Đất và người cao nguyên Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, có độ cao trung bình 1.050m so với mực nước biển, mang đặc trưng của khí hậu cận ôn đới, đất đai màu mỡ phì nhiêu, thuận lợi cho phát triển cây chè, cây ăn quả (mận, đào) và chăn nuôi. Cao nguyên Mộc Châu cách Hà Nội khoảng 200km theo Quốc lộ 6. Dân tộc Thái và dân tộc Mông là các dân tộc thiểu số chiếm số đông ở Mộc Châu.


Vài năm gần đây, nhiều du khách tìm về vùng thảo nguyên xanh Mộc Châu.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dat va nguoi cao nguyen Moc Chau

Đồi chè San tuyết trên thảo nguyên Mộc Châu

 Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dat va nguoi cao nguyen Moc Chau

Thiếu nữ dân tộc Thái

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dat va nguoi cao nguyen Moc Chau 

Người Mông thu hoạch ngô

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dat va nguoi cao nguyen Moc Chau
 
Phụ nữ Mông làm đẹp

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dat va nguoi cao nguyen Moc Chau
 
Nét vùng cao
Dat va nguoi cao nguyen Moc Chau


Cao nguyên Moc Châu thuoc huyen Moc Châu, tinh Son La, có do cao trung bình 1.050m so voi muc nuoc bien, mang dac trung cua khí hau can ôn doi, dat dai màu mo phì nhiêu, thuan loi cho phát trien cây chè, cây an qua (man, dào) và chan nuôi. Cao nguyên Moc Châu cách Hà Noi khoang 200km theo Quoc lo 6. Dân toc Thái và dân toc Mông là các dân toc thieu so chiem so dông o Moc Châu.


Vài nam gan dây, nhieu du khách tìm ve vùng thao nguyên xanh Moc Châu.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dat va nguoi cao nguyen Moc Chau

Doi chè San tuyet trên thao nguyên Moc Châu

 Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dat va nguoi cao nguyen Moc Chau

Thieu nu dân toc Thái

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dat va nguoi cao nguyen Moc Chau 

Nguoi Mông thu hoach ngô

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dat va nguoi cao nguyen Moc Chau
 
Phu nu Mông làm dep

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dat va nguoi cao nguyen Moc Chau
 
Nét vùng cao

Đất và người cao nguyên Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, có độ cao trung bình 1.050m so với mực nước biển, mang đặc trưng của khí hậu cận ôn đới, đất đai màu mỡ phì nhiêu, thuận lợi cho phát triển cây chè, cây ăn quả (mận, đào) và chăn nuôi. Cao nguyên Mộc Châu cách Hà Nội khoảng 200km theo Quốc lộ 6. Dân tộc Thái và dân tộc Mông là các dân tộc thiểu số chiếm số đông ở Mộc Châu.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá