Lễ hội Địa tạng - Jizo bon

Phật giáo Nhật Bản chọn ngày 24 tháng Bảy Âm lịch là ngày vía của Bồ Tát Địa Tạng và cũng là ngày lễ hội truyền thống của trẻ thơ.


Đây là ngày hội dành cho trẻ em dưới mười ba tuổi cùng với những người lớn cùng tham dự để bày tỏ lòng biết ơn đến Bồ Tát Địa Tạng, cũng như nhắc nhở đến sứ mệnh thiêng liêng của Ngài là bảo vệ trẻ thơ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của đời người.

KinhNghiemDuLich.org  Le hoi Dia tang Jizo bon danh cho tre em Nhat Ban

KinhNghiemDuLich.org  Le hoi Dia tang Jizo bon danh cho tre em Nhat Ban

KinhNghiemDuLich.org  Le hoi Dia tang Jizo bon danh cho tre em Nhat Ban

KinhNghiemDuLich.org  Le hoi Dia tang Jizo bon danh cho tre em Nhat Ban

Theo thông lệ, sáng ngày 24 một cái rạp được dựng lên trước đền thờ hay bức tượng của Bồ tát Địa Tạng. Đèn lồng và cờ chữ vạn treo đầy phố.

Trong ngày này, bàn thờ và tôn tượng của Bồ Tát được lau chùi sạch sẽ, sau đó người ta quấn những lá cờ hai màu đỏ trắng chung quanh tôn tượng của Ngài.

Trước mỗi nhà, người ta treo những lồng đèn màu đỏ trên đó ghi giòng họ của mỗi gia đình. Những lồng đèn này sẽ được thắp sáng vào buổi tối tạo nên một màu hồng lung linh huyền ảo trong suốt các ngả đường trong đêm lễ hội.

Từ sáng sớm tinh mơ, dân chúng địa phương mang hoa quả, trà bánh, và nhang đèn đến để cúng lễ Bồ tát Địa Tạng. Sau đó trẻ con tụ hội và vui chơi ăn uống suốt ngày. Tối đến người ta tham dự những cuộc đốt pháo và ăn dưa hấu. Cha mẹ và trẻ con trong những bộ y phục kimono sặc sỡ cổ truyền cùng tham dự vui chơi và đây cũng là dịp giao tế làm nẩy nở tình thân giữa bà con xóm giềng ở trong vùng.

Lễ hội “Jizo (Địa Tạng) bon” này cũng là dịp mà con trẻ tận hưởng những ngày hè tươi đẹp cuối cùng vì sau đó chúng bắt đầu trở lại trường học. Tuy là một ngày hội dành cho thiếu nhi vui chơi nhưng Phật tử Nhật Bản đã biến dịp này thành một ngày lễ hội thắm đượm ý nghĩa tích cực của tôn giáo.

Những dòng tin khác:
>>
Boca Grande xinh đẹp
>> Vịnh Kotor một vẻ đẹp cổ kính
>> Kèo nèo - rau ngon vùng sông nước
>> Khám phá Bangkok bằng xe Tuk Tuk
>> Thành phố Phnom Penh và Chùa Bạc

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Le hoi Dia tang - Jizo bon


Phat giáo Nhat Ban chon ngày 24 tháng Bay Âm lich là ngày vía cua Bo Tát Dia Tang và cung là ngày le hoi truyen thong cua tre tho.


Dây là ngày hoi dành cho tre em duoi muoi ba tuoi cùng voi nhung nguoi lon cùng tham du de bày to lòng biet on den Bo Tát Dia Tang, cung nhu nhac nho den su menh thiêng liêng cua Ngài là bao ve tre tho vuot qua giai doan khó khan nhat cua doi nguoi.

KinhNghiemDuLich.org  Le hoi Dia tang Jizo bon danh cho tre em Nhat Ban

KinhNghiemDuLich.org  Le hoi Dia tang Jizo bon danh cho tre em Nhat Ban

KinhNghiemDuLich.org  Le hoi Dia tang Jizo bon danh cho tre em Nhat Ban

KinhNghiemDuLich.org  Le hoi Dia tang Jizo bon danh cho tre em Nhat Ban

Theo thông le, sáng ngày 24 mot cái rap duoc dung lên truoc den tho hay buc tuong cua Bo tát Dia Tang. Dèn long và co chu van treo day pho.

Trong ngày này, bàn tho và tôn tuong cua Bo Tát duoc lau chùi sach se, sau dó nguoi ta quan nhung lá co hai màu do trang chung quanh tôn tuong cua Ngài.

Truoc moi nhà, nguoi ta treo nhung long dèn màu do trên dó ghi giòng ho cua moi gia dình. Nhung long dèn này se duoc thap sáng vào buoi toi tao nên mot màu hong lung linh huyen ao trong suot các nga duong trong dêm le hoi.

Tu sáng som tinh mo, dân chúng dia phuong mang hoa qua, trà bánh, và nhang dèn den de cúng le Bo tát Dia Tang. Sau dó tre con tu hoi và vui choi an uong suot ngày. Toi den nguoi ta tham du nhung cuoc dot pháo và an dua hau. Cha me và tre con trong nhung bo y phuc kimono sac so co truyen cùng tham du vui choi và dây cung là dip giao te làm nay no tình thân giua bà con xóm gieng o trong vùng.

Le hoi “Jizo (Dia Tang) bon” này cung là dip mà con tre tan huong nhung ngày hè tuoi dep cuoi cùng vì sau dó chúng bat dau tro lai truong hoc. Tuy là mot ngày hoi dành cho thieu nhi vui choi nhung Phat tu Nhat Ban dã bien dip này thành mot ngày le hoi tham duom ý nghia tích cuc cua tôn giáo.

Nhung dòng tin khác:
>>
Boca Grande xinh dep
>> Vinh Kotor mot ve dep co kính
>> Kèo nèo - rau ngon vùng sông nuoc
>> Khám phá Bangkok bang xe Tuk Tuk
>> Thành pho Phnom Penh và Chùa Bac

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Lễ hội Địa tạng - Jizo bon

Phật giáo Nhật Bản chọn ngày 24 tháng Bảy Âm lịch là ngày vía của Bồ Tát Địa Tạng và cũng là ngày lễ hội truyền thống của trẻ thơ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá