Naadam

dulich4phuong.net - Diễn ra từ ngày 11 đến 13/07/2011 tại Mông Cổ


Lễ hội Naadam là lễ hội lớn nhất và nổi tiếng nhất của Mông Cổ, đã được tổ chức trên khắp đất nước từ hơn 1000 năm về trước. Tất cả các sự kiện, bao gồm cả sự kiến lớn nhất ở Ulaanbaatar, tất cả đều liên quan đến ba “môn thể thao nam tính” là bắn cung, cưỡi ngựa và đấu vật.

dulich4phuong.net Naadam

dulich4phuong.net Naadam

dulich4phuong.net Naadam

dulich4phuong.net Naadam

dulich4phuong.net Naadam

dulich4phuong.net Naadam

Đua ngựa là truyền thống của người Mông Cổ, những kỵ sĩ trên lung ngựa. Ngoài việc điều khiển con ngựa khéo léo di chuyển với tốc độ nhanh, còn phải có kỹ năng bắn cung trên lưng ngựa, mục tiêu có thể là mục tiêu di động với những con chim đang bay lượn trên trời, hoặc là mục tiêu tĩnh với những tấm bia đặt dưới mặt đất. Nhưng với mục tiêu động hay tĩnh đều phải  yêu cầu kỹ năng rất cao.

Còn bắn cung ở trên mặt đất thì thử tài với con mắt yêu cầu phải thật chính xác.

Môn đấu vật cơ bản cũng như môn đấu vật ở nước ta.

Trong dịp này không những là nơi tranh tài của các đấng mày râu, đây còn là dịp để những cô gái khoe sắc hương với các chàng trai.

dulich4phuong.net Naadam

dulich4phuong.net Naadam

dulich4phuong.net Naadam

Lễ hội có ý nghĩa truyền thống quốc gia, tự hào với truyền thống lừng lẫy của Thành Cát Tư Hãn, và là lễ kỷ niệm quốc khánh của Mông Cổ 12 tháng 07. Lễ khai mạc diễn ra tại sân vận động quốc gia, nơi sẽ tổ chức các trận đấu vật. Đua ngựa và bắn cung được tổ chức tại Yarmag, phía tây nam của thủ đô.

dulich4phuong.net Naadam

Những dòng tin khác:
>>
Một ngày ra huyện đảo Kiên Hải
>> Bồng bềnh đảo Cò
>> Về với thiên nhiên hoang dã
>> Đi thăm ngôi chùa gỗ cổ nhất Nhật Bản
>> Thăm Bhutan, đất nước Phật giáo

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Naadam


dulich4phuong.net - Dien ra tu ngày 11 den 13/07/2011 tai Mông Co


Le hoi Naadam là le hoi lon nhat và noi tieng nhat cua Mông Co, dã duoc to chuc trên khap dat nuoc tu hon 1000 nam ve truoc. Tat ca các su kien, bao gom ca su kien lon nhat o Ulaanbaatar, tat ca deu liên quan den ba “môn the thao nam tính” là ban cung, cuoi ngua và dau vat.

dulich4phuong.net Naadam

dulich4phuong.net Naadam

dulich4phuong.net Naadam

dulich4phuong.net Naadam

dulich4phuong.net Naadam

dulich4phuong.net Naadam

Dua ngua là truyen thong cua nguoi Mông Co, nhung ky si trên lung ngua. Ngoài viec dieu khien con ngua khéo léo di chuyen voi toc do nhanh, còn phai có ky nang ban cung trên lung ngua, muc tiêu có the là muc tiêu di dong voi nhung con chim dang bay luon trên troi, hoac là muc tiêu tinh voi nhung tam bia dat duoi mat dat. Nhung voi muc tiêu dong hay tinh deu phai  yêu cau ky nang rat cao.

Còn ban cung o trên mat dat thì thu tài voi con mat yêu cau phai that chính xác.

Môn dau vat co ban cung nhu môn dau vat o nuoc ta.

Trong dip này không nhung là noi tranh tài cua các dang mày râu, dây còn là dip de nhung cô gái khoe sac huong voi các chàng trai.

dulich4phuong.net Naadam

dulich4phuong.net Naadam

dulich4phuong.net Naadam

Le hoi có ý nghia truyen thong quoc gia, tu hào voi truyen thong lung lay cua Thành Cát Tu Hãn, và là le ky niem quoc khánh cua Mông Co 12 tháng 07. Le khai mac dien ra tai sân van dong quoc gia, noi se to chuc các tran dau vat. Dua ngua và ban cung duoc to chuc tai Yarmag, phía tây nam cua thu dô.

dulich4phuong.net Naadam

Nhung dòng tin khác:
>>
Mot ngày ra huyen dao Kiên Hai
>> Bong benh dao Cò
>> Ve voi thiên nhiên hoang dã
>> Di tham ngôi chùa go co nhat Nhat Ban
>> Tham Bhutan, dat nuoc Phat giáo

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Naadam

dulich4phuong.net - Diễn ra từ ngày 11 đến 13/07/2011 tại Mông Cổ
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá