Mwaka Kogwa Festival

dulich4phuong.net - Diễn ra:  ngày 20/07/2011 Makunduchi, Zanzibar, Tanzania


Mwaka Kogwa Festival  là lễ hội diễn ra tại thị trấn Makunduchi ở phía nam Zanzibar, là ngày mừng năm mới của cư dân địa phương. Kỷ niệm mùa thu hoạch và chào mừng một mùa thu hoạch mới. Chủ đề lễ hội là lễ tẩy rửa.

dulich4phuong.net Mwaka Kogwa Festival

Những người dân địa phương muốn bắt đầu năm mới bằng một tấm vải sạch, và các nước tẩy rửa địa phương như là nước thánh cho tất cả những người đàn ông trong làng, dể tẩy rửa những mủ của cây chuối còn để lại trên người, sau các trận đấu quyết liệt giữa những người đàn ông trong làng với vũ khí là thân cây chuối.

dulich4phuong.net Mwaka Kogwa Festival

dulich4phuong.net Mwaka Kogwa Festival 
Lễ hội với ý nghĩa là tinh thần chiến đấu chống lại các thế lực ngoại xâm

Nghi thức cuối của lễ hội là việc đốt cháy nhà rơm, với quan niệm là nhà rơm được đốt cháy thì mọi lo lắng u sầu của năm cũ cũng được đốt cháy với nó.

dulich4phuong.net Mwaka Kogwa Festival

dulich4phuong.net Mwaka Kogwa Festival

Một nhà rơm cũng bị đốt cháy và những lo lắng của năm qua có nghĩa là để đốt cháy đi với nó.

Những dòng tin khác:
>>
Nhà máy hạt nhân trở thành khu du lịch
>> Tham quan Cardiff ngày cuối tuần
>> Maruyama – ‘’làng hấp hối’'
>> “Cào cào” vượt Tây Yên Tử
>> Cá nấu kiểu Malaysia

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Mwaka Kogwa Festival


dulich4phuong.net - Dien ra:  ngày 20/07/2011 Makunduchi, Zanzibar, Tanzania


Mwaka Kogwa Festival  là le hoi dien ra tai thi tran Makunduchi o phía nam Zanzibar, là ngày mung nam moi cua cu dân dia phuong. Ky niem mùa thu hoach và chào mung mot mùa thu hoach moi. Chu de le hoi là le tay rua.

dulich4phuong.net Mwaka Kogwa Festival

Nhung nguoi dân dia phuong muon bat dau nam moi bang mot tam vai sach, và các nuoc tay rua dia phuong nhu là nuoc thánh cho tat ca nhung nguoi dàn ông trong làng, de tay rua nhung mu cua cây chuoi còn de lai trên nguoi, sau các tran dau quyet liet giua nhung nguoi dàn ông trong làng voi vu khí là thân cây chuoi.

dulich4phuong.net Mwaka Kogwa Festival

dulich4phuong.net Mwaka Kogwa Festival 
Le hoi voi ý nghia là tinh than chien dau chong lai các the luc ngoai xâm

Nghi thuc cuoi cua le hoi là viec dot cháy nhà rom, voi quan niem là nhà rom duoc dot cháy thì moi lo lang u sau cua nam cu cung duoc dot cháy voi nó.

dulich4phuong.net Mwaka Kogwa Festival

dulich4phuong.net Mwaka Kogwa Festival

Mot nhà rom cung bi dot cháy và nhung lo lang cua nam qua có nghia là de dot cháy di voi nó.

Nhung dòng tin khác:
>>
Nhà máy hat nhân tro thành khu du lich
>> Tham quan Cardiff ngày cuoi tuan
>> Maruyama – ‘’làng hap hoi’'
>> “Cào cào” vuot Tây Yên Tu
>> Cá nau kieu Malaysia

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Mwaka Kogwa Festival

dulich4phuong.net - Diễn ra:  ngày 20/07/2011 Makunduchi, Zanzibar, Tanzania
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá