Eco Drynks Coffee Shop

20 Nguyễn Cư Trinh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh. Tel: (08) (08) 73091009/ 73077237


Xã hội càng hiện đại hóa các ngành công nghiệp, con người ngày càng đông thì dẫn tới một hệ quả tất yếu là môi trường ngày càng trở nên ô nhiễm. Ngày nay, việc bảo vệ tài nguyên sinh thái và môi trường là một nhiệm vụ thiết yếu chung của cả cộng đồng, không ngoại trừ một cá nhân nào khác. Với mong muốn góp một phần nhỏ vào việc kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường mang lại không gian xanh và sạch, quán café xanh Eco Drink ra đời như muốn gửi gắm đến mỗi thực khách một thông điệp xanh cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Eco Drynks Coffee Shop

Quán mang một phong cách khá gần gũi và thân thiện dựa trên 4 đặc trưng cơ bản, hay còn gọi tắt là 4G: “Green Taste, Green Style, Green Ideas, Green Knowledge” (“Hương Vị Xanh, Phong Cách Xanh, Ý Tưởng Xanh, Kiến Thức Xanh”)

• Green Taste

+ Thức uống và Thức ăn xanh và sạch được làm từ các nguồn nguyên liệu an toàn
+ Một hương vị xanh thiên nhiên, thanh, mát, mới lạ, độc đáo sẽ được cảm nhận qua từng thức uống
+ Tất cả các thức uống của quán được pha chế với một phong cách riêng, đầy sáng tạo, hiếm có quán nào khác có. Các thức uống hợp khẩu vị với hầu như tất cả mọi người nên Eco Drinks rất tự tin khi thức ăn và thức uống của quán có khả năng chinh phục rất nhiều khách hàng, kể cả những khách hàng khó tính

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Eco Drynks Coffee Shop

• Green Style

Quán có không gian tuy nhỏ nhưng sạch, xanh, trong lành và đầy sức sống thiên nhiên. Khách hàng có thể thưởng thức một ly nước có hương vị xanh, mới lạ, độc đáo trong một khoảng không gian sinh thái. Các điểm nổi bật làm nên một phong cách xanh của Eco Drinks là hạn chế phát thải tối đa cho môi trường:
+ Các hồ cá thủy sinh, chậu cây thủy sinh trong từng bàn nước, thực vật trong ống nghiệm, các chậu cây ôn đới làm không gian nhỏ của Eco Drinks trở nên đầy sức sống thiên nhiên.
+ Các vật dụng trong quán đều được làm từ vật dụng tái chế (bàn, ghế, kệ báo, quầy bar, tủ, kệ đưng hoa… làm từ gỗ thông của pallet trong các nhà kho bị bỏ đi, thùng sơn nước và sơn dầu…)
+ Hệ thống điện nước của quán được thiết kế nhằm tiết kiệm năng lượng sử dụng tối đa
+ Ly mang đi cho khách hàng là ly giấy, có thể phân hủy trong môi trường, không sử dụng ly nhựa
+ Hạn chế tối đa việc sử dụng bao nylon cho khách hàng
+ Đế lót ly, khay đựng nước bằng gỗ dừa khô
+ Dùng đèn compact. Hệ thống đèn của quán được thiết kế nhằm tiết kiệm năng lượng sử dụng tối đa nhưng ánh sáng trong quán vẫn đầy đủ cho mọi vị trí
+ Rác được phân loại theo hệ thống phân loại rác

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Eco Drynks Coffee Shop

• Green Ideas

+ Eco Drinks là nơi tiếp nhận các ý tưởng xanh cho các câu lạc bộ môi trường
+ Eco Drinks là nơi giao lưu,trao đổi kinh nghiệm, học hỏi của các bạn trẻ yêu môi trường
+ Eco Drinks là nơi sẽ phổ biến những ý tưởng xanh trong bảo vệ môi trường

• Green Knowledge

+ Những khách khi đến quán có thể đọc các tạp chí môi trường khác nhau (TUNZA, Rừng Xanh…), tờ rơi để tiếp nhận những ý tưởng xanh rất gần gũi để bảo vệ môi trường. Để qua thời gian, những ý tưởng nhỏ trong từng tạp chí sẽ tác động đến từng khách hàng giúp họ thay đổi lối sống, thói quen hằng ngày để bảo vệ môi trường như tiết kiệm điện, nước, hạn chế sử dụng bao nylon, phân loại rác.
+ Các tranh ảnh về tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu do ô nhiễm môi trường
+ Bản đồ Việt Nam làm từ gỗ tái chế và nút khoén với danh sách các động vật trong sách đỏ của Việt Nam sắp bị tuyệt chủng.

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Eco Drynks Coffee Shop

Còn chần chờ gì mà bạn không đến đây để góp một phần sức của mình để bảo vệ môi trường nhỉ!

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Eco Drynks Coffee Shop


20 Nguyen Cu Trinh, P. Pham Ngu Lão, Q.1, TP. Ho Chí Minh. Tel: (08) (08) 73091009/ 73077237


Xã hoi càng hien dai hóa các ngành công nghiep, con nguoi ngày càng dông thì dan toi mot he qua tat yeu là môi truong ngày càng tro nên ô nhiem. Ngày nay, viec bao ve tài nguyên sinh thái và môi truong là mot nhiem vu thiet yeu chung cua ca cong dong, không ngoai tru mot cá nhân nào khác. Voi mong muon góp mot phan nho vào viec kêu goi moi nguoi bao ve môi truong mang lai không gian xanh và sach, quán café xanh Eco Drink ra doi nhu muon gui gam den moi thuc khách mot thông diep xanh cùng chung tay bao ve môi truong.

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Eco Drynks Coffee Shop

Quán mang mot phong cách khá gan gui và thân thien dua trên 4 dac trung co ban, hay còn goi tat là 4G: “Green Taste, Green Style, Green Ideas, Green Knowledge” (“Huong Vi Xanh, Phong Cách Xanh, Ý Tuong Xanh, Kien Thuc Xanh”)

• Green Taste

+ Thuc uong và Thuc an xanh và sach duoc làm tu các nguon nguyên lieu an toàn
+ Mot huong vi xanh thiên nhiên, thanh, mát, moi la, doc dáo se duoc cam nhan qua tung thuc uong
+ Tat ca các thuc uong cua quán duoc pha che voi mot phong cách riêng, day sáng tao, hiem có quán nào khác có. Các thuc uong hop khau vi voi hau nhu tat ca moi nguoi nên Eco Drinks rat tu tin khi thuc an và thuc uong cua quán có kha nang chinh phuc rat nhieu khách hàng, ke ca nhung khách hàng khó tính

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Eco Drynks Coffee Shop

• Green Style

Quán có không gian tuy nho nhung sach, xanh, trong lành và day suc song thiên nhiên. Khách hàng có the thuong thuc mot ly nuoc có huong vi xanh, moi la, doc dáo trong mot khoang không gian sinh thái. Các diem noi bat làm nên mot phong cách xanh cua Eco Drinks là han che phát thai toi da cho môi truong:
+ Các ho cá thuy sinh, chau cây thuy sinh trong tung bàn nuoc, thuc vat trong ong nghiem, các chau cây ôn doi làm không gian nho cua Eco Drinks tro nên day suc song thiên nhiên.
+ Các vat dung trong quán deu duoc làm tu vat dung tái che (bàn, ghe, ke báo, quay bar, tu, ke dung hoa… làm tu go thông cua pallet trong các nhà kho bi bo di, thùng son nuoc và son dau…)
+ He thong dien nuoc cua quán duoc thiet ke nham tiet kiem nang luong su dung toi da
+ Ly mang di cho khách hàng là ly giay, có the phân huy trong môi truong, không su dung ly nhua
+ Han che toi da viec su dung bao nylon cho khách hàng
+ De lót ly, khay dung nuoc bang go dua khô
+ Dùng dèn compact. He thong dèn cua quán duoc thiet ke nham tiet kiem nang luong su dung toi da nhung ánh sáng trong quán van day du cho moi vi trí
+ Rác duoc phân loai theo he thong phân loai rác

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Eco Drynks Coffee Shop

• Green Ideas

+ Eco Drinks là noi tiep nhan các ý tuong xanh cho các câu lac bo môi truong
+ Eco Drinks là noi giao luu,trao doi kinh nghiem, hoc hoi cua các ban tre yêu môi truong
+ Eco Drinks là noi se pho bien nhung ý tuong xanh trong bao ve môi truong

• Green Knowledge

+ Nhung khách khi den quán có the doc các tap chí môi truong khác nhau (TUNZA, Rung Xanh…), to roi de tiep nhan nhung ý tuong xanh rat gan gui de bao ve môi truong. De qua thoi gian, nhung ý tuong nho trong tung tap chí se tác dong den tung khách hàng giúp ho thay doi loi song, thói quen hang ngày de bao ve môi truong nhu tiet kiem dien, nuoc, han che su dung bao nylon, phân loai rác.
+ Các tranh anh ve tình trang bien doi khí hau toàn cau do ô nhiem môi truong
+ Ban do Viet Nam làm tu go tái che và nút khoén voi danh sách các dong vat trong sách do cua Viet Nam sap bi tuyet chung.

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Eco Drynks Coffee Shop

Còn chan cho gì mà ban không den dây de góp mot phan suc cua mình de bao ve môi truong nhi!

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Eco Drynks Coffee Shop

20 Nguyễn Cư Trinh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh. Tel: (08) (08) 73091009/ 73077237
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá