Ngắm biển Nha Trang từ khinh khí cầu

Phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của du khách, chiều 26-4 Công ty cổ phần Hòn Tằm biển Nha Trang đã chính thức đưa khinh khí cầu vào khai thác phục vụ du lịch tại công viên bờ biển 4 (Trần Phú, TP Nha Trang).


>>> Đặc sắc lễ hội khinh khí cầu tại Mexico
>>>
Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam
>>> Đến Nha Trang phải ghé các điểm này

dulich4phuong.net Ngam bien Nha Trang tu khinh khi cau
Khinh khí cầu trên bờ biển Nha Trang - Ảnh: Tiến Thành

Chiếc khinh khí cầu trị giá 1,2 triệu euro, do một công ty sản xuất kinh khí cầu chuyên nghiệp của Pháp thực hiện. Từ chiếc khinh khí cầu này, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ phần đất liền, bờ biển và biển đảo thành phố Nha Trang xinh đẹp.

Theo ban tổ chức, việc đưa khinh khí cầu vào hoạt động trên biển Nha Trang sẽ tạo điều kiện cho du khách và người dân địa phương tiếp cận một mô hình du lịch mới lạ, làm đa dạng thêm các sản phẩm du lịch đến với mọi người. Các đôi uyên ương cũng có thể chọn chụp ảnh cưới với khinh khí cầu.

Lịch bay buổi sáng sẽ bắt đầu từ 7g30-10g30, giá vé người lớn 100.000 đồng, trẻ em 70.000 đồng. Buổi chiều tối từ 17g30-22g, giá vé người lớn 120.000 đồng, trẻ em 90.000 đồng.

dulich4phuong.net Ngam bien Nha Trang tu khinh khi cau
Từ trên khinh khí cầu có thể ngắm toàn cảnh thành phố Nha Trang - Ảnh: Tiến Thành

dulich4phuong.net Ngam bien Nha Trang tu khinh khi cau
Khinh khí cầu bay ở độ cao tối đa 150m - Ảnh: Tiến Thành
 
dulich4phuong.net Ngam bien Nha Trang tu khinh khi cau
Ngắm thành phố từ khinh khí cầu - Ảnh: Tiến Thành
 
dulich4phuong.net Ngam bien Nha Trang tu khinh khi cau
Ngắm cảnh quan
bên đường công viên bờ biển 4… - Ảnh: Tiến Thành
 
dulich4phuong.net Ngam bien Nha Trang tu khinh khi cau
Toàn cảnh phía nam thành phố Nha Trang nhìn từ khinh khí cầu - Ảnh: Tiến Thành
 
dulich4phuong.net Ngam bien Nha Trang tu khinh khi cau
Một góc vịnh đẹp như tranh vẽ - Ảnh: Tiến Thành

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Ngam bien Nha Trang tu khinh khi cau


Phuc vu nhu cau thuong ngoan cua du khách, chieu 26-4 Công ty co phan Hòn Tam bien Nha Trang dã chính thuc dua khinh khí cau vào khai thác phuc vu du lich tai công viên bo bien 4 (Tran Phú, TP Nha Trang).


>>> Dac sac le hoi khinh khí cau tai Mexico
>>>
Le hoi khinh khí cau lan dau tiên to chuc o Viet Nam
>>> Den Nha Trang phai ghé các diem này

dulich4phuong.net Ngam bien Nha Trang tu khinh khi cau
Khinh khí cau trên bo bien Nha Trang - Anh: Tien Thành

Chiec khinh khí cau tri giá 1,2 trieu euro, do mot công ty san xuat kinh khí cau chuyên nghiep cua Pháp thuc hien. Tu chiec khinh khí cau này, du khách có the chiêm nguong toàn bo phan dat lien, bo bien và bien dao thành pho Nha Trang xinh dep.

Theo ban to chuc, viec dua khinh khí cau vào hoat dong trên bien Nha Trang se tao dieu kien cho du khách và nguoi dân dia phuong tiep can mot mô hình du lich moi la, làm da dang thêm các san pham du lich den voi moi nguoi. Các dôi uyên uong cung có the chon chup anh cuoi voi khinh khí cau.

Lich bay buoi sáng se bat dau tu 7g30-10g30, giá vé nguoi lon 100.000 dong, tre em 70.000 dong. Buoi chieu toi tu 17g30-22g, giá vé nguoi lon 120.000 dong, tre em 90.000 dong.

dulich4phuong.net Ngam bien Nha Trang tu khinh khi cau
Tu trên khinh khí cau có the ngam toàn canh thành pho Nha Trang - Anh: Tien Thành

dulich4phuong.net Ngam bien Nha Trang tu khinh khi cau
Khinh khí cau bay o do cao toi da 150m - Anh: Tien Thành
 
dulich4phuong.net Ngam bien Nha Trang tu khinh khi cau
Ngam thành pho tu khinh khí cau - Anh: Tien Thành
 
dulich4phuong.net Ngam bien Nha Trang tu khinh khi cau
Ngam canh quan
bên duong công viên bo bien 4… - Anh: Tien Thành
 
dulich4phuong.net Ngam bien Nha Trang tu khinh khi cau
Toàn canh phía nam thành pho Nha Trang nhìn tu khinh khí cau - Anh: Tien Thành
 
dulich4phuong.net Ngam bien Nha Trang tu khinh khi cau
Mot góc vinh dep nhu tranh ve - Anh: Tien Thành

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Ngắm biển Nha Trang từ khinh khí cầu

Phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của du khách, chiều 26-4 Công ty cổ phần Hòn Tằm biển Nha Trang đã chính thức đưa khinh khí cầu vào khai thác phục vụ du lịch tại công viên bờ biển 4 (Trần Phú, TP Nha Trang).
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá