Huyền ảo thung mây

Đến Bản Pà Cò, xã Hang Kia (Hòa Bình) trong cái se lạnh của một sáng mùa xuân, mây trắng xóa khắp nơi, những dãy núixanh huyền ảo hòa lẫn với mây trời. Hình ảnh được bạn Hải An chia sẻ.


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Huyen ao thung may

Mây trắng bay khắp nơi.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Huyen ao thung may
 
Mây chùm lên bản làng nhỏ xinh. Những ngôi nhà nhỏ của người Mông nằm xen lẫn trong vườn táo.
Không khí ngày xuân vẫn còn quyến luyến nơi đây.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Huyen ao thung may
 
Nơi đây vốn là những cánh đồng thuốc phiện, ngày nay bóng dáng "nàng tiên nâu"
đã không còn thay vào đó vườn mận xanh ngắt.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Huyen ao thung may
 
Rời Pà Cò mà lòng vẫn mong có một ngày được trở lại, bắt gió đuổi mây.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Huyen ao thung may
 
Thung lũng dưới rừng mây.
Huyen ao thung may


Den Ban Pà Cò, xã Hang Kia (Hòa Bình) trong cái se lanh cua mot sáng mùa xuân, mây trang xóa khap noi, nhung dãy núixanh huyen ao hòa lan voi mây troi. Hình anh duoc ban Hai An chia se.


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Huyen ao thung may

Mây trang bay khap noi.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Huyen ao thung may
 
Mây chùm lên ban làng nho xinh. Nhung ngôi nhà nho cua nguoi Mông nam xen lan trong vuon táo.
Không khí ngày xuân van còn quyen luyen noi dây.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Huyen ao thung may
 
Noi dây von là nhung cánh dong thuoc phien, ngày nay bóng dáng "nàng tiên nâu"
dã không còn thay vào dó vuon man xanh ngat.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Huyen ao thung may
 
Roi Pà Cò mà lòng van mong có mot ngày duoc tro lai, bat gió duoi mây.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Huyen ao thung may
 
Thung lung duoi rung mây.

Huyền ảo thung mây

Đến Bản Pà Cò, xã Hang Kia (Hòa Bình) trong cái se lạnh của một sáng mùa xuân, mây trắng xóa khắp nơi, những dãy núixanh huyền ảo hòa lẫn với mây trời. Hình ảnh được bạn Hải An chia sẻ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá