Nhịp điệu ngày mùa ở vùng cao Bát Xát

Cuối tháng 5, trên khắp các nẻo vùng núi cao Bát Xát, đâu đâu cũng thấy hình ảnh bà con các dân tộc gieo cấy lúa mùa chính vụ trên những thửa ruộng bậc thang tầng tầng, lớp lớp.


Ở vùng cao Bát Xát, việc canh tác lúa mùa phụ thuộc nhiều vào thời tiết, chỉ khi có mưa rào thì mới có nước để cấy. Mùa cấy là một trong những mùa đẹp nhất ở đây, thu hút khá đông dân “phượt” và các nghệ sỹ nhiếp ảnh đến chiêm ngưỡng và sáng tác. Ruộng bậc thang mùa cấy đã và đang là một trong những sản phẩm du lịch độc đáo của Bát Xát, thu hút du khách xa gần, nhất là giới trẻ yêu thích khám phá.

Xin giới thiệu những hình ảnh phản ánh nhịp điệu ngày mùa sôi động ở vùng cao Bát Xát:

 dulich4phuong.net Nhip dieu ngay mua o vung cao bat xat
Nông dân xã A Lù cày ải đất.
 

 dulich4phuong.net Nhip dieu ngay mua o vung cao bat xat
Rắc phân vào ruộng.
 

 dulich4phuong.net Nhip dieu ngay mua o vung cao bat xat
 Nông dân xã Ý Tý chọn mạ.
 

 dulich4phuong.net Nhip dieu ngay mua o vung cao bat xat
Gùi mạ đến ruộng.
 

 dulich4phuong.net Nhip dieu ngay mua o vung cao bat xat
 Bà con xã Dền Sáng cấy lúa.
 

 dulich4phuong.net Nhip dieu ngay mua o vung cao bat xat
Đông vui mùa cấy ở A Mú Sung.
 

 dulich4phuong.net Nhip dieu ngay mua o vung cao bat xat
 
 dulich4phuong.net Nhip dieu ngay mua o vung cao bat xat
Bức tranh vùng cao Bát Xát.
Nhip dieu ngay mua o vung cao Bat Xat


Cuoi tháng 5, trên khap các neo vùng núi cao Bát Xát, dâu dâu cung thay hình anh bà con các dân toc gieo cay lúa mùa chính vu trên nhung thua ruong bac thang tang tang, lop lop.


O vùng cao Bát Xát, viec canh tác lúa mùa phu thuoc nhieu vào thoi tiet, chi khi có mua rào thì moi có nuoc de cay. Mùa cay là mot trong nhung mùa dep nhat o dây, thu hút khá dông dân “phuot” và các nghe sy nhiep anh den chiêm nguong và sáng tác. Ruong bac thang mùa cay dã và dang là mot trong nhung san pham du lich doc dáo cua Bát Xát, thu hút du khách xa gan, nhat là gioi tre yêu thích khám phá.

Xin gioi thieu nhung hình anh phan ánh nhip dieu ngày mùa sôi dong o vùng cao Bát Xát:

 dulich4phuong.net Nhip dieu ngay mua o vung cao bat xat
Nông dân xã A Lù cày ai dat.
 

 dulich4phuong.net Nhip dieu ngay mua o vung cao bat xat
Rac phân vào ruong.
 

 dulich4phuong.net Nhip dieu ngay mua o vung cao bat xat
 Nông dân xã Ý Tý chon ma.
 

 dulich4phuong.net Nhip dieu ngay mua o vung cao bat xat
Gùi ma den ruong.
 

 dulich4phuong.net Nhip dieu ngay mua o vung cao bat xat
 Bà con xã Den Sáng cay lúa.
 

 dulich4phuong.net Nhip dieu ngay mua o vung cao bat xat
Dông vui mùa cay o A Mú Sung.
 

 dulich4phuong.net Nhip dieu ngay mua o vung cao bat xat
 
 dulich4phuong.net Nhip dieu ngay mua o vung cao bat xat
Buc tranh vùng cao Bát Xát.

Nhịp điệu ngày mùa ở vùng cao Bát Xát

Cuối tháng 5, trên khắp các nẻo vùng núi cao Bát Xát, đâu đâu cũng thấy hình ảnh bà con các dân tộc gieo cấy lúa mùa chính vụ trên những thửa ruộng bậc thang tầng tầng, lớp lớp.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá