Vũ điệu đường phố trong Festival Huế 2012

Chiều tối 8/4, hàng nghìn du khách và người dân thành phố Huế đã mãn nhãn với những màn biểu diễn nghệ thuật đường phố đến từ nhiều quốc gia, đặc biệt với sự xuất hiện lần đầu tiên của những thổ dân Australia.


>>> Festival Huế 2012 và các lễ hội
>>> Rực rỡ đêm khai mạc Festival Huế 2012
>>> Lễ tế Nam Giao xưa
>>> Đàn Nam Giao – linh thiêng cùng non sông

>>> Tái hiện lễ tế Nam Giao của vua triều Nguyễn

 dulich4phuong.net Vu dieu duong pho trong Festival Hue 2012

Đoàn vũ công biểu diễn dọc đường Hùng Vương, Lê Lợi, Nguyễn Đình Chiểu (TP Huế) làm bầu khí tại Festival Huế 2012 thêm náo nhiệt. Dẫn đầu là đội lân cung đình Thái Nghi Đường (TP Huế) với những màn biểu diễn lân sư điêu luyện.

 dulich4phuong.net Vu dieu duong pho trong Festival Hue 2012
Một em nhỏ trong đoàn nghệ thuật Việt Nam biểu diễn
màn múa bụng đặc sắc không kém gì đàn anh.
 
 dulich4phuong.net Vu dieu duong pho trong Festival Hue 2012
Đội hình trống vùng Milan - San (Venezuela)
vừa biểu diễn trống vừa quảng bá phong tục bản địa.
 
 dulich4phuong.net Vu dieu duong pho trong Festival Hue 2012
Nhóm thổ dân Descendant (Australia) nhảy múa dưới âm thanh
của đội cồng chiêng Đăk Lăk (Việt Nam).
 
Vũ điệu đường phố trong Festival Huế 2012
Nhiều thổ dân còn điệu đà khi được chụp ảnh.
 
Vũ điệu đường phố trong Festival Huế 2012
Những điệu múa hút mắt của nhóm Belly dance Việt Nam.
 
 dulich4phuong.net Vu dieu duong pho trong Festival Hue 2012
Đoàn Lucia Pulido (Colombia) lần đầu tiên biểu diễn trên đường phố Huế.
 
 dulich4phuong.net Vu dieu duong pho trong Festival Hue 2012
Biểu diễn cà kheo…
 
 dulich4phuong.net Vu dieu duong pho trong Festival Hue 2012
...đi xe đạp một bánh của Đoàn xiếc Việt Nam.
 
 dulich4phuong.net Vu dieu duong pho trong Festival Hue 2012
Đoàn nghệ thuật Deep Roots (Cuba) với những điệu múa bản địa trên đường phố.
 
 dulich4phuong.net Vu dieu duong pho trong Festival Hue 2012
Thiếu nữ Cuba biểu diễn.
 
 dulich4phuong.net Vu dieu duong pho trong Festival Hue 2012
Đoàn xiếc Việt Nam biểu diễn những màn nhảy đẹp mắt
trên đường đi bộ Nguyễn Đình Chiều, dưới chân cầu Trường Tiền.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Vu dieu duong pho trong Festival Hue 2012


Chieu toi 8/4, hàng nghìn du khách và nguoi dân thành pho Hue dã mãn nhãn voi nhung màn bieu dien nghe thuat duong pho den tu nhieu quoc gia, dac biet voi su xuat hien lan dau tiên cua nhung tho dân Australia.


>>> Festival Hue 2012 và các le hoi
>>> Ruc ro dêm khai mac Festival Hue 2012
>>> Le te Nam Giao xua
>>> Dàn Nam Giao – linh thiêng cùng non sông

>>> Tái hien le te Nam Giao cua vua trieu Nguyen

 dulich4phuong.net Vu dieu duong pho trong Festival Hue 2012

Doàn vu công bieu dien doc duong Hùng Vuong, Lê Loi, Nguyen Dình Chieu (TP Hue) làm bau khí tai Festival Hue 2012 thêm náo nhiet. Dan dau là doi lân cung dình Thái Nghi Duong (TP Hue) voi nhung màn bieu dien lân su diêu luyen.

 dulich4phuong.net Vu dieu duong pho trong Festival Hue 2012
Mot em nho trong doàn nghe thuat Viet Nam bieu dien
màn múa bung dac sac không kém gì dàn anh.
 
 dulich4phuong.net Vu dieu duong pho trong Festival Hue 2012
Doi hình trong vùng Milan - San (Venezuela)
vua bieu dien trong vua quang bá phong tuc ban dia.
 
 dulich4phuong.net Vu dieu duong pho trong Festival Hue 2012
Nhóm tho dân Descendant (Australia) nhay múa duoi âm thanh
cua doi cong chiêng Dak Lak (Viet Nam).
 
Vu dieu duong pho trong Festival Hue 2012
Nhieu tho dân còn dieu dà khi duoc chup anh.
 
Vu dieu duong pho trong Festival Hue 2012
Nhung dieu múa hút mat cua nhóm Belly dance Viet Nam.
 
 dulich4phuong.net Vu dieu duong pho trong Festival Hue 2012
Doàn Lucia Pulido (Colombia) lan dau tiên bieu dien trên duong pho Hue.
 
 dulich4phuong.net Vu dieu duong pho trong Festival Hue 2012
Bieu dien cà kheo…
 
 dulich4phuong.net Vu dieu duong pho trong Festival Hue 2012
...di xe dap mot bánh cua Doàn xiec Viet Nam.
 
 dulich4phuong.net Vu dieu duong pho trong Festival Hue 2012
Doàn nghe thuat Deep Roots (Cuba) voi nhung dieu múa ban dia trên duong pho.
 
 dulich4phuong.net Vu dieu duong pho trong Festival Hue 2012
Thieu nu Cuba bieu dien.
 
 dulich4phuong.net Vu dieu duong pho trong Festival Hue 2012
Doàn xiec Viet Nam bieu dien nhung màn nhay dep mat
trên duong di bo Nguyen Dình Chieu, duoi chân cau Truong Tien.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected]et de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Vũ điệu đường phố trong Festival Huế 2012

Chiều tối 8/4, hàng nghìn du khách và người dân thành phố Huế đã mãn nhãn với những màn biểu diễn nghệ thuật đường phố đến từ nhiều quốc gia, đặc biệt với sự xuất hiện lần đầu tiên của những thổ dân Australia.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá