Lễ hội Katê

Lễ hội Katê của người Chăm hàng năm được tổ chức vào 1/7 lịch Chăm (khoảng cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 dương lịch), diễn ra trong 3 ngày trên một không gian rộng lớn tại các đền tháp Chăm thuộc xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.


>>> Nhiều hoạt động đón lễ hội Katê 2011
>>> Đi hội Katê

Lễ hội Katê là một lễ hội dân gian đặc sắc nhất trong kho tàng văn hoá của cộng đồng người Chăm. Lễ hội không chỉ là dịp để những người tham dự được chiêm ngưỡng các đền tháp cổ kính mà còn được thưởng thức một nền nghệ thuật ca múa nhạc dân gian với phong cách độc đáo. Lễ hội Katê là minh chứng về sự phong phú, đa dạng trong kho tàng văn hoá của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

dulich4phuong.net  Le hoi Ka Te

Lễ hội Katê cũng bao gồm hai phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ: các nghi lễ cơ bản giống nhau về nội dung, nghi thức hành lễ như lễ đón rước y phục, lễ mở cửa tháp, lễ tắm tượng thần, lễ mặc y phục cho tượng thần, và đại lễ. Khi điệu múa thiêng trong tháp vừa kết thúc thì ở ngoài tháp bắt đầu mở hội. Những điệu trống Gi Năng và kèn Saranai cùng vang lên hoà với các điệu múa và làn điệu dân ca Chăm làm náo nức lòng người.

Chiều tối ngày thứ 2 lễ hội ở các tháp Chăm kết thúc và sau đó là lễ hội Katê ở làng và từng gia đình. Tại các làng Chăm không khí lễ hội lại bừng lên tuy nhiên qui mô nhỏ hơn và phần lễ cũng đơn giản hơn. Lễ hội diễn ra trong một ngày và sau đó là lễ hội của từng gia đình. Tại các gia đình các thành viên trong gia đình tụ họp đông đủ, cùng chủ tế (thường là người lớn tuổi trong gia đình hoặc trong tộc họ) cầu mong tổ tiên thần linh phù hộ cho con cháu làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn. Trong ngày hội Katê, cả làng tràn ngập trong niềm vui, họ đi thăm viếng chúc tụng lẫn nhau, quên đi những nỗi vất vả, lo âu của đời thường tận hưởng những phút giây tràn đầy hạnh phúc.

Lễ hội Katê năm 2011, diễn ra từ ngày 24-26/9 với không gian lễ hội tại Tháp Pô Sah Inư, thành phố Phan Thiết.

Những dòng tin khác:
>> Trái cây nướng sốt mật ong
>> Sark - nơi thời gian ngừng lại
>> Cuối tuần ở xứ Huế mộng mơ

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Le hoi Kate


Le hoi Katê cua nguoi Cham hàng nam duoc to chuc vào 1/7 lich Cham (khoang cuoi tháng 9 hoac dau tháng 10 duong lich), dien ra trong 3 ngày trên mot không gian rong lon tai các den tháp Cham thuoc xã Phuoc Huu, huyen Ninh Phuoc, tinh Ninh Thuan.


>>> Nhieu hoat dong dón le hoi Katê 2011
>>> Di hoi Katê

Le hoi Katê là mot le hoi dân gian dac sac nhat trong kho tàng van hoá cua cong dong nguoi Cham. Le hoi không chi là dip de nhung nguoi tham du duoc chiêm nguong các den tháp co kính mà còn duoc thuong thuc mot nen nghe thuat ca múa nhac dân gian voi phong cách doc dáo. Le hoi Katê là minh chung ve su phong phú, da dang trong kho tàng van hoá cua dai gia dình các dân toc Viet Nam.

dulich4phuong.net  Le hoi Ka Te

Le hoi Katê cung bao gom hai phan: phan le và phan hoi. Phan le: các nghi le co ban giong nhau ve noi dung, nghi thuc hành le nhu le dón ruoc y phuc, le mo cua tháp, le tam tuong than, le mac y phuc cho tuong than, và dai le. Khi dieu múa thiêng trong tháp vua ket thúc thì o ngoài tháp bat dau mo hoi. Nhung dieu trong Gi Nang và kèn Saranai cùng vang lên hoà voi các dieu múa và làn dieu dân ca Cham làm náo nuc lòng nguoi.

Chieu toi ngày thu 2 le hoi o các tháp Cham ket thúc và sau dó là le hoi Katê o làng và tung gia dình. Tai các làng Cham không khí le hoi lai bung lên tuy nhiên qui mô nho hon và phan le cung don gian hon. Le hoi dien ra trong mot ngày và sau dó là le hoi cua tung gia dình. Tai các gia dình các thành viên trong gia dình tu hop dông du, cùng chu te (thuong là nguoi lon tuoi trong gia dình hoac trong toc ho) cau mong to tiên than linh phù ho cho con cháu làm an phát dat, gap nhieu may man. Trong ngày hoi Katê, ca làng tràn ngap trong niem vui, ho di tham vieng chúc tung lan nhau, quên di nhung noi vat va, lo âu cua doi thuong tan huong nhung phút giây tràn day hanh phúc.

Le hoi Katê nam 2011, dien ra tu ngày 24-26/9 voi không gian le hoi tai Tháp Pô Sah Inu, thành pho Phan Thiet.

Nhung dòng tin khác:
>> Trái cây nuong sot mat ong
>> Sark - noi thoi gian ngung lai
>> Cuoi tuan o xu Hue mong mo

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Lễ hội Katê

Lễ hội Katê của người Chăm hàng năm được tổ chức vào 1/7 lịch Chăm (khoảng cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 dương lịch), diễn ra trong 3 ngày trên một không gian rộng lớn tại các đền tháp Chăm thuộc xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá