Phế tích Mỹ Sơn

Quần thể kiến trúc tháp Chăm Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) nằm gọn trong một thung lũng hẹp, đồi núi bao quanh, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 69km về phía tây nam. Năm 1999, cụm di tích này được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Đây từng là nơi hành lễ, thờ cúng thánh thần của các vương triều Champa và là nơi chôn cất các vị vua, thầy tu nhiều quyền lực.


dulich4phuong.net Phe tich My Son

Quần thể đền đài và tháp ở Mỹ Sơn có lẽ được bắt đầu hình thành từ thế kỷ IV và tiếp tục xây dựng thêm suốt nhiều thế kỷ sau đó. Khu di tích gồm nhiều cụm tháp, bố cục mỗi cụm tháp đều có một tháp chính (kalan) ở giữa với các đền đài và tháp phụ bao quanh.

dulich4phuong.net Phe tich My Son

Khu di tích Champa ở Mỹ Sơn đã bị lãng quên nhiều thế kỷ, đến năm 1885 mới được phát hiện và mười năm sau đó mới có những cuộc nghiên cứu về khu di tích này. Các tòa tháp ở Mỹ Sơn được xây dựng theo nhiều kiểu dáng kiến trúc Champa theo từng thời kỳ; từ những kiểu cổ đại hay kiểu Mỹ Sơn, kiểu Hòa Lai, kiểu Đồng Dương và kiểu Bình Định.

dulich4phuong.net Phe tich My Son

Nhiều tháp có kiến trúc cầu kỳ, hoa mỹ với tượng các vị thần và được trang trí với nhiều kiểu hoa văn. Phần lớn những kiến trúc này hiện nay đã bị tàn phá, sụp đổ, nhưng vẫn còn sót lại những tháp có tường phủ đầy rêu phong, cây cỏ mọc đầy và tượng nữ thần Silva. Một số tượng đã bị đục lấy mất đầu; một số tượng được ráp phần đầu mới thay vào.

dulich4phuong.net Phe tich My Son

Phần lớn các tháp có mái hình chóp, biểu tượng của đỉnh Meru thần thánh, nơi cư ngụ của các vị thần Hindu. Nhưng một số tháp có mái hình thuyền. Trong ảnh, một tòa tháp có mái hình thuyền còn khá nguyên vẹn.

dulich4phuong.net Phe tich My Son

Dù bị tàn phá nặng nề bởi thời gian và chiến tranh, di tích Mỹ Sơn vẫn còn dấu vết nền móng của 70 tòa tháp; trong đó có khoảng 20 tháp còn nhận ra phần nào hình dạng kiến trúc của nó. Có những tháp đã mất phần chóp mái, chỉ còn lại cửa và vách gạch với cây cỏ rêu xanh bám quanh.

dulich4phuong.net Phe tich My Son

Cụm tháp A hầu như không còn gì nguyên vẹn, nay chỉ còn những đống gạch và cột đá nằm chơ vơ. Theo tài liệu ghi chép thì cụm tháp A trước đây, có 6 ngôi đền nhỏ bao quanh tháp chính, thờ các vị thần và các tháp phụ cũng khá lớn nằm xa tháp chính hơn.

dulich4phuong.net Phe tich My Son
Nằm cạnh cụm tháp A hoang phế là cụm tháp B hiện nằm ở vị trí trung tâm
của khu di tích mở cửa cho du khách tham quan.
 
dulich4phuong.net Phe tich My Son
Khu vực trung tâm cụm di tích bao bọc chung quanh là những tòa tháp,
hiện còn lại những bục đá giống như là nơi hành lễ của người Chăm khi xưa.

dulich4phuong.net Phe tich My Son

Thần Shiva - vị thần hủy diệt và sinh sôi - thường được thờ cúng dưới hình thức Shiva linga. Vị thần này thường được thể hiện bằng hình ảnh và tượng đang nhập thiền hoặc múa điệu Tandava. Trong ảnh là một linga có kích thước khá lớn.

dulich4phuong.net Phe tich My Son

Trong ảnh này, hình tượng linga và yoni dính vào nhau. Nơi đây theo truyền thuyết những khi làm lể cúng bái. Nước được lấy từ dòng suối thiên sau khi dâng lên thánh thần sẽ được đổ lên linga và chảy vào yoni, sau đó theo đường rãnh nước sẽ thắm sâu vào lòng đất… và họ tin rằng như vậy làm cho con người vạn vật sinh sôi nẩy nở.

dulich4phuong.net Phe tich My Son

Ở một khoảng trống giữa hai tòa tháp lớn, người ta lợp lại mái che làm nơi trưng bày những hiện vật thu nhặ được trong khu di tích. Một bên vách tháp còn để nguyên gạch loang lổ, vách tháp bên kia được trát lại và sơn trắng.

dulich4phuong.net Phe tich My Son

Hiện nay, việc tu bổ, phục chế vẫn đang được tiến hành tại các cụm tháp E, F... Trong ảnh, cụm tháp F chỉ là đống gạch đổ nát đang được che chắn để thi công.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Phe tich My Son


Quan the kien trúc tháp Cham My Son (xã Duy Phú, huyen Duy Xuyên, tinh Quang Nam) nam gon trong mot thung lung hep, doi núi bao quanh, cách thành pho Dà Nang khoang 69km ve phía tây nam. Nam 1999, cum di tích này duoc UNESCO công nhan là Di san van hóa the gioi. Dây tung là noi hành le, tho cúng thánh than cua các vuong trieu Champa và là noi chôn cat các vi vua, thay tu nhieu quyen luc.


dulich4phuong.net Phe tich My Son

Quan the den dài và tháp o My Son có le duoc bat dau hình thành tu the ky IV và tiep tuc xây dung thêm suot nhieu the ky sau dó. Khu di tích gom nhieu cum tháp, bo cuc moi cum tháp deu có mot tháp chính (kalan) o giua voi các den dài và tháp phu bao quanh.

dulich4phuong.net Phe tich My Son

Khu di tích Champa o My Son dã bi lãng quên nhieu the ky, den nam 1885 moi duoc phát hien và muoi nam sau dó moi có nhung cuoc nghiên cuu ve khu di tích này. Các tòa tháp o My Son duoc xây dung theo nhieu kieu dáng kien trúc Champa theo tung thoi ky; tu nhung kieu co dai hay kieu My Son, kieu Hòa Lai, kieu Dong Duong và kieu Bình Dinh.

dulich4phuong.net Phe tich My Son

Nhieu tháp có kien trúc cau ky, hoa my voi tuong các vi than và duoc trang trí voi nhieu kieu hoa van. Phan lon nhung kien trúc này hien nay dã bi tàn phá, sup do, nhung van còn sót lai nhung tháp có tuong phu day rêu phong, cây co moc day và tuong nu than Silva. Mot so tuong dã bi duc lay mat dau; mot so tuong duoc ráp phan dau moi thay vào.

dulich4phuong.net Phe tich My Son

Phan lon các tháp có mái hình chóp, bieu tuong cua dinh Meru than thánh, noi cu ngu cua các vi than Hindu. Nhung mot so tháp có mái hình thuyen. Trong anh, mot tòa tháp có mái hình thuyen còn khá nguyên ven.

dulich4phuong.net Phe tich My Son

Dù bi tàn phá nang ne boi thoi gian và chien tranh, di tích My Son van còn dau vet nen móng cua 70 tòa tháp; trong dó có khoang 20 tháp còn nhan ra phan nào hình dang kien trúc cua nó. Có nhung tháp dã mat phan chóp mái, chi còn lai cua và vách gach voi cây co rêu xanh bám quanh.

dulich4phuong.net Phe tich My Son

Cum tháp A hau nhu không còn gì nguyên ven, nay chi còn nhung dong gach và cot dá nam cho vo. Theo tài lieu ghi chép thì cum tháp A truoc dây, có 6 ngôi den nho bao quanh tháp chính, tho các vi than và các tháp phu cung khá lon nam xa tháp chính hon.

dulich4phuong.net Phe tich My Son
Nam canh cum tháp A hoang phe là cum tháp B hien nam o vi trí trung tâm
cua khu di tích mo cua cho du khách tham quan.
 
dulich4phuong.net Phe tich My Son
Khu vuc trung tâm cum di tích bao boc chung quanh là nhung tòa tháp,
hien còn lai nhung buc dá giong nhu là noi hành le cua nguoi Cham khi xua.

dulich4phuong.net Phe tich My Son

Than Shiva - vi than huy diet và sinh sôi - thuong duoc tho cúng duoi hình thuc Shiva linga. Vi than này thuong duoc the hien bang hình anh và tuong dang nhap thien hoac múa dieu Tandava. Trong anh là mot linga có kích thuoc khá lon.

dulich4phuong.net Phe tich My Son

Trong anh này, hình tuong linga và yoni dính vào nhau. Noi dây theo truyen thuyet nhung khi làm le cúng bái. Nuoc duoc lay tu dòng suoi thiên sau khi dâng lên thánh than se duoc do lên linga và chay vào yoni, sau dó theo duong rãnh nuoc se tham sâu vào lòng dat… và ho tin rang nhu vay làm cho con nguoi van vat sinh sôi nay no.

dulich4phuong.net Phe tich My Son

O mot khoang trong giua hai tòa tháp lon, nguoi ta lop lai mái che làm noi trung bày nhung hien vat thu nha duoc trong khu di tích. Mot bên vách tháp còn de nguyên gach loang lo, vách tháp bên kia duoc trát lai và son trang.

dulich4phuong.net Phe tich My Son

Hien nay, viec tu bo, phuc che van dang duoc tien hành tai các cum tháp E, F... Trong anh, cum tháp F chi là dong gach do nát dang duoc che chan de thi công.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Phế tích Mỹ Sơn

Quần thể kiến trúc tháp Chăm Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) nằm gọn trong một thung lũng hẹp, đồi núi bao quanh, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 69km về phía tây nam. Năm 1999, cụm di tích này được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Đây từng là nơi hành lễ, thờ cúng thánh thần của các vương triều Champa và là nơi chôn cất các vị vua, thầy tu nhiều quyền lực.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá