Đến lễ hội đền Trần chiêm ngưỡng Vịnh Hạ Long trên cạn

Ngày 8/4, (18/3 năm Nhâm Thìn), lễ hội truyền thống Thánh Quý Minh Đại Vương thường niên diễn ra tại đền Trần (đền Nội Lâm) thuộc khu du lịch tâm linh Tràng An - Bái Đính, Ninh Bình.


Khác với những năm trước, lễ hội năm nay được tổ chức trọng thể, trên quy mô lớn, mở đầu cho quá trình chuẩn bị hướng đến xây dựng một lễ hội mang tầm cỡ quốc gia và đệ trình UNESCO công nhận khu du lịch sinh thái Tràng An là di sản văn hóa thiên nhiên thế giới trong thời gian tới.

Lễ hội truyền thống Thánh Quý Minh Đại Vương chính thức bắt đầu lúc 9h sáng, với khoảng 1000 chiếc thuyền tham gia lễ rước  xuất phát từ bến đò Áng Mương; có khoảng 100 người tham gia khiêng kiệu rước bài vị và lễ tế Đức Thánh Quý Minh về đền Trần.

dulich4phuong.net Den le hoi den Tran chiem nguong Vinh ha long tren can 
Bến đò lên đền Trần

dulich4phuong.net Den le hoi den Tran chiem nguong Vinh ha long tren can 
Non nước Tràng An

Đức thánh Quý Minh Đại Vương, theo truyền thuyết là một trong ba anh em - ba vị tướng đã được phong thánh (Đức thánh Tản Viên, Đức thánh Cao Sơn, Đức thánh Quý Minh), là người có công trấn ải Sơn Nam, bảo vệ đất nước thời vua Hùng Duệ Vương (tức Hùng Vương thứ 18). Ngài là một “thượng đẳng thần”, được các triều vua qua nhiều triều đại ban chiếu sắc phong, trở thành Thành hoàng làng ở nhiều nơi, nổi tiếng là vị thần linh ứng.
 
Riêng ở Ninh Bình, Đức thánh được thờ tại đình làng Sinh Dược, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn; ở núi Cánh Diều, TP. Ninh Bình; ở núi Thiện Dưỡng, đền Kê Thượng, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư và ở đền Trần thuộc khu du lịch tâm linh Tràng An - Bái Đính.

dulich4phuong.net Den le hoi den Tran chiem nguong Vinh ha long tren can 
Đền Trần
 
dulich4phuong.net Den le hoi den Tran chiem nguong Vinh ha long tren can 
Núi Kỳ Lân
 
 dulich4phuong.net Den le hoi den Tran chiem nguong Vinh ha long tren can
Hang Ba Giọt

Đền Trần - nơi tôn thờ Đức thánh Quý Minh Đại Vương - từ lâu đã trở thành ngôi đền nổi tiếng linh thiêng khắp xa gần. Đền được vua Đinh Tiên Hoàng xây dựng vào thế kỷ thứ X với mong muốn mượn uy danh của Thánh Để trấn trạch theo 4 hướng Đông - Tây - Nam - Bắc.

Đây còn là nơi vua Trần Thái Tông sau khi dẹp giặc Mông xâm lược (1258) đã vào đây tu hành. Ngôi đền cũ bằng gỗ do Đinh Tiên Hoàng đế xây dựng đã đổ nát và nhà Trần xây dựng lại bằng các cột đá rất nổi tiếng còn lại nguyên vẹn cho đến ngày nay, và từ đó được nhân dân quen gọi là đền Trần vì được xây dựng lại từ thời nhà Trần. Ngoài ra, sau khi được sự giúp đỡ của Trường Đại học Cambridge - Vương quốc Anh, tại đây đã phát hiện ra nhiều di vật chứng minh dấu vết của người tiền sử.

Đền Trần nằm giữa một vùng sơn thủy hữu tình ở khu du lịch sinh thái Tràng An. Trong suốt hành trình rước kiệu, tiến về đền Trần để tham dự lễ hội, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh vật của một “vịnh Hạ Long trên cạn” nên thơ, trữ tình với những thung nước trong xanh, những hang động với lớp lớp nhũ đá lung linh kỳ ảo, những núi non bốn bề hùng vĩ soi bóng xuống làn nước phẳng lặng, những đền đài, miếu mạo rêu phong, cổ kính, những vết tích một thời từng là nơi tích trữ lương thảo và tập rèn binh sĩ của triều Đinh (thế kỷ X).

Cùng với vẻ đẹp của địa thế Tràng An “núi là thành, sông là đường, hang động là cung điện”, lễ hội truyền thống Đức thánh Quý Minh Đại Vương với quy mô và tầm vóc mới sẽ góp thêm một nốt trầm văn hóa sâu lắng, tạo cho Tràng An một vẻ đẹp tâm linh kỳ ảo, hấp dẫn du khách.

Hiện nay, các nhà khoa học, nhà văn hóa đang lập hồ sơ đệ trình lên UNESCO công nhận khu du lịch sinh thái Tràng An thành di sản văn hóa thiên nhiên thế giới. Chúng ta hy vọng rằng quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) được mệnh danh là “vịnh Hạ Long trên cạn”, “bảo tàng địa chất ngoài trời” sẽ sớm trở thành một di sản văn hóa thiên nhiên thế giới trong tương lai không xa.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Den le hoi den Tran chiem nguong Vinh Ha Long tren can


Ngày 8/4, (18/3 nam Nhâm Thìn), le hoi truyen thong Thánh Quý Minh Dai Vuong thuong niên dien ra tai den Tran (den Noi Lâm) thuoc khu du lich tâm linh Tràng An - Bái Dính, Ninh Bình.


Khác voi nhung nam truoc, le hoi nam nay duoc to chuc trong the, trên quy mô lon, mo dau cho quá trình chuan bi huong den xây dung mot le hoi mang tam co quoc gia và de trình UNESCO công nhan khu du lich sinh thái Tràng An là di san van hóa thiên nhiên the gioi trong thoi gian toi.

Le hoi truyen thong Thánh Quý Minh Dai Vuong chính thuc bat dau lúc 9h sáng, voi khoang 1000 chiec thuyen tham gia le ruoc  xuat phát tu ben dò Áng Muong; có khoang 100 nguoi tham gia khiêng kieu ruoc bài vi và le te Duc Thánh Quý Minh ve den Tran.

dulich4phuong.net Den le hoi den Tran chiem nguong Vinh ha long tren can 
Ben dò lên den Tran

dulich4phuong.net Den le hoi den Tran chiem nguong Vinh ha long tren can 
Non nuoc Tràng An

Duc thánh Quý Minh Dai Vuong, theo truyen thuyet là mot trong ba anh em - ba vi tuong dã duoc phong thánh (Duc thánh Tan Viên, Duc thánh Cao Son, Duc thánh Quý Minh), là nguoi có công tran ai Son Nam, bao ve dat nuoc thoi vua Hùng Due Vuong (tuc Hùng Vuong thu 18). Ngài là mot “thuong dang than”, duoc các trieu vua qua nhieu trieu dai ban chieu sac phong, tro thành Thành hoàng làng o nhieu noi, noi tieng là vi than linh ung.
 
Riêng o Ninh Bình, Duc thánh duoc tho tai dình làng Sinh Duoc, xã Gia Sinh, huyen Gia Vien; o núi Cánh Dieu, TP. Ninh Bình; o núi Thien Duong, den Kê Thuong, xã Ninh Vân, huyen Hoa Lu và o den Tran thuoc khu du lich tâm linh Tràng An - Bái Dính.

dulich4phuong.net Den le hoi den Tran chiem nguong Vinh ha long tren can 
Den Tran
 
dulich4phuong.net Den le hoi den Tran chiem nguong Vinh ha long tren can 
Núi Ky Lân
 
 dulich4phuong.net Den le hoi den Tran chiem nguong Vinh ha long tren can
Hang Ba Giot

Den Tran - noi tôn tho Duc thánh Quý Minh Dai Vuong - tu lâu dã tro thành ngôi den noi tieng linh thiêng khap xa gan. Den duoc vua Dinh Tiên Hoàng xây dung vào the ky thu X voi mong muon muon uy danh cua Thánh De tran trach theo 4 huong Dông - Tây - Nam - Bac.

Dây còn là noi vua Tran Thái Tông sau khi dep giac Mông xâm luoc (1258) dã vào dây tu hành. Ngôi den cu bang go do Dinh Tiên Hoàng de xây dung dã do nát và nhà Tran xây dung lai bang các cot dá rat noi tieng còn lai nguyên ven cho den ngày nay, và tu dó duoc nhân dân quen goi là den Tran vì duoc xây dung lai tu thoi nhà Tran. Ngoài ra, sau khi duoc su giúp do cua Truong Dai hoc Cambridge - Vuong quoc Anh, tai dây dã phát hien ra nhieu di vat chung minh dau vet cua nguoi tien su.

Den Tran nam giua mot vùng son thuy huu tình o khu du lich sinh thái Tràng An. Trong suot hành trình ruoc kieu, tien ve den Tran de tham du le hoi, du khách se duoc chiêm nguong canh vat cua mot “vinh Ha Long trên can” nên tho, tru tình voi nhung thung nuoc trong xanh, nhung hang dong voi lop lop nhu dá lung linh ky ao, nhung núi non bon be hùng vi soi bóng xuong làn nuoc phang lang, nhung den dài, mieu mao rêu phong, co kính, nhung vet tích mot thoi tung là noi tích tru luong thao và tap rèn binh si cua trieu Dinh (the ky X).

Cùng voi ve dep cua dia the Tràng An “núi là thành, sông là duong, hang dong là cung dien”, le hoi truyen thong Duc thánh Quý Minh Dai Vuong voi quy mô và tam vóc moi se góp thêm mot not tram van hóa sâu lang, tao cho Tràng An mot ve dep tâm linh ky ao, hap dan du khách.

Hien nay, các nhà khoa hoc, nhà van hóa dang lap ho so de trình lên UNESCO công nhan khu du lich sinh thái Tràng An thành di san van hóa thiên nhiên the gioi. Chúng ta hy vong rang quan the danh thang Tràng An (Ninh Bình) duoc menh danh là “vinh Ha Long trên can”, “bao tàng dia chat ngoài troi” se som tro thành mot di san van hóa thiên nhiên the gioi trong tuong lai không xa.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Đến lễ hội đền Trần chiêm ngưỡng Vịnh Hạ Long trên cạn

Ngày 8/4, (18/3 năm Nhâm Thìn), lễ hội truyền thống Thánh Quý Minh Đại Vương thường niên diễn ra tại đền Trần (đền Nội Lâm) thuộc khu du lịch tâm linh Tràng An - Bái Đính, Ninh Bình.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá