Hồ Mây - KDL sinh thái văn hóa qua ảnh nghệ thuật

dulich4phuong.net - Nhắc đến Vũng Tàu là nghĩ ngay đến biển xanh, cát trắng. Tuy nhiên, còn đó những danh lam, những thắng cảnh mà con người ngày đêm miệt mài tạo tác cho đất trời vùng biển thêm thăng hoa. Và Khu du lịch sinh thái văn hóa Hồ Mây là một trong những thắng cảnh đắc địa nhất Vũng Tàu mà du khách nào cũng ghé qua mỗi khi về xứ biển.


dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

Tượng Phật di lạc khổng lồ, khu nghĩ dưỡng sang trọng, khu vui chơi giải trí đa dạng và đặc biệt hơn phong cảnh hữu tình tất cả được bộc bạch qua màn ảnh nhỏ, qua những bức ảnh rất đẹp đã tôn vinh thêm cho Khu du lịch sinh thái văn hóa Hồ Mây như tiên cảnh giữa hạ giới.

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat
 

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Ho May - KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat


dulich4phuong.net - Nhac den Vung Tàu là nghi ngay den bien xanh, cát trang. Tuy nhiên, còn dó nhung danh lam, nhung thang canh mà con nguoi ngày dêm miet mài tao tác cho dat troi vùng bien thêm thang hoa. Và Khu du lich sinh thái van hóa Ho Mây là mot trong nhung thang canh dac dia nhat Vung Tàu mà du khách nào cung ghé qua moi khi ve xu bien.


dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

Tuong Phat di lac khong lo, khu nghi duong sang trong, khu vui choi giai trí da dang và dac biet hon phong canh huu tình tat ca duoc boc bach qua màn anh nho, qua nhung buc anh rat dep dã tôn vinh thêm cho Khu du lich sinh thái van hóa Ho Mây nhu tiên canh giua ha gioi.

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat
 

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

dulich4phuong.net Ho May KDL sinh thai van hoa qua anh nghe thuat

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Hồ Mây - KDL sinh thái văn hóa qua ảnh nghệ thuật

dulich4phuong.net - Nhắc đến Vũng Tàu là nghĩ ngay đến biển xanh, cát trắng. Tuy nhiên, còn đó những danh lam, những thắng cảnh mà con người ngày đêm miệt mài tạo tác cho đất trời vùng biển thêm thăng hoa. Và Khu du lịch sinh thái văn hóa Hồ Mây là một trong những thắng cảnh đắc địa nhất Vũng Tàu mà du khách nào cũng ghé qua mỗi khi về xứ biển.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá