

dulich4phuong.net Mieu noi tren song Vam Thuat

Tu nhieu nam qua, mieu Noi thuong xuyên dón khách thap phuong den cau khan và tham quan; nhat là vào các ngày le, tet. De ra mieu, phai qua dò voi giá 10.000 dong mot nguoi cho ca hai luot di và ve.

dulich4phuong.net Mieu noi tren song Vam Thuat

Khoang tu cuoi tháng Chap, khách ra mieu Noi de cau an và vãn canh dông không ke xiet. Tung chiec thuyen máy cu noi tiep nhau di ve giua mieu và bo tao nên canh dông vui, nhon nhip cho den het tháng Giêng moi thua dan.

dulich4phuong.net Mieu noi tren song Vam Thuat

Mieu Noi an tuong voi du khách boi kien trúc dac biet voi ba toà nhà noi lien nhau boi hai khoang sân hep có mái. Mái lop ngói âm duong tráng men xanh ngoc, gom hai tang chong khít lên nhau. Trên nóc moi toà nhà deu trang trí hình rong chau.

dulich4phuong.net Mieu noi tren song Vam Thuat

Trên cong mieu deu có hình tuong long, ly, quy, phung và các phù diêu nhu hoa cúc dây, lá nho, sông nuoc... Toàn bo các cot, tuong cua mieu duoc can su, ghép hình ti mi.

dulich4phuong.net Mieu noi tren song Vam Thuat

Không gian mieu rong rãi, thoáng dãng voi gió sông long long cùng bóng mát cua nhung cây co thu hàng tram nam tuoi dem lai cam giác thu thái cho khách nhàn du. Tung dàn chim bo câu bay luon xung quanh mieu và dau trên mái, trên cong mieu.

dulich4phuong.net Mieu noi tren song Vam Thuat
Du khách thoai mái vãn canh thiên nhiên sông nuoc. Mot so nguoi den cau khan bình an và mua cá phóng sinh.,

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Miếu Nổi trên sông Vàm Thuật

Trên sông Vàm Thuật đoạn qua địa phận quận Gò Vấp và quận 12 (TPHCM) có một ngôi miếu nằm giữa mênh mông sông nước. Đó là miếu Sa Tân - người địa phương quen gọi là miếu Nổi hay miếu Bà - nằm trên cồn đất rộng chừng 2.500 mét vuông, giữa bốn bề sông nước mênh mông. Hai bờ sông, một bên là khu dân cư thuộc phường 5, quận Gò Vấp và bên kia là vùng trồng hoa mai nổi tiếng của phường An Phú Đông, quận 12.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá